Partnerzy Teatroteki Szkolnej

O programie

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program adresowany do pracowników domów kultury, którzy prowadzą dziecięce lub młodzieżowe grupy teatralne. Zapraszamy do rocznego cyklu spotkań w grupie instruktorów teatralnych zainteresowanych wymianą doświadczeń i refleksji związanych z teatrem amatorskim.

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

 • umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy prowadzących amatorskie zespoły teatralne dla dzieci i młodzieży;

 • pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;
 • pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w domu kultury;
 • w drugim roku programu (kontynuacja) chętnych uczestników wspiera poprzez udział w procesie tutoringu;
 • umożliwia zostanie autorem / autorką portalu Teatroteka Szkolna.

Udział w programie jest bezpłatny. Instytut zapewnia również noclegi podczas zjazdów, natomiast nie gwarantuje posiłków oraz zwrotów kosztów podróży.

Na program składają się trzy części:

Spotkania instruktorów teatralnych

W sezonie 2020/2021 zapraszamy uczestników na cztery spotkania

W sezonie 2020/2021 zapraszamy uczestników na cztery dwudniowe spotkania (w dn. 15-16 listopada 2020 r., 17-18 stycznia 2021 r., 21-22 marca 2021 r., 14 czerwca 2021 r.). Pierwszy zjazd będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy i wprowadzenie w założenia programu. Główną częścią będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów do dalszej pracy (związanych z pracą w nurcie teatru amatorskiego). Wokół tych zagadnień zorganizujemy kolejne spotkania.

Roczny cykl ma pomóc uczestnikom w określeniu ich indywidualnych celów związanych z prowadzeniem amatorskich grup teatralnych (z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i możliwości instytucji) oraz rozpoznać własny potencjał. Chcemy, aby spotkania grupy były dla pedagogów teatru okazją do samoobserwacji i rozwijania siebie jako osoby mającej wpływ na kształt edukacji teatralnej w Polsce.

Spotkania poprowadzą Maria Babicka i Justyna Czarnota. Warsztaty posłużą wymianie refleksji i doświadczeń między członkami grupy. Aby stworzyć do tego przestrzeń, prowadzące będą korzystać z pedagogiki teatru oraz innych metod pracy nad rozwojem grupy / pracy z grupą. 

Kontynuacja - tutoring

Udział w indywidualnym procesie tutoringowym

Udział w rocznym cyklu pozwoli uczestnikom zmapować różne aspekty prowadzenia amatorskiego zespołu teatralnego i zdiagnozować, który obszar w przypadku ich pracy chcą rozwijać. Uczestnicy programu zainteresowani wprowadzaniem zmian na wybranym polu, będą mogli aplikować, by w sezonie 2020/2021 kontynuować swoją pracę indywidualnie pod opieką tutora.

Celem tutoringu jest wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez pedagoga teatru zmiany. Relacja tutora i pedagoga teatru ma charakter partnerski. Jest rozłożona na sześć indywidualnie ustalanych spotkań. Obecność tutorki pomaga osobie poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów, opracować plan rozwoju. Tutorkami w programie są pedagożki teatru współpracujące z Instytutem Teatralnym.

Kontynuacja - współpraca z portalem Teatroteka Szkolna

Zapraszamy do tworzenia materiałów na portal Teatroteka Szkolna

Instruktorów teatralnych, którzy biorą udział w programie, zaprosimy do tworzenia materiałów na portal Teatroteka Szkolna. Mamy nadzieję, że dzięki ich wiedzy i doświadczeniu uda się stworzyć konspekty zajęć pozalekcyjnych, które będą wspierać nauczycieli w pracy z kołami teatralnymi oraz przygotowaniu akademii szkolnych.

Partner / Partnerka Teatroteki Szkolnej:

 • pracuje w domu kultury jako instruktor;

 •  chce rozwijać się jako prowadzący/a dziecięce lub młodzieżowe grupy teatralne;
 •  jest zainteresowany/a dzieleniem się swoimi metodami z innymi praktykami teatru amatorskiego;
 •  chce poznać sposób i filozofię pracy innych instruktorów teatralnych;
 • jest nastawiony/a na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie oraz wymianę perspektyw z innymi praktykami;
 •  chce pracować w myśl idei pedagogiki teatru.