• O nas ikona
 • diamond icon
  diamond icon

  Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program dla pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych, którzy chcą rozwijać lub podjąć współpracę z nauczycielami. Chcemy stworzyć dla tej grupy przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim refleksji w tematach związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół. 

  Zgłoś się

  Na program składają się trzy części:

  W sezonie 2021/2022 zapraszamy uczestników na cztery spotkania

  W sezonie 2021/2022 zapraszamy uczestników na cztery dwudniowe spotkania. Pierwszy zjazd będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy i wprowadzenie w założenia programu. Główną częścią będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów do dalszej pracy (związanych z działaniami edukacyjnymi dla szkół). Wokół tych zagadnień zorganizujemy kolejne spotkania. Roczny cykl ma pomóc uczestnikom w określeniu celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi (z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i możliwości instytucji) oraz pomaga rozpoznać własny potencjał. Spotkania grupy będą dla pedagogów teatru okazją do samoobserwacji i rozwijania siebie jako osoby mającej wpływ na kształt edukacji teatralnej w Polsce.

  Spotkania poprowadzą Justyna Czarnota i Magdalena Szpak. Warsztaty posłużą wymianie refleksji i doświadczeń między członkami grupy. Aby stworzyć do tego przestrzeń prowadzące będą korzystać z pedagogiki teatru oraz innych metod pracy nad rozwojem grupy / pracy z grupą.

  Udział w programie jest bezpłatny. Podczas każdego ze zjazdów zapraszamy uczestników na spektakle z bieżącego repertuaru teatrów. Instytut Teatralny zapewnia również noclegi podczas zjazdów, natomiast nie gwarantuje posiłków ani zwrotów kosztów podróży.

  Spotkania odbędą się w formule stacjonarnej lub online w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

  Terminy spotkań: 7-8 listopada 2021, 16-17 stycznia 2022, 20-21 marca 2022 i 15-16 maja 2022.

  Udział w indywidualnym procesie tutoringowym

  Udział w rocznym cyklu spotkań pozwoli uczestnikom zmapować różne aspekty działalności pedagoga teatru w teatrze instytucjonalnym i zdiagnozować, który obszar w przypadku ich pracy chcą rozwijać. Chętni uczestnicy, którzy będą zainteresowani wprowadzaniem zmian, mogą w sezonie 2022/2023 pracować indywidualnie nad wybranymi obszarami pod opieką tutorki. Proces tutoringu jest rozłożony na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. Tutorkami w programie są pedagożki teatru współpracujące z Instytutem Teatralnym.

  Zapraszamy do grupy absolwentów Programu

  Po zakończeniu programu uczestnicy dołączają do grona absolwentów programu, które weźmie udział w warsztatach i inicjatywach skierowanych do Partnerów Teatroteki Szkolnej. Absolwenci to grupa, która wspiera się nawzajem, kontynuuje wymianę doświadczeń, a sieć kontaktów powstała w trakcie udziału w programie rozwija się także po jego zakończeniu. 

  Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

  umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych;

  pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;

  pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w teatrze;

  w drugim roku programu (kontynuacja) chętnych uczestników wspiera poprzez udział w procesie tutoringu;

  po zakończeniu udziału w Programie umożliwia dołączenie do grupy jego absolwentów i uczestniczenia w inicjatywach jej dedykowanych.

  Partner / Partnerka Teatroteki Szkolnej:

  pracuje w teatrze instytucjonalnym;

   chce podjąć lub rozwijać współpracę na polu edukacji teatralnej z nauczycielami;

   jest zainteresowany/a zainteresowane rozwijaniem partnerstwa teatru ze szkołami;

   jest nastawiony na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie oraz wymianę perspektyw z innymi praktykami