• O nas ikona
 • 24.03.2022

  Integracja grupy

  W wielu szkołach pojawili się nowi uczniowie – w związku z tym przypominamy konspekty zajęć, które pomogą w integracji grupy.

  miniatura artykułu

  DLA NAJNAJMŁODSZYCH

  Alicja Morawska-Rubczak Ruszaj – rysuj! Kreatywne zajęcia ruchowo-plastyczne dla przedszkolaków

  Scenariusz zajęć ruchowo-plastycznych w nietypowy sposób łączących taniec, zabawy w rytmiczne i ruchowe z kreatywnymi formami rysowania. Dzieci wspólnie z prowadzącym kreują przy pomocy swoich ciał i kredek obraz pełen barw, kształtów i niewypowiedzianych historii.

  Katarzyna Piwońska: Mój towarzysz

  Ulubione zabawki stają się towarzyszami dzieci w pierwszych dniach w przedszkolu. Kolejne zadania oswajają przedszkolaki z salą zabaw oraz pomagają w nawiązaniu znajomości w grupie.

  Monika Lićwinko: Lekcja magii

  Scenariusz dotyczy odnajdywania swoich marzeń i próby przekładania ich na realne cele. Może służyć do dotarcia do potrzeb grupy i pomóc w zbudowaniu scenariusza przedstawienia.

  Natalia Leszczyńska: Piraci to my. Morskie opowieści

  Scenariusz kreuje sytuację morskiej podróży. Uczestnicy tworzą wyimaginowaną przestrzeń statku, gdzie każdy może zbudować własną postać pirata.

   

  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

  Maria Babicka, Justyna Czarnota: Podróż do Nibylandii

  Zajęcia pozwalają uczniom odbyć wyprawę do Nibylandii  przeżywać tam przygody, ale też tworzyć zwyczaje i rytuały. Dają grupie okazję do lepszego poznania się, zintegrowania we wspólnej zabawie. Scenariusz inspirowany książką i spektaklem „Piotruś Pan”  nie wymaga jednak ich znajomości.

  Marta Knopik: Pierwsze koty za płoty, czyli jak pokonać nieśmiałość

   Podczas tych zajęć uczniowie mają okazję poznać bohatera książki „Edzio. Przyjęcie w blasku księżyca” - który ma trudności w kontaktach z innymi. Przyglądając się tej postaci, dzieci zastanawiają się nad tematem nieśmiałości, a jednoczesnie same mają okazję brać udział w grupowych działaniach twórczych - może to pozwoli przełamać im własne niepokoje związane z podejmowaniem interakcji?

  Justyna Czarnota, Katarzyna Piwońska: Co tu się stało!?

  W serii działań zadaniem uczniów jest odkrycie, co wydarzyło się w sali pod ich nieobecność i opowiedzenie o tym w formie historii. 

  Agnieszka Szymańska: Zostań opowiadaczem z dziećmi z Bullerbyn!

  Podczas lekcji uczniowie opowiadają przygody bohaterów książki „Dzieci z Bullerbyn”. Przedstawianie historii z różnych punktów widzenia jest szansą na przyjrzenie się odmiennym perspektywom oraz narracjom w opowieści. Zajęcia pozwalają na przypomnienie sobie treści lektury i mogą być formą rozpoczęcia omawiania książki.

  Joanna Krukowska: Spacery z dziećmi z Bullerbyn

  Zajęcia powstały w wyniku inspiracji fragmentami „Dzieci z Bullerbyn", poświęconymi przemierzaniu przez bohaterów drogi do i ze szkoły. W scenariuszu motyw ten posłużył dwóm celom. W pierwszej części uczniowie biorą udział w serii integracyjnych działań przestrzenno-ruchowych bazujących na przygodach Lisy i spółki. W drugiej konspekt pozwala na podjęcie tematu emocji związanych z byciem uczniem i chodzeniem do szkoły.

  Maria Babicka: Pierwsze dni w szkole z Pippi Pończoszanką

  Scenariusz bazuje na fragmencie książki „Pippi Pończoszanka", w którym bohaterka po raz pierwszy idzie do szkoły. Zajęcia dają okazję do utrwalenia imion oraz poznania upodobań kolegów i koleżanek, a w drugiej części nawiązują do doświadczeń dzieci z ich pierwszego dnia w szkole. 

  Justyna Sobczyk: Zabawy między słowami i obrazami

  Zajęcia przygotowują uczniów na spotkanie z książką obrazkową Iwony Chmielewskiej i Krystyny Miłobędzkiej „Na wysokiej górze". Ten picturebook łączy ze sobą obrazy i poezję, a propozycje kolejnych ćwiczeń otwierają grupę na myślenie abstrakcyjne, twórcze, dzięki czemu łatwiej dzieciom będzie spotkać się z tą propozycją artystyczną. Lekcję kończy wspólne czytanie, które aktywizuje uczniów oraz oglądanie książki. Podobny model pracy można wykorzystać do pracy z innymi zrytmizowanymi utworami poetyckimi.

  KLASY 4-6

  Justyna Czarnota, Katarzyna Piwońska: Co się wydarzyło w śpiulkolocie?

