TEATR WSPIERA. Oferta dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych

TEATR WSPIERA. Zorganizuj warsztaty dla nauczycieli w swojej miejscowości.

Oferta dla nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych (warsztaty + materiały edukacyjne + wsparcie psychologiczne)

TEATR WSPIERA to pilotażowy projekt Teatroteki Szkolnej skierowany do nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych, wspierający ich w budowaniu relacji w szkole przy użyciu metod pedagogiczno-teatralnych. Naszym celem jest wzmacnianie dobrostanu w placówkach edukacyjnych. Prowadzimy warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli, przygotowujemy materiały do pracy z klasą Teatr wspiera. Godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną oraz organizujemy konsultacje psychologiczne dla kadry pedagogicznej.  Projekt składa się z czterech modułów: integracja klasy (relacje), praca z emocjami, różnorodność w grupie oraz uważność. Można skorzystać z jednego lub kilku modułów.

PO CO TEATR W TWOJEJ KLASIE?

Pedagogika teatru pozwala przeprowadzać procesy edukacyjne w bezpiecznej atmosferze. Proste formy teatralne angażują uczennice i uczniów, umożliwiają im wyrażenie siebie. Praca w grupie, zabawa poprzez teatr, wspólna refleksja nad podejmowanymi działaniami dają im szansę na wzajemne poznanie się a wychowawczyni lub wychowawcy możliwość przyjrzenia się całej klasie i każdemu z osobna. 

ZORGANIZUJ WARSZTATY W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Jesteś nauczycielką/nauczycielem lub współpracujesz z gronem pedagogicznym? Zorganizuj warsztaty w swojej miejscowości. Nasze pedagożki i pedagodzy teatru przeprowadzą dla Was zajęcia. Dostarczymy Wam materiały edukacyjne i umożliwimy konsultacje psychologiczne. Zapraszamy do kontaktu: szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje związane z kulturą i edukacją. Obecnie prowadzimy rekrutację na trzy moduły warsztatowe: Teatr wspiera relacje, Teatr wspiera emocje oraz Teatr wspiera różnorodność.. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Po Twojej stronie: wybór modułu warsztatowego (jednego lub kilku), zebranie grupy 10-15 nauczycielek i nauczycieli, zapewnienie przestrzeni warsztatowej z rzutnikiem i ekranem.

Po naszej stronie: honorarium i koszty podróży/noclegu prowadzących, materiały warsztatowe.

KONTAKT: Magdalena Szpak: e-mail: mszpak@instytut-teatralny.pl, tel. 509 977 394.

ZGŁOŚ SIĘ NA KONSULTACJE Z PSYCHOLOŻKĄ SZKOLNĄ!

Oferujemy również wsparcie psychologiczne w postaci konsultacji indywidualnych dla nauczycielek i nauczycieli, prowadzonych przez doświadczoną psycholożkę szkolną. Zachęcamy do korzystania z konsultacji wszystkich potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudności szkolnych, ale również tych, chcących w bezpiecznej atmosferze porozmawiać o własnym dobrostanie. Nie trzeba brać udziału w naszych warsztatach, aby skorzystać z tej formy wsparcia.

KONTAKT: Agata Kwaśniewska, e-mail: teatrwspiera@gmail.com

NASZE WARSZTATY I KONSULTACJE:

Moduł pierwszy: TEATR WSPIERA RELACJE (4h): Warsztat wspierający nauczycielki i nauczycieli w projektowaniu oraz prowadzeniu procesów integracyjnych w ich klasach przy użyciu metod pedagogiczno-teatralnych, pozwalających w atrakcyjny, ale i przemyślany sposób budować zespół klasowy, wspierać dobre relacje między uczennicami i uczniami oraz między nauczycielką/nauczycielem i społecznością klasową.

Moduł drugi: TEATR WSPIERA EMOCJE (4h): Celem warsztatu jest wsparcie nauczycielek i nauczycieli w pracy z emocjami w pracy szkolnej oraz przygotowanie ich do podejmowania tematów związanych z tym zagadnieniem na lekcjach. Chcemy pomóc pedagożkom i pedagogom w zrozumieniu i wyrażaniu ich własnych emocji, tak aby mogli stać się dla swoich wychowanek i wychowanków przewodnikami po świecie uczuć, wspierającymi dzieci i młodzież w ich przeżywaniu bez dzielenia emocji na dobre i złe. Radość, smutek, wstyd, szczęście, strach – każda z tych emocji jest ważna i potrzebna, bo stanowi sygnał informujący nas o tym, co się dzieje z nami i naszymi uczuciami.

