Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (113)

sortowanie
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • tworzenie pracy plastycznej
 • analiza tekstu

Wizja szklanych domów z powieści Żeromskiego "Przedwiośnie" stanie się początkiem rozmowy o miastach przyszłości. Uczestnicy przyjrzą się opisanej w utworze koncepcji. Następnie w grupach będą tworzyć wizualizacje zmian, które chcieliby wprowadzić w miastach.

autor: Weronika Idzikowska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • praca z ciałem
 • emocje
 • tworzenie komiksu

Pomysł na godzinę wychowawczą skoncentrowaną na temacie odczuwania i wyrażania emocji. Uczestnicy będą obserwować, jak przeżywanie emocji wyraża się w ciele i zastanawiać, jaki sposób ich wyrażania jest bezpieczny dla nas i osób w naszym otoczeniu. Podczas zajęć powstaną krótkie komiksy dotyczące różnych emocji.

autor: Malina Barcikowska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • komizm
 • tworzenie komiksu
 • nastolatki
 • typowość

Podczas zajęć uczniowie będą mieli za zadanie przeanalizować często używany zwrot „ typowy” /  „typowa”  w odniesieniu do własnej grupy wiekowej.  Stworzone przez nich komiksy, tzw. paski, będą pretekstem do rozmowy na temat istnienia typowego nastolatka / typowej nastolatki. Jak się zachowuje?  I czy w ogóle istnieje ? W nadaniu rozmowie szerszego kontekstu pomoże krótki fragment książki „Bycie i czas” Martina Heideggera.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • idee / wartości
 • godzina wychowawcza
 • poezja
 • Julia Hartwig
 • wdzięczność
 • uważność

Podczas zajęć uczniowie i uczennice zostaną zaproszeni do tego, by zauważać drobne, pozytywne zdarzenia, z których zbudowana jest codzienność. Punktem odniesienia dla tych rozważań będzie wiersz Julii Hatwig „Westchnienie”. Uczniowie i uczennice wymieniają się pozytywnymi informacjami ze swojego życia, czytają wiersz, dyskutują o treści utworu. Na końcu skupiają się na sobie i spróbują chwilę w ciszy pomedytować oraz docenić proste, zwykłe, codzienne zdarzenia.

autor: Weronika Łucyk
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • tworzenie pracy plastycznej
 • przekład interdyscyplinarny
 • poezja
 • C.K. Norwid
 • praca z utworem muzycznym
 • Fryderyk Chopin
 • muzyka klasyczna

Punktem wyjścia do pracy nad „Fortepianem Chopina" Cypriana Kamila Norwida jest wspólne słuchanie utworów kompozytora i poszukiwanie w nich obrazów. Następnie uczniowie potraktują wiersz jak album obrazów i zastanowią się, jaką drogę przeszedł tytułowy fortepian.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • tworzenie pracy plastycznej
 • romantyzm
 • poezja
 • ballada
 • ballada romantyczna
 • Adam Mickiewicz
 • groza

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z romantyczną kategorią grozy na przykładzie ballad Adama Mickiewicza. Konspekt można wykorzystać do analizy jednej wybranej ballady lub do pracy z kilkoma tekstami.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • tworzenie pracy plastycznej
 • przekład interdyscyplinarny
 • poezja
 • tworzenie kolażu zdjęć

Podczas zajęć uczniowie potraktują wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jako instrukcję do tworzenia plastycznych kolaży. W serii działań plastycznych i analitycznych skupią się na tym, jak środkami językowymi zostały zbudowane obrazy i nastrój wiersza.

lekcja
Wiek 16-19 lat
  -

W trakcie zajęć uczniowie eksplorują temat zakochania i miłości. Uczestnicy zastanawiają się nad podobieństwami i różnicami obu stanów w relacji dwojga ludzi. Konspekt lekcji można zrealizować z uczniami z okazji Walentynek.

autor: Nikolett Gábri
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • projekt artystyczny
 • tworzenie etiudy
 • kultura języka
 • wiedza o kulturze
 • akademia
 • Europa

Konspekt podpowiada, w jaki sposób świętować w szkole Dzień Kultury Europejskiej. Zawiera opis pracy wychowawcy / wychowawczyni z klasą nad fragmentem pokazu dotyczącym jednego kraju. Działania prowadzone są przez miesiąc, a części przygotowane przez różne klasy składają się na program obchodów.

autor: Anna Zalewska-Uberman
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • relacja nauczyciel-uczeń
 • wychowanie

Scenariusz jest skierowany do uczniów szkoły średniej – powstał z myślą o zrealizowaniu podczas lekcji wychowawczej. Tematem spotkania jest to, jak uczniowie postrzegają rolę wychowawcy / wychowawczyni klasy. Rozmowy mogą być podstawą do budowania zasad współpracy w relacji wychowawca-grupa.