Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Zgłoś się

Aby zgłosić się do programu dla instruktorów pracujacych w domach kultury z dziećmi lub młodzieżą, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową do dnia 11 października 2020 roku.

Link do ankiety:

https://forms.gle/gn81Fh2SQKcjdFB1A

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie treści zgłoszeń, które będą przeanalizowane pod kątem zgodności z założeniami programu. Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana do dnia 16 października 2020 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowe informacje mailowo.