Konspekt zajęć

Duety pełne mocy

lekcja
Wiek 10-13 lat
29.12.2021 autor: Dorota Ogrodzka

tagi

godzina wychowawcza, projekt artystyczny, praca z ciałem, integracja, tworzenie komiksu, burza mózgów

czas

120min

Bohaterami i bohaterkami komiksów są często zwyczajni ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy i przez to jawią się nam, jako wypełnieni supermocami. Często działają w parach: z przyjacielem, współpracownikiem lub przypadkowo napotkaną osobą. Zajęcia mają uwrażliwić uczestników i uczestniczki na wartość współpracy. Warsztaty są też praktyczną formą wspierania grupy w integracji, docenianiu siebie i poznawania siebie nawzajem w działaniu.

cele zajęć

  • rozwijanie u uczestników i uczestniczek umiejętności współpracy i działania w porozumieniu z drugą osobą;
  • zachęcenie do doceniania wartości kooperacji, tworzenia zespołów i działania na rzecz wspólnego celu;
  • dowartościowanie różnorodności osób, charakterów, umiejętności i zasobów w sytuacji kooperacji;
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania pozytywnych postaw społecznych;
  • rozwijanie kreatywnego myślenia, umiejętności wymyślania niestandardowych rozwiązań problemów;
  • uwrażliwienie uczniów i uczennice na ważne tematy społeczne współczesnego świata;
  • wzmacnianie poczucia sprawczości i poczucia wpływu uczestników i uczestniczek na rzeczywistość;
  • inspirowanie uczniów i uczennice do twórczego wykorzystania gestu, ruchu, do pracy z ciałem i rekwizytem;
  • pobudzanie umiejętności opowiadania historii, łączenia tekstu z obrazem oraz tekstu z sytuacją teatralną.

Metody pracy

improwizacje ruchowe, pokaz, rozmowa kierowana, wystawa, ćwiczenia plastyczne, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kartony/ tekturowe tablice (po jednej sztuce dla pary). Markery (zestaw dla każdego duetu). Paski papieru lub innego formatu czyste kartki (kilkadziesiąt sztuk).

Dla każdej pary wydruk z wybrenego komiksu (np. „Kajko i Kokosz”, „Paper Girls” – jeśli to starsza grupa, „Fibi i Jednorożec”, „Asteriks i Obeliks”, „Czarolina”). Wybierz kilka kadrów przedstawiających sytuację, w której dwójka bohaterów lub bohaterek działa wspólnie na rzecz jakiejś sprawy, jakiegoś wyzwania.

aranżacja przestrzeni

Duża sala, możliwość rozsunięcia stolików.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

LEPIEJ W DUECIE!

Przed wejściem do sali poproś każdą osobę, by zapisała hasłowo jedną czynność / sprawę / sytuację, w której lepiej działa się we dwójkę, niż samej/ samemu. Co lepiej wychodzi, co łatwiej jest zrobić w dwie osoby? Możesz zachęcić uczniów i uczennice, by myśleli o szerokim spektrum tematów i kontekstów. Wszystkie zapisane hasła zgromadź – wykorzystasz je w kolejnym etapie.

5 min
2

Kalambury

Zorganizuj przestrzeń sali lekcyjnej w taki sposób, by wyraźnie oddzielić miejsce prezentacji / scenę od widowni. Zaproponuj kalambury. Pary (dobrane losowo lub dobierające się same) mogą zgłaszać się do tego, by pokazać jedną z zapisanych w poprzednim etapie czynności. Każda para losuje hasło a następnie pokazuje je grupie.

Zadanie można realizować w dwóch wariantach:

- w pierwszym pary mogą działać dynamicznie, dowolnie zmieniając gesty i ruchy;

- w drugim mają stworzyć nieruchomy obraz, sytuację, na podstawie której grupa zgaduje.

Po kilku rundach odsłońcie wszystkie hasła, przyjrzyjcie się liście. Porozmawiajcie też o tym, które hasła były najtrudniejsze do pokazania/ zgadnięcia. Czy coś je łączy? Jakiego rodzaju czynności wymienione są wśród tych, które lepiej robić we dwoje?

