Teatr w szkole z Teatroteką Szkolną

Starasz się lepiej poznać swoich uczniów?
Uważasz, że głos każdego z nich jest tak samo ważny?
Zależy Ci, by wspierać młodych ludzi w refleksji o sobie i otaczającym świecie?
Dbasz o poszanowanie różnorodności poglądów i doświadczeń?
Chcesz prowadzić lekcje, na których uczniowie mogą twórczo działać i o tym dyskutować?

Może Ci w tym pomóc... teatr!

W programie Teatroteka Szkolna teatr jest przede wszystkim okazją do wspólnego działania, twórczej zabawy, dzielenia się perspektywami i mówienia o tym, co ważne. Prowadzimy portal, na którym zamieszczamy konspekty zajęć z wykorzystaniem prostych działań teatralnych. Dzięki nim zbudujesz bliższe relacje w grupie, rozwiniesz autonomię i kreatywność uczniów. Nie musisz mieć doświadczenia, aby sięgać po nasze metody w szkole - wystarczy przekonanie, że każdy może być twórczy i otwartość na to, co powstanie!

Teatroteka Szkolna to program prowadzony przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Naszym głównym celem jest wspieranie nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą sięgać po teatr podczas swojej pracy w szkole. 

Z czego składa się program?

Portal Teatroteka Szkolna www.teatrotekaszkolna.pl

Na portalu oferujemy bezpłatny dostęp do konspektów zajęć, pogrupowanych według poziomów nauczania. Konspekty umieszczone na portalu pozwalają stosować teatr do refleksji nad wybranymi zagadnieniami. W naszej bazie znajdują się propozycje działań wykorzystujących elementy teatru w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych oraz inspiracje na zajęcia dodatkowe: w ramach koła teatralnego, recytatorskiego, pomysły na szkolne akademie lub projekty artystyczne. Zamieszczamy także nagrania przykładowych ćwiczeń teatralnych oraz lekcji poprowadzonych według naszych konspektów.

Warsztaty i webinaria

Budujemy ofertę warsztatową i webinaryjną dla nauczycielek i nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem swoich działań teatralnych w szkole. O aktualnych propozycjach informujemy na portalu Teatroteka Szkolna i na fan page’u programu. W roku szkolnym 2021/2022 mamy dwie propozycje działań online:

„Nowe miejsce teatru w szkole” 

to cykl webinariów dla nauczycielek i nauczycieli pokazujący różnorodne sposoby wykorzystania teatru w procesie nauczania. W rozmowach biorą udział osoby, które w swojej pracy w szkole sięgają po działania teatralne. Opowiadają o tym, jak korzystać z nich, by budować bliskie relacje w grupie, rozwijać autonomię i kreatywność uczniów. To okazja do zebrania inspiracji i przyjrzenia się roli teatru w szkole na nowo. Spotkania prowadzą aktywnie działające nauczycielki współpracujące z Teatroteką Szkolną.

„Pokój Nauczycielski Teatroteki Szkolnej” 

to cykl warsztatów, które odbywają się online raz w miesiącu i zakładają aktywny udział uczestników. Lubisz rozmawiać z innymi i wymieniać się myślami? To miejsce dla Ciebie! Celem cyklu jest przyglądanie się swojej codziennej pracy w szkole w gronie osób o podobnym doświadczeniu. Każde spotkanie pozwoli uczestniczkom i uczestnikom rozmawiać w swobodnej atmosferze, rozwijać się i twórczo działać. Temat każdego warsztatu nawiązuje do jednego ze świąt obchodzonych w danym miesiącu, między innymi: Dnia Nauczyciela, Walentynek, Pierwszego Dnia Wiosny. 