Moduł trzeci: TEATR WSPIERA RÓŻNORODNOŚĆ (4h): Warsztat wspierający nauczycielki i nauczycieli w pracy z różnorodnością w klasie. Korzystając z narzędzi pedagogiki teatru, której jednym z filarów jest otwartość na wielość perspektyw i głosów, zastanowimy się w jaki sposób nauczycielki i nauczyciele mogą w swojej codziennej praktyce edukacyjno-wychowawczej zauważać, wspierać i oswajać różnorodność w klasie oraz pielęgnować w grupie postawy otwartości, akceptacji i empatii, które pozwalają współpracować i rozwijać się harmonijnie całej klasie.

Moduł czwarty: TEATR WSPIERA UWAŻNOŚĆ (4h): Warsztat wspiera nauczycielki i nauczycieli w dbaniu o dobrostan psychiczny ich podopiecznych. Uważność (mindfulness) jest kierowaniem uwagi na to, czego doświadczamy w danej chwili i pomaga zrozumieć nasze odczucia oraz stany. Proponowane przez nas narzędzia pedagogiczno-teatralne takie jak praca z ciałem i przestrzenią, zabawa z wyobraźnią czy improwizacja w połączeniu z uważną obserwacją siebie i innych, pozwalają na bycie “tu i teraz”. Umożliwiają zmniejszenie napięcia, wejście w stan relaksu, co ułatwia młodym ludziom budowanie relacji w grupie i uczenie się.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA NAUCZYCIELI 

Propozycja dla każdej nauczycielki i każdego nauczyciela. Nie musisz brać udziału w warsztatach, żeby skorzystać z naszego wsparcia. Jeśli chcesz porozmawiać o swojej pracy, przegadać trudne sytuacje w szkole, poszukać rozwiązań dla problemów, z jakimi się mierzysz w pracy szkolnej i wychowawczej, umów się na konsultacje z naszym psychologiem szkolnym.

Webinaria Teatroteki Szkolnej - rozmowy o pedagogice teatru w szkole

2023/2024 Teatr wspiera. Webinaria Teatroteki Szkolnej 

Nowy cykl webinariów w ramach projektu „Teatr wspiera. Godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną"

7.12.2023 godz. 18.00 Teatr wspiera relacje - jak mogą z tego skorzystać wychowawcy, nauczyciele i uczniowie? Webinarium Teatroteki Szkolnej  https://www.facebook.com/TeatrotekaSzkolna

Punktem wyjścia do rozmowy podczas webinarium będzie raport przygotowany przez Fundację “Szkoła z Klasą” w 2021: “Codzienność wychowawstwa - co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi?”. W odniesieniu do wniosków z raportu zastanowimy się w jaki sposób na szkolne wyzwania mogą odpowiedzieć nauczyciele i wychowawcy, korzystając z pomocy psychologa i pedagoga teatru.

Tworzenie relacji to podstawa procesów edukacyjnych. Pandemia, zdalna edukacja, wojna w Ukrainie, ciągłe zmiany w systemie edukacji niewątpliwie zdestabilizowały sytuację w szkole. Odbudowanie i wzmocnienie relacji oraz stworzenie nowych, mocnych więzi w klasie wymaga czasu i uważności całej społeczności szkolnej - nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców, uczniów, w końcu - wychowawców, którzy mają najczęstszy kontakt z uczniami. To duże wyzwanie i odpowiedzialność, w których szkolną społeczność może skutecznie wspierać pedagogika teatru.

Goście:
Anna Buchner - badaczka społeczna, socjolożka i antropolożka z ponad 15 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w badaniach kultury, nowych mediów, kompetencji cyfrowych i stylów życia. W ostatnich latach realizowała międzynarodowe projekty badawcze w Centrum Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Badań Literackich PAN oraz współpracowała z instytucjami kultury o organizacjami trzeciego sektora m.in.Instytutem Teatralnym, Fundacją Szkoła z Klasą i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Członkini Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz rady programowej Fundacji Orange.

Anna Falkowska – pedagożka teatru, instruktorka teatrów dziecięcych, polonistka. Współtwórczyni Fundacji Zaułek Krzysztofa Falkowskiego i Zaułka Animacji w Lanckoronie. Z zamiłowania koordynatorka i organizatorka wydarzeń kulturalnych w Zaułku Animacji. Współautorka projektów skierowanych do lokalnych społeczności oraz organizatorka wyjazdów kulturalnych i autorskich warsztatów dla dzieci i młodzieży. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2022 roku w dziedzinie edukacja i animacja kultury.

