TEATR WSPIERA. Godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną

TEATR WSPIERA. Godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną to program dla wychowawców klas IV-VIII szkół podstawowych, na który składają się 4 moduły warsztatowe: TEATR WSPIERA relacje, TEATR WSPIERA emocje, TEATR WSPIERA różnorodność, TEATR WSPIERA uważność.

Pierwszy moduł startuje już w czerwcu 2023 r. pod hasłem: TEATR WSPIERA RELACJE - godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną. To warsztaty dla wychowawców, pokazujące jak wykorzystać pedagogikę teatru w projektowaniu procesów integracyjnych w klasie. Ich celem jest wzmocnienie wychowawców w ich roli, stworzenie dla nich platformy do wymiany doświadczeń oraz integracja środowiska szkolnego wokół portalu Teatroteka Szkolna.

W ramach projektu wychowawcy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pedagogów teatru (2 spotkania, łącznie 16 godzin dydaktycznych). Poznają narzędzia pedagogiczno-teatralne pozwalające w atrakcyjny, ale i przemyślany sposób budować zespół klasowy, wspierać dobre relacje między uczniami oraz między nauczycielem i społecznością klasową. Czas pomiędzy spotkaniami proponujemy przeznaczyć na pracę własną nauczyciela, w ramach której podczas lekcji wychowawczych uczestnicy zaadaptują poznane narzędzia do potrzeb i możliwości klas, z którymi pracują.

Rola wychowawcy bywa trudna i wymagająca wsparcia z zewnątrz, dlatego w czasie trwania projektu uczestnicy mogą skorzystać z obecności naszego psychologa szkolnego oraz wziąć udział w superwizjach grupowych, podczas których będą mogli wymieniać się doświadczeniami. Dodatkowo wychowawcy otrzymają materiały edukacyjne „Godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną”, zawierające scenariusze zajęć z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych, podejmujące tematy relacji, emocji, różnorodności w klasie oraz uważności.

Pedagogika teatru pozwala przeprowadzać proces integracyjny w bezpiecznej atmosferze. Proste formy teatralne angażują uczniów, umożliwiają im wyrażenie siebie. Praca w grupie, zabawa poprzez teatr, wspólna refleksja nad podejmowanymi działaniami dają uczniom szansę na wzajemne poznanie się a wychowawcy możliwość przyjrzenia się całej klasie i każdemu z osobna. Grupa uczy się bycia razem. Dzięki poszanowaniu różnorodności poglądów i doświadczeń pedagogika teatru stwarza przestrzeń do spotkania i współistnienia odmiennych punktów widzenia w grupie. Wspiera budowanie dobrych relacji między uczniami oraz między nauczycielem i społecznością klasową.

Tworzenie relacji to podstawa procesów edukacyjnych. Pandemia, zdalna edukacja, wojna w Ukrainie, ciągłe zmiany w systemie edukacji niewątpliwie zdestabilizowały sytuację w szkole. Odbudowanie i wzmocnienie relacji oraz stworzenie nowych, mocnych więzi w klasie wymaga czasu i uważności całej społeczności szkolnej - nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców, uczniów, w końcu - wychowawców, którzy mają najczęstszy kontakt z uczniami. To duże wyzwanie i odpowiedzialność, w których może ich skutecznie wspierać pedagogika teatru.

HARMONOGRAM:

ostatni tydzień sierpnia 2023 | pierwsze spotkanie warsztatowe (2 dni x 4h dydaktyczne)

Nauczyciele zostaną przeprowadzeni w teorii i praktyce przez proces integracyjny oraz zaplanują z naszą pomocą warsztat integracyjny dla swojej klasy.

wrzesień – październik 2023 | praca własna wychowawców, konsultacje z psychologiem szkolnym, superwizje grupowe