10 min
3

Storyboard

1. Podziel grupę na zespoły cztero-sześcio osobowe (w zależności od liczebności klasy). Każdej grupie wręcz przygotowany wcześniej wydruk z komiksu (np. „Kajko i Kokosz”, „Paper Girls” – jeśli to starsza grupa, „Fibi i Jednorożec”, „Asteriks i Obeliks”, „Czarolina”). Wybierz sytuację, w której dwójka bohaterów lub bohaterek działa wspólnie na rzecz jakiejś sprawy, jakiegoś wyzwania.

2. Poproś uczestników i uczestniczki o przyjrzenie się scenom i określenie, jakie są silne strony tego duetu. Poproś ich, by zapisali, co zaobserwują. Zaznacz, że silne strony mogą brać się z cech charakteru, postaw, pomysłów, mogą być czymś, co obie osoby łączy lub w czym są różne.

3. Na koniec tego zadania porównajcie wszystkie zapisane hasła. Przyjrzyjcie się im, porozmawiajcie, które z tych mocy biorą się ze współpracy. Zachowajcie zgromadzone na wspólnym arkuszu cechy w widocznym miejscu.

15 min
4

WYZWANIA DLA KOMIKSÓW O NASZYM ŚWIECIE

Zaproś klasę do rozmowy na temat ich pomysłów, o czym mogłyby opowiadać komiksy, jeśli działyby się w obecnym czasie w Waszej miejscowości. Zachęć, by każda osoba w toku wspólnej rozmowy podzieliła się pomysłem i zapisała go na kartce. Mogą to być tematy z różnych obszarów: wyzwania, problemy, sprawy, które dostrzegają w swoim otoczeniu.

Kiedy zgromadzicie hasła, zbierz je wszystkie tak, by można było użyć ich w losowaniu

10 min
5

TWORZENIE DUETÓW

1. Podziel losowo grupę na duety. Wyjaśnij, że w następnym zadaniu powstałe duety zostaną bohaterami komiksów, które wspólnie stworzą. Poproś następnie, by wspólnie określili i zapisali, jakie mocne strony ma każde z nich i co mogą zrobić wspólnie, w czym połączyć siły. Niech wymyślą wspólny okrzyk, superbohaterskie imiona bądź nazwę duetu.

2. Możesz poprosić o krótką prezentację każdego duetu na forum, zachęć inne osoby do podrzucania sugestii każdej parze, w czym jest ona jeszcze potencjalnie dobra, silna, zdolna.

3. Poproś każdą parę o wylosowanie jednego tematu / problemu z puli haseł zgromadzonych w czwartym etapie.

15 min
6

Plan działania

1. Poleć, by duety wymyśliły plan działania, które mogłyby podjąć wobec wylosowanego problemu. Poproś, by wymyśliły historię rozwiązania tego problemu zawartą / opisaną w 6-10 kadrach. Zachęć ich do użycia wyobraźni i niestandardowych pomysłów. Powiedz im, żeby odwoływali się przede wszystkim do swoich mocy, ale mogą też użyć magicznych przedmiotów, mogą wprowadzić inne postaci. Ważne, by wiązała się z realnym, wylosowanym problemem i wykorzystywała ich mocne strony. 

2. Jeśli kończycie zajęcia na tym etapie – stwórzcie wystawę prac i skorzystajcie z pytań z ósmego etapu do podsumowania Waszej pracy.

20 min
7

PLAN DZIAŁANIA - OŻYWIONY KOMIKS – PROPOZYCJA DALSZEJ PRACY

Poproś każdą parę, by przygotowała prezentacje swojego komiksu w formie serii stopklatek. Pozwól każdemu duetowi przygotować się. Następnie urządźcie prezentację akcji. Poproś, by klasa, po każdej prezentacji spróbowała określić, jakiej supermocy użył duet.

Prezentacja każdego duetu nie powinna trwać dłużej niż minutę, omówienie pół minuty. 

35 min
8

ROZMOWA O SUPERMOCACH

1. Zapytaj grupę, co sądzą na temat klasy, która odjęła takie wyzwania i dysponuje takimi mocami. Zachęć ich, by nadali tytuł fikcyjnemu komiksowi, jaki mógłby powstać na temat ich klasy. O czym by opowiadał? Czego dotyczył?

2. Zaproś na koniec grupę do stworzenia jednej rzeźby, zbiorowego obrazu, który mógłby być finałową sceną tego komiksu.

10 min