Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Zgłoś się

Aby zgłosić się do programu w sezonach 2019/2020, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową do dnia 24 czerwca 2019 r.

 link do ankiety zgłoszeniowej do programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej

 

Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana do dnia 30 czerwca 2019 r.  

Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowe informacje mailowo.