Konspekt zajęć

Makbet, Banko i przepowiednia – analiza sceny

lekcja
Wiek 16-19 lat
19.02.2021 autor: Katarzyna Piwońska

tagi

analiza sceny dramatu, reżyseria, Makbet, inscenizacja

czas

90min

Podczas zajęć uczniowie analizują scenę dramatu, w której Makbet i Banko słyszą przepowiednię Czarownic. Zestawiają ją z dwiema scenicznymi realizacjami dostęnymi online – w reżyserii Andrzeja Wajdy i Grzegorza Jarzyny. Lekcja jest okazją do zastanowienia się nad rolą reżysera w pracy nad spektaklem.

cele zajęć

  • przyjrzenie się zabiegom inscenizacyjnym na przykładzie dwóch realizacji „Makbeta";
  • przygotowanie przez uczniów pomysłu na adaptację sceniczną sceny dramatu.

Metody pracy

portfolio, pokaz fragmentów filmu lub spektaklu , dyskusja

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Materiały: Ilustrowane gazety. Przybory do rysowania i wycinania. Materiały z załącznika. Tablica multimedialna lub projektor i ekran do wyświetlenia fragmentów spektaklu.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w zespołach (w formie dyskusji).

zadanie dla ucznia

Niech w domu uczniowie zapoznają się z tekstem III sceny „Makbeta", w której tytułowy bohater i Banko spotykają Czarownice.

Poleć, by uczniowie podczas lektury zwrócili uwagę na:

- miejsce, w którym spotykają się postaci;

- sytuację, w której dochodzi do spotkania;

- jak Makbet i Banko postrzegają postaci Czarownic;

- kim Makbet i Banko są dla siebie nawzajem.

dodatkowy opis

Aby poprowadzić lekcję online, skorzystaj z programu, który pozwala pracę w pokojach (np. Zoom). Wskazówki do poprwadzenia kolejnych etapów zajęć:

Etap I, Wprowadzenie: Podziel uczniów na pokoje korzystając z opcji Breakout Rooms.

Etap II, Makbet w dwóch interpretacjach: Wróćcie do głównego pokoju. Wyświetl dwa fragmenty spektakli korzystając z opcji Share Screen. Zakończ udostęnianie swojego ekranu korzystając z opcji Stop Share (czerwone pole).

Wariant: Możesz też wysłać uczniom linki na czacie i podać, do którego momentu odtworzyć nagrania.

Etap III, Porównanie wizji reżyserskich: Ponownie podziel uczniów na pokoje (mogą to być te same grupy lub nowe). Ustaw czas pracy w menu, które pojawi się po wyborze opcji Breakot Rooms. Pytania pomocnicze możesz wysłąć grupom na czacie.

Etap IV, Porównanie wizji reżyserskich: Wróćcie do wspólnego pokoju i przeprowadźcie w nim dyskusję.

Etap V, Duety reżyserskie: Niech uczniowie pracują nad koncepcją reżyserską indywidualnie. Niech korzystają z programu graficznego (np. Canva - bezpłatny dostęp online po zalogowaniu) lub wypełniając materiał z załącznika (udostępnij na czacie pliki w wersji jpg – uczniowie będą mogli ją włączyć w prostym programie graficznym, np. Paint). Podaj czas na pracę indywidualną. Po jego upływie zaproś ucznió do podzielenia się swoją wizją z inną osobą - w tym celu podziel uczniów na pokoje po dwie osoby  (Breakout Rooms) i ustal czas pracy na wymianę w parze.

Etap VI: Wróćcie do wspólnego pokoju i przeprowadźcie w nim dyskusję.

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie

Poproś uczniów, aby dobrali się w zespoły po pięć-sześć osób. Poleć, aby w nich wymienili się swoimi obserwacjami z lektury sceny III pierwszego aktu dramatu „Makbet". 

10 min
2

Makbet w dwóch interpretacjach

Na tym etapie uczestnicy zajęć pracują indywidualnie. Poproś uczniów, aby obejrzeli fragmenty dwóch realizacji teatralnych „Makbeta” – w reżyserii Andrzeja Wajdy i Grzegorza Jarzyny. Poproś, by w trakcie oglądania zwrócili uwagę na te same cztery kwestie, co podczas lektury sceny dramatu. Zachęć ich do tego, by robili notatki ze swoimi wnioskami. Wyświetl kolejno:

  • Andrzej Wajda „Makbet”, Narodowy Teatr Stary w Krakowie – fragment od początku do 6:20;
  • Grzegorz Jarzyna „Macbeth”, TR Warszawa – fragment od 4:10 do 13:13.
20 min
3

Porównanie wizji reżyserskich

Poleć, aby uczniowie wrócili do zespołów, w których pracowali. Niech podzielą się ze sobą pierwszymi wrażeniami z obejrzanych wariantów. Daj chwilę na rozmowę, a następnie zaproś do pracy porównawczej, w której zastanowią się, jak każdy z reżyserów zinterpretował tę samą scenę. Poleć, by w rozmowie w grupach przyjrzeli się następującym kwestiom:

- Gdzie bohaterowie spotykają wiedźmy i jak to wpływa na to, kim one są?

- Czym różni się Makbet w obu przypadkach?

- Jakie są relacje między bohaterami?

15 min
4

Co robi reżyser?

Zaproś uczniów do rozmowy w kręgu. Zapytaj, jak wprowadzone przez reżyserów rozwiązania sceniczne wpłynęły na Wasz odbiór znanej Wam historii. Porozmawiajcie o tym, na czym polega interpretacja reżyserska tekstu – jakie zabiegi obejmuje?

10 min
5

Duety reżyserskie

1. Poproś uczniów, aby pracowali w parach. W tym etapie staną się duetami reżyserskimi, które mają za zadanie zaproponować własną wersję sceny spotkania Makbeta i Banka z siłami nadprzyrodzonymi. Niech przygotują notatki reżyserskie, w których opiszą swój pomysł na interpretację – mogą mieć one formę graficzną (np. zawierać rysunki, zdjęcia z inspiracjami wizualnymi – wykorzystajcie w tym celu ilustrowane gazety i przybory do rysowania). Możesz rozdać materiał z załącznika jako pomoc w tworzeniu notatek.

2. Na koniec poproś, aby każdy duet spotkał się z inną parą i wspólnie przedstawili sobie pomysły na pokazanie na scenie sceny dramatu.

25 min
6

Podsumowanie

Zapytaj uczniów, jak po obejrzeniu dwóch wariantów realizacji  „Makbeta" i pracy własnej widzą relację tekstu do spektaklu. Na czym ich zdaniem polega zadanie reżysera w inscenizacji tekstu?

10 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów