Partnerzy Teatroteki Szkolnej

O programie

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program skierowany do teatrów instytucjonalnych, które chcą rozwijać współpracę z nauczycielami. Do udziału w nim zapraszamy pedagogów teatru, by podczas rocznych spotkań mogli wymieniać doświadczenia i refleksje związane z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół.

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

  • umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy pedagogów teatru, szczególnie na linii szkoła-teatr;

  • pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;
  • pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w instytucji;
  • w drugim roku programu (kontynuacja) chętnych uczestników wspiera poprzez udział w procesie tutoringu.

Udział w programie jest bezpłatny. Instytut zapewnia również noclegi podczas zjazdów, natomiast nie gwarantuje posiłków oraz zwrotów kosztów podróży.

Na program składają się 3 części:

Spotkania pedagogów teatru

W sezonie 2019/2020 zapraszamy uczestników na cztery dwudniowe spotkania (w dn. 20-21 października 2019, 26-27 stycznia 2020, 22-23 marca 2020 i 8 czerwca 2020).

Pierwszy zjazd będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy i wprowadzenie w założenia programu. Główną częścią będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów do dalszej pracy (związanych z działaniami edukacyjnymi dla szkół). Wokół tych zagadnień zorganizujemy kolejne spotkania.

Roczny cykl ma pomóc uczestnikom w określeniu celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi (z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i możliwości instytucji) oraz pomaga rozpoznać własny potencjał. Celem programu jest, aby spotkania grupy były dla pedagogów teatru okazją do samoobserwacji i rozwijania siebie jako osoby mającej wpływ na kształt edukacji teatralnej w Polsce.

Spotkania poprowadzą Justyna Czarnota i Katarzyna Piwońska. Warsztaty posłużą wymianie refleksji i doświadczeń między członkami grupy. Aby stworzyć do tego przestrzeń, prowadzące będą korzystać z pedagogiki teatru oraz innych metod pracy nad rozwojem grupy/pracy z grupą.

Kontynuacja

Program przewiduje możliwość kontynuacji w kolejnym sezonie (2020/2021).

Udział w rocznym cyklu pozwoli pedagogom zmapować różne aspekty współpracy ze szkołą i zdiagnozować, który obszar w przypadku ich instytucji wymagaj rozwoju. Uczestnicy programu zainteresowani wprowadzaniem zmian na wybranym polu, będą mogli aplikować, by w sezonie 2020/2021 kontynuować swoją pracę indywidualnie pod opieką tutora.

Proces tutoringu

Co to jest tutoring?

Celem tutoringu jest wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez pedagoga teatru zmiany. Relacja tutora i pedagoga teatru ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. Obecność tutora/ki pomaga osobie poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów, opracować plan rozwoju. Tutorami w programie są pedagodzy teatru współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Partner Teatroteki Szkolnej:

  • pracuje w teatrze instytucjonalnym;

  • chce podjąć lub rozwijać współpracę na polu edukacji teatralnej z nauczycielami;
  • jest zainteresowany rozwijaniem partnerstwa teatru ze szkołami;
  • jest nastawiony na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie oraz wymianę perspektyw z innymi praktykami.