O nas

Wykorzystaj metody teatralne podczas swoich zajęć!

Teatroteka Szkolna to program, w którym proponujemy nowe spojrzenie na miejsce teatru w szkole. Tworzenie przez uczniów etiud, scenografii, tekstów, kostiumów, nie jest dla nas celem samym w sobie. Zachęcamy do tego, aby nie patrzeć na teatr przez pryzmat efektu scenicznego, ale procesu, który do niego prowadzi. We wspólnym działaniu uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną twórczość, mają okazję do wymiany myśli z innymi uczestnikami i budowania relacji wewnątrz grupy. Dzięki temu podczas lekcji i zajęć dodatkowych stają się bardziej aktywni, samodzielni i krytycznie podchodzą do podejmowanych tematów.

 

Takie postrzeganie teatru jest właściwe pedagogice teatru. W programie Teatroteka Szkolna zachęcamy nauczycieli do włączania jej w pracę w szkole. Proponujemy prowadzenie zajęć opartych na pracy zespołowej i twórczym wykorzystaniu elementów języka teatralnego.

Konspekty umieszczone na portalu pozwalają nauczycielowi wykorzystać teatr do refleksji nad wybranymi zagadnieniami. Podczas zajęć każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia się jako twórca i widz. Przyjęcie tych dwóch perspektyw i rozmowa w grupie uczestników są podstawą do rozwijania refleksji o sobie i otaczającym świecie.

Pedagogiczno-teatralny sposób pracy można wykorzystać do omawiania zagadnień z podstawy programowej lub do przygotowania spektakli czy prowadzenia kół zajęciowych.

 

Z czego składa się program Teatroteka Szkolna?

 

Portal www.teatrotekaszkolna.pl

Na portalu oferujemy bezpłatny dostęp do konspektów zajęć, pogrupowanych według poziomów nauczania. Znajdziesz tu propozycje działań wykorzystujących elementy teatru na lekcjach języka polskiego, wosu, godzinach wychowawczych oraz pomysły na zajęcia w ramach koła teatralnego, w trakcie przygotowania szkolnych akademii lub realizacji projektów artystycznych. W zakładce Filmy zamieszczamy nagrania przykładowych ćwiczeń teatralnych oraz lekcji poprowadzonych według naszych konspektów.

 

Warsztaty “Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?”

Jeśli zainteresował Cię ten sposób pracy, możesz poznać Teatrotekę Szkolną bliżej. Znajdź grupę nauczycieli, którzy też chcą wykorzystywać teatr w szkole. Zaproście nas do swojej szkoły, domu kultury lub centrum edukacji nauczycieli w Waszej miejscowości i weźcie udział w spotkaniu “Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?”. Opowiemy o programie, przeprowadzimy  warsztat inspirowany portalem oraz dyskusję na temat zaproponowanego sposobu pracy. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

więcej: http://teatrotekaszkolna.pl/onas/zapros

 

Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Współpracujemy z teatrami instytucjonalnymi, które prowadzą działania edukacyjne adresowane do szkół. Sprawdź, czy Twój teatr jest Partnerem Teatroteki i skorzystaj z jego oferty.

Partnerzy w sezonie 2018/2019:

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Opera Bałtycka w Gdańsku, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku, Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Wrocławski Teatr Lalek, Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze.

więcej: http://teatrotekaszkolna.pl/partnerzy/oprogramie

Jak to działa?