Konspekt zajęć

Nasz archipelag

lekcja
Wiek 16-19 lat
07.09.2020 autor: Dorota Ogrodzka

tagi

godzina wychowawcza, tworzenie pracy plastycznej, integracja, mapa, grupa

czas

90min

Warsztat jest propozycją dla klas i grup (13+), które dopiero niedawno zaczęły swoją wspólną przygodę. Jest okazją na poznanie się, integrację, wspólny początek drogi. Wyspa to metafora świata każdej osoby. Rysując mapy własnych wysp, uczestnicy będą się zastanawiać, co jest dla nich ważne, jakie elementy życia mają dla nich kluczowe znaczenie, jak mogą opisać swoje granice i swój krajobraz wewnętrzny. Następnie wcielą się w rolę badaczy-podróżników, którzy nawzajem będą oglądać mapy swoich wysp.

cele zajęć

 • zachęta do dostrzegania, akceptowania i doceniania różnorodności członków grupy (poglądów, zainteresowań, przekonań, upodobań, spojrzeń);
 • wzmacnianie uczniów w kształtowaniu swojego światopoglądu, zestawu wartości, określania swoich granic i wyrażanie ich wobec innych;
 • inspirowanie uczestników do uważnego słuchania, wzmacnianie postaw zaciekawienia i empatii;
 • zachęcenie uczniów do doceniania bogactwa grupy, którą tworzą i swojego miejsca w tej grupie.

Metody pracy

wystawa, rozmowa , pokaz, performans, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Papier (w dowolnych, różnorodnych formatach), pisaki, przestrzeń możliwa do zrobienia archipelagu (ściana, tablica, przestrzeń wystawiennicza).

aranżacja przestrzeni

Dowolna sala (klasowa, gimnastyczna, warsztatowa, najlepiej pusta lub ze zsuniętymi stołami) / w wersji online najlepiej program Zoom.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wyspa

1. Przygotuj dla uczestników duże kawałki papieru (najlepiej o nieregularnych kształtach, by nie sugerowały zbyt wiele, jeśli chodzi o formę pracy). 

2. Zaproś grupę do sali i poproś, by każda osoba zajęła wygodną pozycję, w dowolnym miejscu pomieszczenia. Poproś o zamknięcie oczu i poprowadź krótkie ćwiczenie medytacyjne, dla którego ramą będą wypowiadane przez Ciebie powoli i spokojnie polecenia:

 • Wyobraź sobie, że jesteś wyspą, Pomyśl o tym, kim jesteś. Co jest dla Ciebie ważne? Co myślisz o życiu? Jakie ważne wydarzenia z przeszłości  ukształtowały tę wyspę?
 • Jak duża jest to wyspa? Jaki ma kształt? 
 • Co na niej się znajduje? Jaki krajobraz na niej jest? Jakie jest tu podłoże: piasek, ziemia, beton, las, inny materiał?
 • Czy są na niej budynki, jakie? 
 • Jakie rośliny rosną na tej wyspie?
 • Jaki jest klimat na wyspie?
 • Czy żyją tu jakieś zwierzęta?
 • Jak pachnie wyspa?
 • Jakie kolory na niej dominują?
 • Jakie dźwięki tu występują?

Na każde pytanie poświęćcie kilkanaście / kilkadziesiąt sekund. Ważne, by uczestnicy mogli wyobrazić sobie wyspę, poczuć ją.

3. Poproś uczestników, aby w tym zadaniu każdy wyobraził sobie siebie jako wyspę: niech każdy spróbuje stworzyć jej mapę, która pozwoli mu umieścić na niej to kim jest, co czują, co myślą, co lubią, co jest dla nich ważne. Podpowiedz im, żeby stworzyli legendę do własnej wyspy - według własnego uznania, zaznaczając na niej to, co uważają za istotne. 

Pytania zadawane w trakcie medytacji możesz zapisać na kartkach i rozłożyć w sali lub udostępnić im na ekranie.

25 min
2

Ekspedycje badawcze

1. Poproś o utworzenie par. Ogłoś ekspedycje badawcze i wyjaśnij na czym polegają: obie osoby w parze wcielą się naprzeminnie w role badaczy, któzy odwiedzają wyspę drugiej osoby z pary. Zadaniem badacza jest przyjrzenie się mapie i sformułowanie na jej podstawie trzech pytań (o szczegóły wyspy, jej elementy). Następnie osoba, do której należy mapa, udziela na nie odpowiedzi. 

Zachęć uczestników, by próbowali tak formułować pytania, by dowiedzieć się jak najwięcej o swoim rozmówcy i by robili notatki, uważnie słuchając odpowiedzi - będą ze zgromadzonych danych korzystać w dalszej części zajęć. Po odbyciu pierwszej ekspedycji osoby w parze zamieniają się rolami. 

2. Poproś wszystkich uczestników, by przygotowali na podstawie zebranych odpowiedzi krótkie wystąpienia badawcze w dowolnej formie na temat odwiedzanej wyspy. Mogą odwołać się do konwencji naukowej lub podróżniczej, sformułować wystąpienie bardziej poetycko lub technicznie. Niech pamiętają, by nadać poznanej wyspie nazwę. Poproś, by przygotowali swoje wystąpienia w wersji pisemnej.

 

20 min
3

Konferencja Odkrywców Wysp

Zwołaj konferencję Odkrywców Wysp. Niech uczestnicy i uczestniczki przeczytają teksty na forum. Ważne, by zadbać o skupienie i odpowiednią oprawę konferencji. Możecie wyznaczyć miejsce, z którego uczestnicy będą wygłaszać referaty i np. przygotować kitel laboratoryjny lub inny atrybut podróżniczy, który zakładać będą przemawiajacy. 

Na koniec porozmawiajcie:

Jak czuliście się jako badacze/ odkrywcy? Jak jako tubylcy? Jak słuchało się Wam opowieści o swoich wyspach?

30 min
4

Archipelag

Zaproś uczniów, aby z map-wysp stworzyli wspólną wystawę-archipelag. 

Zastanówcie się, jak chcecie je umieścić względem siebie, by najlepiej oddawały charakter Waszej grupy. Zdecydujcie, w jaki sposób zestawicie wyspy. Porozmawiajcie o tym, gdzie ją wyeksponujecie. Niech to będzie dla Was miejsce świętowania Waszej grupy. 

15 min