  Podczas spotkania uczniowie na podstawie rozmów przygotowują komiksy, które są zapisem marzeń sennych oraz zastanawiają się, w jaki sposób sny są związane w rzeczywistością.

  Anna Zalewska-Uberman: Wyobraźnia jako wehikuł

  Zajęcia to okazja do rozmowy o roli wyobraźni i przyjrzenia się własnym marzeniom. Pomogą w tym zabawy uruchamiające wyobraźnię.

  Marta Knopik: Plemiona

  Podczas zajęć uczniowie wcielą się w role członków plemion, które wybiorą swoje terytorium i wytworzą własną kulturę, a następnie popracują nad stworzeniem prawa i podziału obowiązku w wiosce. Uczestników czeka dużo kreatywnych działań, zabawa, a przy tym refleksja na temat funkcjonowania społeczeństwa.

  Aleksandra Drzazga: Dobro i zło w popkulturze

  Podczas lekcji będą się przyglądać bohaterom wybranych przez siebie książek, filmów czy seriali i zastanowić się nad tym, w jaki sposób funkcjonują w nich kategorie dobra i zła. To też okazja do przypomnienia językowego zagadnienia antonimu.

  Dorota Ogrodzka: Duety pełne mocy

  Bohaterami i bohaterkami komiksów są często zwyczajni ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy i przez to jawią się nam, jako wypełnieni supermocami. Często działają w parach: z przyjacielem, współpracownikiem lub przypadkowo napotkaną osobą. Zajęcia mają uwrażliwić uczestników i uczestniczki na wartość współpracy. Warsztaty są też praktyczną formą wspierania grupy w integracji, docenianiu siebie i poznawania siebie nawzajem w działaniu.

   

  KLASY 7-8

  Wiktoria Siedlecka-Dorosz: Noc w górach

  Uczestnicy w grupach wymyślają przygody, które mogłyby ich spotkać podczas wyprawy w góry. Do tworzenia historii wykorzystają przedmioty ze swoich plecaków. Zajęcia pozwalają uczniom dowiedzieć się o sobie nazwzajem czegoś nowego, spojrzeć na siebie jako grupę koleżeńską i zobaczyć wartość tkwiącą w jej różnorodności.

  Nikolett Gábri: Talent niejedno ma imię

  Zajęcia pozwalają uczniom na nowo zdefiniować pojęcie talentu i zastanowić się nad własnym potencjałem, który nie zawsze udaje się uchwycić za pomocą szkolnych ocen. Każdy uczestnik samodzielnie zastanowi się nad swoimi mocnymi stronami i pozna zdanie innych osób w klasie.

  SZKOŁA ŚREDNIA

  Dorota Ogrodzka: Nasz archipelag

  Warsztat jest propozycją dla klas i grup (13+), które dopiero niedawno zaczęły swoją wspólną przygodę. Jest okazją na poznanie się, integrację, wspólny początek drogi. Wyspa to metafora świata każdej osoby. Rysując mapy własnych wysp, uczestnicy będą się zastanawiać, co jest dla nich ważne, jakie elementy życia mają dla nich kluczowe znaczenie, jak mogą opisać swoje granice i swój krajobraz wewnętrzny. 

  Anna Zalewska-Uberman: O współpracy w relacji wychowawca-uczniowie

  Tematem spotkania jest to, jak uczniowie postrzegają rolę wychowawcy / wychowawczyni klasy. Rozmowy mogą być podstawą do budowania zasad współpracy w relacji wychowawca-grupa.

  Monika Bania: Sztuka portretowania – jak mnie widzą, jak chcę być widziany

  Dzięki wykorzystaniu zdjęć zrobionych przez uczniów mają oni okazję do lepszego poznania się oraz zastanowienia nad tym, czym jest kreacja i autokreacja. Odniesienie do dzieł sztuki – zarówno klasycznych jak i współczesnych – pozwala spojrzeć na selfie jako działanie o charakterze artystycznym. Zajęcia zawierają elementy integracyjne przeznaczone dla grup nastolatków.

  Monika Mioduszewska-Olszewska: Co śmieszy młodzież?

  Tematem zajęć jest rozmowa o tym, co śmieszy młodzież. Członkowie klasy tworzą zespoły badawcze, które szukają odpowiedzi na pytanie o humor charakterystyczny dla ich generacji. Uczniowie sami dostarczają materiał badawczy – dzielą się przykładami zabawnych filmów, zdjęć, postów, memów itp.

  Karolina Pluta Prawa człowieka – moje prawa

  Uczniowie przyglądają się sobie nawzajem, poprzez proste działania teatralne skupiają uwagę na drugiej osobie. Następnie podejmują refleksję nad swoimi indywidualnymi prawami i zestawiają je z tymi zapisanymi w powszechnej deklaracji praw człowieka. W drugiej części scenariusza podejmują artystyczną próbę opowiedzenia o wybranych zapisach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

  Daniel Stachuła: Teatrakcja integracja!

