26.01.2022

Styczniowe wizje przyszłości

W styczniu w Teatrotece Szkolnej tematem miesiąca są "Wizje przyszłości". Poza lekturą nowych konspektów zajęć zapraszamy do sięgnięcia po starsze pomysły wykorzystujące temat przyszłości na lekcji.

miniatura artykułu
Nasze propozycje dzielimy na kilka bloków tematycznych:
 
JA W PRZYSZŁOŚCI
lEkcje, podczas których uczniowie mają okazję pomyśleć o własnej przyszłości i różnych etapach swojego życia:
???? Justyna Sobczyk: Dziad i baba. Teatralne łamanie stereotypów. (10+)
Lekcja pozwala się skonfrontować ze stereotypami starości, jakie uczniowie w sobie noszą. Uczestnicy wyobrażą sobie samych siebie w starszym wieku.
 
???? Weronika Łucyk: Dorosły obywatel? – rozmowy wokół „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego (15+)
Dojrzewać można na wiele sposobów. Co to znaczy być dorosłym obywatelem? Czy polityka i współczesna młodzież mają ze sobą coś wspólnego? „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego to powieść o różnych rodzajach dojrzewania. Zagadnienia z pozoru odległe dotykają nas bardziej, niż moglibyśmy przypuszczać.
 
???? Marta Knopik: Droga przez życie (15+)
Scenariusz przeznaczony jest do realizacji na godzinie wychowawczej, zajęciach z filozofii lub etyki. Punktem wyjścia jest fragment „Rozprawy o metodzie” Kartezjusza. Celem zajęć jest stworzenie uczestnikom okazji do świadomego i celowego zmierzenia się z tematem wyznaczania drogi życiowej.
 
???? Dorota Ogrodzka: Czas czarodziej (9+)
Propozycja cyklu godzin wychowawczych skupia się wokół pojęcia czasu. Działania są pretekstem do rozmowy o przemijaniu, rozwoju, zmianie i wyprawy we własną przyszłość.
 
WIZJONERZY
Wizje przyszłości nie istniałyby, gdyby nie wizjonerzy. Polecamy Wam dwa konspekty zajęć dotyczące postaci literackich i historycznych, które nie bały się szukać rozwiązań wyprzedzających swoją epokę.
 
Uczniowie skupiają się na zagadnieniu lotu i upadku. Punktem odniesienia będzie dla nich praca Pietera Breugla „Pejzaż z upadkiem Ikara”. Mówi się, że ten obraz wyraża stare flamandzkie przysłowie: „Pracy w polu nie jest w stanie przerwać nawet czyjaś śmierć”. Czy jest ono aktualne i dziś? Jak na to zagadnienie patrzą współcześni młodzi ludzie?
 
Zajęcia są pomysłem na pracę z kołem teatralnym. Po obejrzeniu filmu o skoku ze stratosfery Felixa Baumgartnera i dyskusji, uczniowie 
wspólnie tworzą tekst zbiorowy (lub zbiór tekstów indywidualnych) stanowiący ich własny komentarz do tego wydarzenia.
 
ŚWIAT JUTRA
Wizje przyszłości to hasło, które można osadzić w kontekście szerszym niż życie jednostki. Zapraszamy Was do lektury trzech konspektów zajęć, które dotyczą zmiany i przyszłości w odniesieniu do narodu oraz ludzkości.
 
Zaproś swoich uczniów do teatralnej gry dotyczącej sprawowania władzy. Stawką jest dokonanie reform na drodze pokojowych negocjacji. Gra – poprzez doświadczenie, czym jest demokracja w praktyce – będzie punktem wyjścia do eksploracji tematu polityki, osiągania zamierzonych celów poprzez konsensus.
 
Zmiana, nowy porządek. Nadzieja i strach, szansa i zagrożenie. Czasem drastycznie zapisuje się na kartach historii, nieraz przebiega bez rozgłosu. Rewolucja może zdarzyć się w domu i w kraju, czego doświadczyli bohaterowie „Nie–Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego. Poprzez ruch, pracę z obrazem i tekstem zbadaj z uczniami mechanizmy działania rewolucji jako zjawiska historycznego i społecznego. Wspólnie wczujcie się w role tych, którzy stoją po dwóch stronach barykady.
 
Scenariusz pokazuje biblijną Apokalipsę świętego Jana w szerokim kontekście sztuki i literatury współczesnej. Zajęcia składają się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie zastanawiają się nad ziemskim życiem człowieka, w drugiej odwołują się bezpośrednio do fragmentów tekstu Apokalipsy i konfrontują ją z innymi tekstami literackimi, obrazami, wideoartem. Zajęcia mogą posłużyć jako punkt wyjścia do badania motywu apokalipsy.
 

Zobacz też