Wychowawcy wdrażają procesy integracyjne w klasie. Mogą przy tym skorzystać z naszego wsparcia (konsultacje z psychologiem szkolnym, udział w superwizjach grupowych). Konsultacje z psychologiem Agatą Kwaśniewską: każdy uczestnik projektu ma do dyspozycji jedną godzinę konsultacji w okresie 1 września - 31 października 2023 r. Aby się umówić na konsultacje, należy wysłać maila na adres: a.kwasniewska.psycholog@gmail.com, zaznaczając w tytule maila udział w projekcie Teatr wspiera. Terminy superwizji grupowych będziemy proponować 

koniec października 2023 | drugie spotkanie warsztatowe (8 h dydaktycznych)

Wymiana doświadczeń pomiędzy wychowawcami, podsumowanie procesów integracyjnych, które wydarzyły się w klasie i zaplanowanie dalszej pracy nauczycieli nad budowaniem relacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do zgłoszeń ośrodki i centra doskonalenia nauczycieli, dla których ważny jest dobrostan społeczności szkolnej, i które chcą wesprzeć nauczycieli i uczniów w budowaniu relacji w szkole.

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Szpak: mszpak@instytut-teatralny.pl, tel. 509 977 394.

PARTNERZY:

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń

Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

 

Kolejne moduły warsztatowe: Teatr wspiera emocje, Teatr wspiera różnorodność, Teatr wspiera uważność odbędą się roku szkolnym 2023/2024. 

Nowe miejsce teatru w szkole

„Nowe miejsce teatru w szkole” to cykl webinariów pokazujący różnorodne sposoby wykorzystania teatru w procesie nauczania. W rozmowach biorą udział osoby, które w swojej pracy w szkole sięgają po działania teatralne. Opowiadają o tym, jak korzystać z nich, by budować bliskie relacje w grupie, rozwijać autonomię i kreatywność uczniów. To okazja do zebrania inspiracji i przyjrzenia się roli teatru w szkole na nowo. 

W roku szkolnym 2021/2022 odbyło się dziewięć webinariów. Wszystkie są dostępne online – zapraszamy do oglądania! Wystarczy kliknąć w tytuł spotkania:

Pedagogika teatru na lekcji - jak zacząć?

Teatr na zajęciach przedmiotowych jest możliwy i to bez szkody dla podstawy programowej! Jeśli chcecie dowiedzieć więcej na ten temat, zapraszamy na webinar, podczas którego spróbujemy wyjaśnić, czym jest pedagogika teatru. Opowiemy, jak wprowadzić teatr na lekcje i dlaczego warto to robić. Podzielimy się doświadczeniem, podpowiemy, jak zacząć, skąd czerpać pomysły.
Prowadzenie: Katarzyna Kanowska
Goście: Beata Bohdziewicz-Sulecka, Anna Grabiańska, Marta Kujawińska

Akademia poza schematem – o akademiach szkolnych

Akademia szkolna - co zawiera w sobie to hasło? Dlaczego to głównie nauczyciele tworzą akademie? A gdyby włączyć w ten proces uczniów? Realizacja akademii wraz z uczniami może być szkołą samodzielności, wpływu na rzeczywistość czy pierwszym krokiem w kierunku realizacji idei kultury partycypacyjnej. Jakie są akademie, a jakie mogłyby być?
Prowadzenie: Aleksandra Drzazga
Goście: dr Joanna Lisiewicz, Marta Pawliczek

Inne przestrzenie na teatr w szkole – o funkcjach, jakie może spełniać teatr w szkole

Co można zrobić z teatrem w szkole? Jakie funkcje może spełniać i do czego może się przydać? W jakich miejscach się pojawia? i jakie nowe miejsca dla teatru w szkole widzą nauczyciele? Zapraszamy do słuchania, komentowania i refleksji.
Prowadzenie: Agnieszka Zientarska
Goście: Xymena Borowiak, Wojciech Machoń

Czytanie przez działanie – o korzystaniu z pedagogiki teatru przy omawianiu lektur

Czytanie przez działanie to webinarium, podczas którego podzielimy się doświadczeniem omawiania lektur szkolnych metodami pedagogiki teatru. Jak sprawić, aby nawet nudne teksty wywoływały przyjemne skojarzenia? Jak poradzić sobie z zapamiętaniem tak dużej liczby lektur? Spróbujemy przyjrzeć się tematowi z dwóch perspektyw – nauczycielskiej i uczniowskiej.
Prowadzenie: Katarzyna Kanowska
Goście: Natalia Barbara Firek, Jadwiga Hernas, Joanna Sadłowska

Integracja – etap czy sposób pracy?