  W trakcie warsztatu skupionego wokół relacji jednostka-grupa uczniowie tworzą zasady współpracy w ramach pozalekcyjnych zajęć koła teatralnego. Zróżnicowany zestaw ćwiczeń zawiera elementy pracy indywidualnej, w parach oraz działań grupowych.

   

  DLA WIELU ETAPÓW NAUCZANIA

  Monika Lićwinko: Zeszyt do obserwacji świata

  Seria zajęć ułatwiających nowej grupie poznanie się. Cykl ten można przeprowadzić w ramach godziny wychowawczej lub w pracy z grupą teatralną – realizując w całości lub wybierając z niego tylko niektóre elementy. Można go potraktować jako formę zbierania materiału dramaturgicznego do stworzenia przedstawienia.

  Anna Zalewska-Uberman: Odkrywanie przestrzeni szkoły

  Scenariusz pozwala na przygotowanie performatywnego spaceru po szkole, podczas którego uczniowie jednej ze starszych klas prezentują pierwszoklasistom przestrzeń szkoły. Podczas zajęć uczniowie mają okazję zastanowić się, które miejsca na terenie szkły są dla nich ważne, a następnie opracowują działania, które pozwalają te miejsca przybliżyć młodszym koleżankom i kolegom.

  Marta Knopik: Sztuka relaksu

  Zajęcia relaksacyjne, rozluźniające ciało i pozwalające odpocząć głowie, oderwać się w zabawie od trosk dnia. Pomagają uczniom nazwać stan relaksu i zastanowić się nad sposobami osiągania go. Poprzez kolejne ćwiczenia dochodzimy do stworzenia własnych, indywidualnych zestawów na relaks. 

  Monika Bania, Aleksandra Drzazga, Agata Pietrzyk-Sławińska, Ewa Sikora Podwórkowe zabawy w szkole

  Podczas zajęć uczniowie będą szukać zabawowego potencjału najbliższego otoczenia i prostych przedmiotów. Będą wymyślać samodzielnie zabawy, które zaproponują swoim kolegom i koleżankom z klasy. Miejsce przeprowadzenia lekcji może zostać dowolnie wybrane – warto jednak, by działania odbyły się na świeżym powietrzu. 

  Marta Knopik: Baśń o miękkim i puchatym

  Jest to praca z emocjami: próba ich nazwania i oswojenia. Zajęcia są okazją do uświadomienia, że współodpowiadamy za to, jaka jest atmosfera w grupie/rodzinie/społeczności i wpływamy na emocje otaczających nas ludzi.

  Dorota Ogrodzka: Czas czarodziej

  Propozycja cyklu godzin wychowawczych skupia się wokół pojęcia czasu. Czym on jest i na czym polega jego magia? Jak go mierzymy? Jak na nas wpływa? Czy upływ czasu da się zatrzymać? Kolejne lekcje pozwalają wspólnie przyglądać się zjawisku czasu, działania są pretekstem do rozmowy o przemijaniu, zmianie

  Tomasz Daszczuk, Katarzyna Piwońska. Magdalena Szpak: Teatralna praca z hasłem: przyjaźń

  Cykl zajęć składa się z dwóch dziewięćdziesięciominutowych spotkań i jest przeznaczony dla koła teatralnego. Pozwala na przygotowanie przez uczestników połączonych wspólnych tematem etiud teatralnych, które mogą się stać z podstawą do tworzenia przedstawienia bez scenariusza. Na potrzeby tego konspektu przykładowym tematem pracy jest przyjaźń.

  Dorota Ogrodzka Spółdzielczość – na podstawie „Dzieci z Bullerbyn"

  Zajęcia zapoznają uczestników z ideą spółdzielczości, kooperatywy, a także z ideą ekonomii opartej na wymianie. Modele te pozwalają na wspieranie pozytywnej współpracy, stają się szansą na dostrzeganie własnych zasobów oraz tego, co mają, potrafią i wiedzą inni oraz są zachętą do współdzielenia odpowiedzialności i korzyści płynących z kooperacji.

  Joanna Krukowska: Klasa ma potencjał!

  Scenariusz warsztatów integrujących klasę, podczas których uczniowie mogę lepiej poznać swoje zainteresowania. Uczestnicy przyjrzą się swoim ulubionym aktywnościom, poszukają w nich potencjału do podzielenia się z innymi i stworzą bank czasu – miejsce, w którym każdy może zaproponować jakieś działanie, które przyniesie korzyść grupie.

  Monika Lićwinko: Sztuka – znak naszej obecności?

  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z pojęciem znaku – tworzą znaki samodzielnie i szukają ich w najbliższej przestrzeni publicznej. To okazja do refleksji nad rolą znaku i jego formy oraz nad tkwiącą w ludziach potrzebą ekspresji. Część lekcji można poprowadzić w formie spaceru – pozwoli to zastanowić się nad tym, które znaki uczniowie odczytują jako formę artystycznego wyrazu, które mają charakter informacyjny, a które stanowią przejaw wandalizmu – i czy te granice zawsze są wyraźne. To okazja, by podjąć rozmowę o sztuce jako formie komunikacji i spojrzeć na najbliższe otoczenie jak na... galerię sztuki.

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon