Archiwum

Partnerzy 2021/2022

W edycji Partnerzy 2021/2022 wzięło udział 9 pedagogów teatru z teatrów instytucjonalnych.

Zobacz materiały

Checkpoint. Partnerzy Teatroteki Szkolnej 10.2022

CHECKPOINT to spotkanie pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych w celu wymiany doświadczeń, diagnozowania problemów i szukania wspólnych rozwiązań wokół tematu organizowanych przez teatry działań włączających osoby z Ukrainy. Podczas spotkania: • poznamy specyfikę ukraińskiego teatru dziecięcego, przyglądając praktykom z obszaru pedagogiki teatru u naszych wschodnich sąsiadów. • zbierzemy wrażenia z prezentacji ukraińskich i wymienimy się doświadczeniami z pracy nad ważnymi dla nas kwestiami w kontekście działań dla i z osobami z Ukrainy. Uczestnikami spotkania będą głównie absolwenci programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej, ale zapraszamy również inne osoby, które na co dzień zajmują się edukacją w teatrze-instytucji (łącznie 40 uczestników). Spotkanie odbędzie się w ramach modułu ZBLIŻENIE / FOCUS 2022: UKRAINA organizowanego przez Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „KORCZAK” PLAN WYDARZENIA: NIEDZIELA 16.10.2022 | miejsce: Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10:00-11.00 Wprowadzenie kuratorskie - panorama teatru dla młodego widza w Ukrainie 11:00-12.00 Prezentacja nr 1 Iryna Zapolska, Baby theater: new ways for the theater for kids and educational programs through a performance. (Methodology Dance for babies) 12:00 -12.30 PRZERWA KAWOWA 12:30-13.30 Prezentacja nr 2 Jana Żeleńska, Szkoła magii teatru. Doświadczenie tworzenia spektakli dla nastolatek z udziałem nastolatek. 13.30-14.30 Lunch 14.30-15.30 Prezentacja nr 3 Irina Garets, (Post)Dokumentalny teatr jako narzędzie zmiany społecznej w pracy z młodzieżą 15.30-16.30 Prezentacja nr 4: Anastazja Wójtiuk, Inkluzywny (integracyjny) teatr dla dzieci i młodzieży w Ukrainie (ciekawy cases, główne tendencje, podstawowe problemy i perspektywy) 16.30-17.00 przerwa Tutaj na sali zostają uczestnicy Checkpointu (Partnerzy Teatroteki Szkolnej) 17:00-19.30 Przestrzeń refleksji i wymiany – co się dziś dla mnie wydarzyło? Czy i jak zmienia to moje postrzeganie działania dla i z osobami z Ukrainy? Od 20.00 Rozmowy przy kolacji Instytut zapewnia noclegi (15-17.10) oraz lunch w dniu spotkania. Nie zwracamy kosztów podróży. Maksymalna liczba uczestników spotkania to 40 osób. Pierwszeństwo mają absolwentki i absolwenci programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz materiały