Agata Kwaśniewska – psycholog z dziesięcioletnim doświadczeniem pracy w różnych placówkach oświaty. Pracowała zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Bardzo bliska jest jej także praca nauczyciela, uczyłam równolegle języka angielskiego. Zna dobrze polski system edukacji, jak również zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpracy szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Będąc świadoma problemów, z jakimi borykają się osoby uczniowskie, stara się znaleźć ich rozwiązania i być wsparciem zarówno dla nich, jak i dla osób uczących. Lata pracy w szkole nauczyły ją, że szkoła stoi nauczycielem spokojnym, szczęśliwym i otoczonym pomocą, stara się zatem dążyć do takiego stanu rzeczy podczas swojej pracy psychologa

Maria Wierzbicka-Tarkowska – od ponad 15 lat zajmuje się badaniami społecznymi i rynkowymi. W tym czasie między innymi koordynowała i realizowała badania w slumsie Mathare w Nairobi w programie MSZ „Polska Pomoc”, współtworzyła raporty syndykatowe IQS Family Power i Świat Kobiet oraz współpracowała badawczo z trzecim sektorem, w tym z Fundacją Centrum Cyfrowe i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Prowadzenie: Anna Zalewska-Uberman – od 20 lat związana z branżą kulturalną i edukacyjną (jako animatorka kultury, teatrolożka i pedagożka teatru, autorka scenariuszy zajęć dla nauczycieli oraz tutorka). Od 2009 r. do marca 2023 r. pracowała w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie realizowała autorski program edukacyjny. Palec Gombrowicza czyli “Dotknięci Teatrem”. W latach 2010-2022 pełniła funkcję członkini Komisji Artystycznej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i sekretarz Kapituły Konkursu. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury. Od czerwca 2023 związana jako tutorka z warszawską Szkołą Liderów. W Teatrotece Szkolnej współtworzy koncepcję projektu TEATR WSPIERA. Godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną i prowadzi warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli w ramach projektu. Tutorka w programie Partnerzy Teatroteki Szkolnej.

 

2021/2022 „Nowe miejsce teatru w szkole” to cykl webinariów pokazujący różnorodne sposoby wykorzystania teatru w procesie nauczania. W rozmowach biorą udział osoby, które w swojej pracy w szkole sięgają po działania teatralne. Opowiadają o tym, jak korzystać z nich, by budować bliskie relacje w grupie, rozwijać autonomię i kreatywność uczniów. To okazja do zebrania inspiracji i przyjrzenia się roli teatru w szkole na nowo. 

W roku szkolnym 2021/2022 odbyło się dziewięć webinariów. Wszystkie są dostępne online – zapraszamy do oglądania! Wystarczy kliknąć w tytuł spotkania:

Pedagogika teatru na lekcji - jak zacząć?

Teatr na zajęciach przedmiotowych jest możliwy i to bez szkody dla podstawy programowej! Jeśli chcecie dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy na webinar, podczas którego spróbujemy wyjaśnić, czym jest pedagogika teatru. Opowiemy, jak wprowadzić teatr na lekcje i dlaczego warto to robić. Podzielimy się doświadczeniem, podpowiemy, jak zacząć, skąd czerpać pomysły.
Prowadzenie: Katarzyna Kanowska
Goście: Beata Bohdziewicz-Sulecka, Anna Grabiańska, Marta Kujawińska

Akademia poza schematem – o akademiach szkolnych

Akademia szkolna - co zawiera w sobie to hasło? Dlaczego to głównie nauczyciele tworzą akademie? A gdyby włączyć w ten proces uczniów? Realizacja akademii wraz z uczniami może być szkołą samodzielności, wpływu na rzeczywistość czy pierwszym krokiem w kierunku realizacji idei kultury partycypacyjnej. Jakie są akademie, a jakie mogłyby być?
Prowadzenie: Aleksandra Drzazga
Goście: dr Joanna Lisiewicz, Marta Pawliczek

Inne przestrzenie na teatr w szkole – o funkcjach, jakie może spełniać teatr w szkole

Co można zrobić z teatrem w szkole? Jakie funkcje może spełniać i do czego może się przydać? W jakich miejscach się pojawia? i jakie nowe miejsca dla teatru w szkole widzą nauczyciele? Zapraszamy do słuchania, komentowania i refleksji.
Prowadzenie: Agnieszka Zientarska
Goście: Xymena Borowiak, Wojciech Machoń

Czytanie przez działanie – o korzystaniu z pedagogiki teatru przy omawianiu lektur

Czytanie przez działanie to webinarium, podczas którego podzielimy się doświadczeniem omawiania lektur szkolnych metodami pedagogiki teatru. Jak sprawić, aby nawet nudne teksty wywoływały przyjemne skojarzenia? Jak poradzić sobie z zapamiętaniem tak dużej liczby lektur? Spróbujemy przyjrzeć się tematowi z dwóch perspektyw – nauczycielskiej i uczniowskiej.
Prowadzenie: Katarzyna Kanowska
Goście: Natalia Barbara Firek, Jadwiga Hernas, Joanna Sadłowska

Integracja – etap czy sposób pracy?