Porozmawiajmy o integracji w szkole – w klasie, w społeczności szkolnej, jaką tworzą uczniowie, nauczyciele, rodzice. Jak działać na polu integracji w szkole? W jaki sposób teatr może się przydać w takiej pracy?
Prowadzenie: Agnieszka Zientarska
Goście: Kinga Boruń, Viktoria Siedlecka-Dorosz, Maria Śmietana 

Włączanie to wyzwanie – o partycypacyjnym tworzeniu teatru z uczniami i uczennicami

Porozmawiamy o partycypacyjnym tworzeniu teatru z uczniami i uczennicami. Spotkamy się z nauczycielkami/lami, które/rzy próbują włączać swoich podopiecznych w działania teatralne na zasadzie decydowania – lub współdecydowania – o ich treści i formie. Zderzymy teorię z naszą codzienną praktyką i realiami pracy w polskiej szkole. Opowiemy o własnych doświadczeniach: o trudnościach, z jakimi się zderzamy, demokratyzując proces twórczy, ale i o korzyściach z wyboru takiego sposobu pracy – dla uczniów, uczennic i dla nas samych.
Prowadzenie: dr Katarzyna Krajewska
Goście: Bartłomiej Kamiński, Karolina Oleksiejuk, Magdalena Sokołowska

Szkolne wyjścia do teatru – przekleństwo czy błogosławieństwo?

Podzielimy się doświadczeniem ze szkolnych wyjść i wyjazdów teatralnych. Czy w ogóle warto chodzić z uczniami do teatru? A jeśli tak, to czy na wszystkie przedstawienia? Porozmawiamy o tym, jakie korzyści przynosi wizyta z uczniami w teatrze, czy i jak trzeba się do niej przygotować oraz jakie pułapki mogą czyhać na nas, nauczycieli. I – najważniejsze – spojrzymy na to z kilku perspektyw: nauczyciela, ucznia i pedagoga teatru pracującego na co dzień w teatrze instytucjonalnym. 
Prowadzenie: Katarzyna Kanowska Goście: Aleksandra Drzazga, Anna Zalewska-Uberman

Jeżeli festiwal teatru szkolnego, to jaki?

W jakiej formule organizować dziś festiwale/przeglądy teatrów szkolnych, by odpowiadały na potrzeby szkoły, uczniów, rodziców, nauczycieli? A może dla dobra wszystkich nie organizować ich wcale? Wspólnie z gościniami zbadamy ten temat w duchu pedagogiki teatru, zastanawiając się nad tym na jakich zasadach i w jakim kształcie festiwale i przeglądy mogą zaistnieć dziś w placówkach oświatowych.
Prowadzenie: Agata Łukaszewicz
Goście: Aneta Pastuszak, Agnieszka Reimus-Knezević

Pedagodzy teatru w szkole – o projektach pedagogiczno-teatralnych tworzonych z myślą o szkołach

Podczas webinarium "Pedagodzy teatru w szkole" porozmawiamy o projektach pedagogiczno-teatralnych tworzonych z myślą o szkołach. Dlaczego podejmujemy współpracę ze szkołami i czym różni się ona od pracy z indywidualnymi uczestnikami naszych działań? Jakie wyzwania ze sobą niesie i jak sobie z nimi radzimy? Jak wyglądała ta współpraca przed, w czasie i po pandemii i jak na nią wpływa polityka edukacyjna państwa? Do rozmowy zaprosiliśmy pedagogów z doświadczeniem pracy w teatrze instytucjonalnym, offowym i stowarzyszeniu, będziemy więc mogli spojrzeć na te kwestie z trzech różnych punktów widzenia.


Prowadzenie: dr Katarzyna Krajewska 
Goście: Anna Rochowska, Przemysław Furdak, Radek Kaliski.

 

Bieżące informacje na temat webinariów i innych wydarzeń Teatroteki Szkolnej znajdziecie na: www.facebook.com/TeatrotekaSzkolna