Konspekt zajęć

Między nami dobrze jest – o relacjach między bohaterami

lekcja
Wiek 16-19 lat
25.02.2021 autor: Nikolett Gábri

tagi

społeczeństwo, godzina wychowawcza, język polski, praca z ciałem, analiza spektaklu, analiza sceny przedstawienia, relacje między postaciami

czas

45min

Uczniowie przyjrzą się podczas zajęć relacji pomiędzy światami bohaterów spektaklu Grzegorza Jarzyny „Między nami dobrze jest” zrealizowanym przez TR Warszawa. Pomoże im w tym analiza koncepcji wizualnej spektaklu przedstawienia i wypowiedzi bohaterów. Co mają one na celu i jakie zadania spełniają w budowaniu dwóch pojawiających się w spektaklu światów.

cele zajęć

  • przyjrzenie się koncepcji wizualnej spektaklu;
  • analiza dwóch światów bohaterów przedstawienia i relacji między nimi.

Metody pracy

rozmowa kierowana, rozmowa , pokaz fragmentów filmu lub spektaklu , ćwiczenia ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Tabelka na notatki [załącznik].

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy ruchowej w grupach.

zadanie dla ucznia

Poproś uczniów o obejrzenie filmu w reżyserii Grzegorza Jarzyny „Między nami dobrze jest".

dodatkowy opis

Do przeprowadzenia zajęć wykorzystaj aplikację, która ma opcje dzielenia na pokoje (np Zoom).

Etap I: Podziel uczniów na pary w pokojach w opcji Breakout Rooms. W menu ustal czas na rozmowy w duecie.

Etap II: Ponownie skorzystaj z opcji dzielenia na pokoje. Tym razem stwórz parzystą liczbę pokoi, w których uczniowie będą pracować w większych grupach (cztery-sześć osób). Wnioski z pracy z tabelką przedstawcie sobie po powrocie do głównego pokoju.

Etap III: Zamiast fotografii mogą przygotować uczniowie dwa monologi dwóch postaci: jedna z nich reprezentuje „ludzi z ekranu”, a druga „ludzi spoza ekranu”. Monologi dotyczą wypowiedzi na temat stosunku danej osoby do osób z drugiej grupy. Grupy niech wybiorą konkretne postacie ze spektaklu i piszą monolog z ich perspektywy. Utwórz nowe zespoły kilkuosobowe korzystając z opcji Brakout Rooms i ustal czas pracy. Po nim wróćcie do głównego pokoju i zaprezentujcie monologi. Zaprezentujcie i skomentujcie monologi w głównym pokoju.

Etap IV: Poprowadź ten etap w głównym pokoju. Fragment spektaklu zaprezentuj, korzystając z opcji Share Screen – wtedy udostępnisz uczniom nagranie ze swojej przeglądarki. Możesz też przesłać im link do spektaklu na czacie z informacją o tym, od której minuty oglądać przedstawienie.

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie

Poproś uczniów, aby dobrali się w pary. Niech w rozmowie zastanowią się nad tym, na jakie grupy można podzielić bohaterów spektaklu. Co cechuje te różne światy?

5 min
2

Światy bohaterów: co widać, a co słychać?

1. Podziel uczniów na cztero-pięcioosobowe grupy tak, by powstała parzysta liczba zespołów (przynajmniej cztery). Niech członkowie każdej z nich usiądą w swoim kręgu. Zapowiedz, że zadaniem zespołow będzie przyjrzenie się dwom światom bohaterów przedstawionych w spektaklu. Połowie zespołów przydziel pracę nad światem „ludzi z ekranu” (reżyser, aktorzy, prezenterka), drugiej połowiej – nad światem „ludzi sprzed ekranu” (Metalowa Dziewczynka, matka, babcia i sąsiadka). Zadaniem zespołów będzie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób przedstawiona została rzeczywistość przydzielonej grupy bohaterów spektaklu.

Rozdaj zespołom wydrukowaną tabelkę, która pomoże im przeanalizować to zagadnienie [załącznik]. Znajdą się w niej następujące pytania:

- Jak bohaterowie opisują przestrzeń, w której żyją?

- Jakie elementy przestrzeni widzimy w spektaklu? Co pojawia się w formie scenografii i rekwizytów na scenie? Co jako animacje, efekty specjalne? Zbierzcie wszystkie tak rozpoznane elementy, a następnie zastanówcie się nad ich znaczeniem. Co one mówią o rzeczywistości bohaterów?

Jako pomoc możesz przygotować i rozdać uczniom wydrukowane kadry ze spektaklu. Poproś uczniów, aby w ramach swojej grupy wspólnie zastanowili się nad pytaniami i zapisali w tabelce najważniejsze hasła, które pojawiły się podczas wymiany zdań.

 

2. Następnie usiądźcie w jednym wspólnym kręgu i poproś zespoły, aby po kolei opowiedziały o tym, jaki obraz rzeczywistości danej grupy bohaterów wyłania się z ich rozmowy.

3. Teraz poproś, aby uczniowie połączyli się w nowe zespoły: tak, by w każdym z nich spotkały się osoby pracujące nad światem „ludzi przed ekranem” i światem „ludzi z ekranu”. Zadaniem dla nowych ekip będzie zastanowienie się nad tym jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma światami. Jak ich wzajemny stosunek jest ukazany w spektaklu?

4. Po chwili rozmowy w każdej grupie niech uczestnicy ustawią swoje ciała w formie fotografii, która pokazuje specyfikę relacji między dwoma światami. Niech grupy zastanowią się, jaki aspekt tej relacji chcą pokazać. (Pytania pomocnicze: Kto kogo widzi? Kto kogo potrzebuje i dlaczego?) Poproś uczniów aby na przedstawionej fotografii każdy uczeń wcielił się w jakąś wybraną postać tak, aby na fotografii pojawiły się postacie z obu światów. Powiedz uczniom, żeby również pomyśleli o jednym zdaniu, którą ich postać by wypowiedziała, komentując pokazaną relację ze swojej perspektywy.

5. Zaproś grupy, aby po kolei zaprezentowały swoje fotografie. W trakcie prezentacji poproś, aby na klaśnięcie dana fotografia „ożyła” – tu jest moment na to, aby po kolei bohaterowie fotografii mogli wypowiedzieć swoje zdania.

6. Posumowując pracę, usiądźcie w kręgu i porozmawiajcie o Waszych wrażeniach z obejrzenia zaprezentowanych fotografii. Jaki obraz relacji między światami wyłania się z nich? Co łączy świat „ludzi z ekranu” ze światem „ludzi spoza ekranu”, a co te światy dzieli?

30 min
3

Podsumowanie

Na zakończenie obejrzyjcie fragment filmu od 56:53 do zakończenia – jest to ostatnia scena spektaklu, rozgrywająca się za kulisami.

Po obejrzeniu zastanówcie się wspólnie nad koncepcją wizualną tej sceny. Czym się charakteryzuje miejsce rozegrania ostatniej sceny w porównaniu do tego, jakie dotychczas było w spektaklu? Jak rozumiecie decyzję reżysera o zmianie przestrzeni wizualnej?

10 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów