Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (100)

sortowanie
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza dramatu
 • romantyzm
 • tworzenie listu
 • analiza spektaklu
 • relacje między postaciami
 • kreacje aktorskie
 • amant
 • amantka

Podczas zajęć uczniowie oglądają spektakl „Śluby panieńskie" z Teatru Narodowego w Warszawie w reżyserii Jana Englerta. Śledzą miłosne perypetie bohaterów i ich stosunek do zalotów. Przyglądają się postawom Albina, Gustawa, Klary i Anieli poprzez pryzmat figur amanta i amantki. 

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • analiza sceny dramatu
 • reżyseria
 • Makbet
 • inscenizacja

Podczas zajęć uczniowie analizują scenę dramatu, w której Makbet i Banko słyszą przepowiednię Czarownic. Zestawiają ją z dwiema scenicznymi realizacjami dostęnymi online – w reżyserii Andrzeja Wajdy i Grzegorza Jarzyny. Lekcja jest okazją do zastanowienia się nad rolą reżysera w pracy nad spektaklem.

autor: Marta Knopik
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • tworzenie pracy plastycznej
 • praca z cytatami
 • mapa

Scenariusz przeznaczony jest do realizacji na godzinie wychowawczej, zajęciach z filozofii lub etyki. Punktem wyjścia jest fragment „Rozprawy o metodzie” Kartezjusza. Celem zajęć jest stworzenie uczestnikom okazji do świadomego i celowego zmierzenia się z tematem wyznaczania drogi życiowej.

autor: Marta Knopik
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • logika / filozofia
 • godzina wychowawcza
 • szczęście
 • etyka

Scenariusz przeznaczony jest do realizacji na godzinach wychowawczych, zajęciach z filozofii lub etyki szkole średniej. Punktem wyjścia jest mit pt. „Herakles na rozstajnych drogach” (Ksenofont „Wspomnienia o Sokratesie”). Celem zajęć jest stworzenie uczestnikom okazji do świadomego zmierzenia się z zagadnieniem „szczęścia pozornego” i „szczęścia prawdziwego”. Uczniowie będą mogli przełożyć refleksje z analizy mitu na rozmowę o konkretnym działaniu (celu) w swoim życiu.

autor: Monika Mioduszewska-Olszewska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • logika / filozofia
 • godzina wychowawcza
 • etyka
 • piękno
 • estetyka
 • kanon piękna
 • praca ze zdjęciami

Tematem zajęć jest piękno. Uczestnicy przyjrzą się temu, co sami uznają za piękne i zastanowią, co powoduje, że coś nam się podoba. Co jest piękne? Kto o tym decyduje? Jaki wpływ mają na nas kanony i wzorce piękna? Konspekt można wykorzystać podczas godziny wychowawczej lub zajęć etyki i filozofii.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • historia
 • logika / filozofia
 • język polski
 • praca z cytatami
 • etyka
 • stoicyzm

Uczniowie podczas zajęć zastanawiają się, jak zachować spokój w XXI wieku. Odwołując się do filozofii stoickiej, rozważają, czy poczynione przez stoików rozpoznania są adekwatne do wyzwań XXI wieku oraz co teksty dawnych filozofów mogą nam powiedzieć o nas samych. Konspekt można wykorzystać podczas lekcji języka polskiego, historii, etyki lub filozofii w szkole średniej.

autor: Malina Barcikowska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język
 • współczesny język polski
 • tworzenie definicji
 • zwierzęta
 • relacja człowiek-zwierzę

Zajęcia dotyczą refleksji nad pozycją człowieka w stosunku do zwierząt. Uczestnicy zastanowią się nad przynależnością człowieka do świata natury i tym, jak nasz stosunek do zwierząt odbija się w języku, którego używamy.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza dramatu
 • antyk
 • budowa dramatu
 • współczesność

Podczas lekcji uczniowie pracują z dwoma utworami: „Antygoną" Sofoklesa i „Antygoną w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego. Uczestnicy szukają motywów łączących oba utwory. Zajęcia pozwalają się przyjrzeć konstrukcji dramatu antycznego i poszukać jej elementów we współczesnym tekście. 

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • praca z przestrzenią
 • tworzenie etiudy
 • analiza sceny dramatu
 • praca z tekstem
 • bohater zbiorowy

Podczas lekcji uczniowie skupią się na analizie jednej ze scen III części „Dziadów” Adama Mickiewicza zatytułowanej „Salon warszawski”. Scharakteryzują relacje pomiędzy opisanymi tam grupami oraz ich stosunek do ojczyzny. Zajęcia rozwijają umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego; dotyczą problemu oddziaływania grup społecznych na dzieje narodu.

autor: Monika Mioduszewska-Olszewska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • historia
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • analiza postaci
 • analiza dramatu
 • tworzenie monologu postaci
 • herstoria

Podczas zajęć uczniowie przyglądają się historii opowiedzianej w „Hamlecie” Szekspira, skupiając się na miejscu kobiet w utworze. Zadaniem uczniów będzie oddanie im głosu poprzez przygotowanie monologów bohaterek. Druga część zajęć dotyczy namysłu nad rolą kobiet w historii i wprowadza uczniów w zagadnienie herstorii. Może być zrealizowana jako lekcja języka polskiego, historii lub godzina wychowawcza.