Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (103)

sortowanie
autor: Aleksandra Drzazga
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • zajęcia teatralne
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie pracy plastycznej
 • analiza dzieła sztuki
 • tworzenie dialogu
 • ambalaż
 • Tadeusz Kantor

Zajęcia podejmują temat przedmiotów jako świadków historii - które przedmioty są niemymi towarzyszami naszej codzienności? Co ich obecność mówi o czasach, w których żyjemy i o nas samych? A wreszcie - co te przedmioty mogłyby powiedzieć o nas, gdyby zyskały głos? Uczniowie podejmą te zagadnienia, wychodząc od analizy „Wielkiego Ambalażu na koniec XX wieku" Tadeusza Kantora i tworząc własne prace na temat nowego stulecia.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza wiersza
 • tworzenie lalki
 • teatr lalkowy
 • podmiot liryczny

Na lekcji uczniowie przyjrzą się podmiotowi lirycznemu z sonetu „Do trupa" Jana Andrzeja Morsztyna i uczuciu, które przeżywa. Potraktują barokowy tekst jako instruktaż do zbudowania teatralnej lalki i odegrają mikroscenki z jej udziałem. Zajęcia będa też dla nastolatków okazją do rozmowy o zakochaniu i różnych wizjach tego uczucia.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • animacja przedmiotu
 • analiza bohatera

Zajęcia poświęcona analizie bohaterów dramatu Wiliama Szekspira "Romeo i Julia". Uczniowie wybierają przedmioty, które symbolizują daną postać i na tej podstawie tworzą teatralne lalki. W końcowym etapie zajęć wykorzystają je w krótkich scenach traktujących o przemianie postaci i jej przeżyciach.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • praca z tekstem
 • tworzenie słuchowiska
 • interpretacja głosowa
 • praca z głosem

Uczestnicy zajęć analizują opowiadanie Andrzeja Stasiuka „Miejsce" (z tomu „Opowieści galicyjskie"), zwracając uwagę na perspektywę bohaterów. Spróbują przyjrzeć się tytułowemu miejscu oczami narratora, turysty i starca, a swoimi obserwacjami podzielą się w formie słuchowiska. 

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język
 • tworzenie wiersza
 • dadaizm
 • teksty informacyjne
 • styl publicystyczny

Lekcja wprowadzająca w temat twórczości dadaistów. Uczestnicy zajęć podejmą twórczą pracę z tekstem prasowym. Sprawdzą, jak można przekształcić język wykorzystany do stworzenia komunikatów informacyjnych, a także zapoznają się z nurtem artystycznym, który stanowi inspirację dla wielu artystów.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza wiersza
 • interpretacja tekstu
 • analiza dzieła sztuki
 • recytacja
 • interpretacja głosowa
 • interpretacja obrazu

Podczas lekcji uczniowie przyjrzą się wierszowi wolnemu na przykładzie utworu „Prawa i obowiązki” Tadeusza Różewicza. Będą odkrywać sceniczne możliwości utworu, ze szczególnym uwzględnieniem jego brzmieniowego potencjału.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza wiersza
 • tworzenie choreografii
 • poezja
 • koło recytatorskie
 • interpretacja głosowa
 • praca z głosem

Na ile sposobów można wypowiedzieć jedno zdanie, frazę, wyraz? Podczas lekcji uczestnicy zmierzą się z tekstem wiersza Juliana Tuwima „Do krytyków” i skupią się na modulacji oraz pracy z głosem jako sposobie wyrażania emocji. Twórczo potraktują tekst, szukając indywidualnych interpretacji i skojarzeń. W finale zajęć powstanie chór czytających.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza dramatu
 • instalacja dźwiękowa
 • pokolenie
 • Kartoteka
 • utwór polifoniczny
 • polifonia

Podczas zajęć uczniowie podejmą temat przynależności pokoleniowej. Punktem wyjścia do tych rozważań w pierwszej części jest przyglądanie się bohaterowi „Kartoteki" Tadeusza Różewicza i próba odpowiedzi na pytania, kim jest i do jakiego pokolenia należy. W drugiej części zajęć uczniowie stworzą instalację dźwiękową, która będzie dotyczyła ich generacji. Poprowadzenie tego etapu na godzinie wychowawczej można zaproponować wychowawcy klasy.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • sztuka
 • godzina wychowawcza
 • wiedza o kulturze
 • ambalaż
 • opakowanie
 • Tadeusz Kantor

Zajęcia nawiązują do idei ambalażu, którym posługiwał się Tadeusz Kantor. W rozumieniu tego działania twórczego pomogą uczniom: podkast przygotowany przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka oraz zadania praktyczne dotyczące zapakowywania i opakowywania. Będzie to okazja, by zastanowić się, jakie znaczenie w sztuce ma opakowywanie, jaką rolę pełni, a także jak to zjawisko jest obecne w naszym otoczeniu.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • analiza tekstu

Zajęcia są pomyślane jako propozycja wprowadzenia do omówienia „Dżumy" Alberta Camusa. Tematem przewodnim są obrazy pandemii – uczniowie podczas lekcji przyjrzą się dawnym plastycznym przedstawieniom zarazy, jej literackiej wizji w powieści oraz współczesnym fotografiom.

Pomijając powieść Camusa, można też wykorzystać konspekt jako propozycję godziny wychowawczej.