Porozmawiajmy o integracji w szkole – w klasie, w społeczności szkolnej, jaką tworzą uczniowie, nauczyciele, rodzice. Jak działać na polu integracji w szkole? W jaki sposób teatr może się przydać w takiej pracy?
Prowadzenie: Agnieszka Zientarska
Goście: Kinga Boruń, Viktoria Siedlecka-Dorosz, Maria Śmietana 

Włączanie to wyzwanie – o partycypacyjnym tworzeniu teatru z uczniami i uczennicami

Porozmawiamy o partycypacyjnym tworzeniu teatru z uczniami i uczennicami. Spotkamy się z nauczycielkami/lami, które/rzy próbują włączać swoich podopiecznych w działania teatralne na zasadzie decydowania – lub współdecydowania – o ich treści i formie. Zderzymy teorię z naszą codzienną praktyką i realiami pracy w polskiej szkole. Opowiemy o własnych doświadczeniach: o trudnościach, z jakimi się zderzamy, demokratyzując proces twórczy, ale i o korzyściach z wyboru takiego sposobu pracy – dla uczniów, uczennic i dla nas samych.
Prowadzenie: dr Katarzyna Krajewska
Goście: Bartłomiej Kamiński, Karolina Oleksiejuk, Magdalena Sokołowska

Szkolne wyjścia do teatru – przekleństwo czy błogosławieństwo?

Podzielimy się doświadczeniem ze szkolnych wyjść i wyjazdów teatralnych. Czy w ogóle warto chodzić z uczniami do teatru? A jeśli tak, to czy na wszystkie przedstawienia? Porozmawiamy o tym, jakie korzyści przynosi wizyta z uczniami w teatrze, czy i jak trzeba się do niej przygotować oraz jakie pułapki mogą czyhać na nas, nauczycieli. I – najważniejsze – spojrzymy na to z kilku perspektyw: nauczyciela, ucznia i pedagoga teatru pracującego na co dzień w teatrze instytucjonalnym. 
Prowadzenie: Katarzyna Kanowska Goście: Aleksandra Drzazga, Anna Zalewska-Uberman

Jeżeli festiwal teatru szkolnego, to jaki?

W jakiej formule organizować dziś festiwale/przeglądy teatrów szkolnych, by odpowiadały na potrzeby szkoły, uczniów, rodziców, nauczycieli? A może dla dobra wszystkich nie organizować ich wcale? Wspólnie z gościniami zbadamy ten temat w duchu pedagogiki teatru, zastanawiając się nad tym na jakich zasadach i w jakim kształcie festiwale i przeglądy mogą zaistnieć dziś w placówkach oświatowych.
Prowadzenie: Agata Łukaszewicz
Goście: Aneta Pastuszak, Agnieszka Reimus-Knezević

Pedagodzy teatru w szkole – o projektach pedagogiczno-teatralnych tworzonych z myślą o szkołach

Podczas webinarium "Pedagodzy teatru w szkole" porozmawiamy o projektach pedagogiczno-teatralnych tworzonych z myślą o szkołach. Dlaczego podejmujemy współpracę ze szkołami i czym różni się ona od pracy z indywidualnymi uczestnikami naszych działań? Jakie wyzwania ze sobą niesie i jak sobie z nimi radzimy? Jak wyglądała ta współpraca przed, w czasie i po pandemii i jak na nią wpływa polityka edukacyjna państwa? Do rozmowy zaprosiliśmy pedagogów z doświadczeniem pracy w teatrze instytucjonalnym, offowym i stowarzyszeniu, będziemy więc mogli spojrzeć na te kwestie z trzech różnych punktów widzenia.

Prowadzenie: dr Katarzyna Krajewska 
Goście: Anna Rochowska, Przemysław Furdak, Radek Kaliski. 

Bieżące informacje na temat webinariów i innych wydarzeń Teatroteki Szkolnej znajdziecie na: www.facebook.com/TeatrotekaSzkolna