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program dla osób pracujących w teatrach instytucjonalnych, które chcą rozwijać lub podjąć współpracę z nauczycielami. Udział w warsztatach to dla tej grupy okazja do spotkań, wymiany doświadczeń i refleksji o zagadnieniach związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół. W latach 2020/2021 odbyła się edycja z udziałem instruktorek teatralnych pracujących w domach kultury. Partnerzy Teatroteki Szkolnej są kontynuacją programu Liderzy Teatroteki Szkolnej. W latach 2015-2018 odbyły się trzy edycje skierowane do nauczycielek i nauczycieli podejmujących w szkole działanie teatralne.

więcej: Więcej o programie Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Teatroteka Szkolna 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Stopklatka przykładowej lekcji w Teatrotece Szkolnej

W konspektach znajdziesz:

Tematy

Każdy scenariusz opatrzony jest hasłami, które opisują jego zawartość. Odnoszą się one do tematyki zajęć, wykorzystywanych form pracy oraz elementów języka teatru, które rozwijają. Wpisując w wyszukiwarkę na stronie interesujące Cię hasła (np. tworzenie etiudy, praca z przedmiotem, mitologia), możesz znaleźć wszystkie scenariusze, które zawierają w swoim opisie ten tag.

Wiek

Przy każdym scenariuszu podajemy grupę wiekową, z którą najłatwiej będzie poprowadzić określone zajęcia ze względu na specyfikę działań i proponowane treści. Mają one jednak charakter rekomendacji - wiele z nich można zrealizować także z uczestnikami w innym wieku. Dlatego zachęcamy do sięgania również po scenariusze proponowane dla innych etapów nauczania niż ten, na którym prowadzisz zajęcia.

Opis konspektu

Zawiera podstawowe informacje o celu i przebiegu zajęć oraz sugeruje możliwości wykorzystania konspektu (praca na lekcji określonego przedmiotu, z kołem zajęciowym, przygotowanie przedstawienia, wydarzenia szkolnego). Znajdziesz tu informację o tym, czy podany scenariusz jest powiązany z konkretnym tekstem kultury, czy można w oparciu o niego pracować z różnymi tematami.

Przygotowanie do zajęć

Z tej tabelki dowiesz się, o czym trzeba pomyśleć jeszcze przed zajęciami: jakie materiały będą potrzebne do poprowadzenia tych zajęć, w jakiej przestrzeni się one odbywają, czy sala lekcyjna wymaga jakiegoś specjalnego zaaranżowania oraz czy uczniowie powinni się jakoś przygotować do konkretnych zajęć (np. przeczytać tekst, przynieść jakiś przedmiot).

Dodatkowy opis

Zawiera wszelkie poszerzone informacje na temat scenariusza, np. rekomendacje od autora na temat tego, o czym należy pamiętać podczas prowadzenia zajęć, wskazówki praktyczne itp.

Przebieg zajęć

Opisuje kolejne działania, które nauczyciel i uczniowie wykonują w trakcie lekcji.

Etap

Opisuje pojedyncze zadanie lub powiązane ze sobą sekwencje ćwiczeń oraz podaje przybliżony czas potrzebny na ich realizację. Korzystając z naszych scenariuszy możesz wykorzystywać do pracy pojedyncze elementy scenariusza – czyli wybrać z całych zajęć tylko interesujące Cię etapy. Wiele ćwiczeń doskonale nadaje się do tego, by wykorzystać je do pracy z innymi zagadnieniami niż podany w opisie temat lekcji. Na ich bazie możesz przygotować autorskie pomysły na zajęcia.

Komentarz

Informacja od autora o tym, co jest szczególnie ważne w realizacji danego etapu oraz funkcji, którą spełnia on w trakcie zajęć. Zawiera wskazówki dla prowadzącego dotyczące tego, o czym powinien pamiętać, realizując z grupą to ćwiczenie.

Zobacz także

Znajdziesz tu spis dzieł wykorzystywanych w trakcie zajęć (tekstów, filmów, obrazów i in.) oraz tekstów, które mogą być inspiracją w pogłębianiu tego tematu.

Filmy

Tu znajdziesz informacje o tym, jakie filmy w bazie Teatroteki Szkolnej są powiązane z tym scenariuszem. Możesz tam znaleźć nagrania całych zajęć lub pojedynczych ćwiczeń.

Materiały dodatkowe

Zamieszczamy tu gotowe materiały potrzebne do realizacji scenariusza. Możesz je pobrać i wydrukować w wymaganej liczbie egzemplarzy.