Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (356)

sortowanie
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • praca z tekstem
 • tworzenie słuchowiska
 • interpretacja głosowa
 • praca z głosem

Uczestnicy zajęć analizują opowiadanie Andrzeja Stasiuka „Miejsce" (z tomu „Opowieści galicyjskie"), zwracając uwagę na perspektywę bohaterów. Spróbują przyjrzeć się tytułowemu miejscu oczami narratora, turysty i starca, a swoimi obserwacjami podzielą się w formie słuchowiska. 

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język
 • tworzenie wiersza
 • dadaizm
 • teksty informacyjne
 • styl publicystyczny

Lekcja wprowadzająca w temat twórczości dadaistów. Uczestnicy zajęć podejmą twórczą pracę z tekstem prasowym. Sprawdzą, jak można przekształcić język wykorzystany do stworzenia komunikatów informacyjnych, a także zapoznają się z nurtem artystycznym, który stanowi inspirację dla wielu artystów.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza wiersza
 • interpretacja tekstu
 • analiza dzieła sztuki
 • recytacja
 • interpretacja głosowa
 • interpretacja obrazu

Podczas lekcji uczniowie przyjrzą się wierszowi wolnemu na przykładzie utworu „Prawa i obowiązki” Tadeusza Różewicza. Będą odkrywać sceniczne możliwości utworu, ze szczególnym uwzględnieniem jego brzmieniowego potencjału.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza wiersza
 • tworzenie choreografii
 • poezja
 • koło recytatorskie
 • interpretacja głosowa
 • praca z głosem

Na ile sposobów można wypowiedzieć jedno zdanie, frazę, wyraz? Podczas lekcji uczestnicy zmierzą się z tekstem wiersza Juliana Tuwima „Do krytyków” i skupią się na modulacji oraz pracy z głosem jako sposobie wyrażania emocji. Twórczo potraktują tekst, szukając indywidualnych interpretacji i skojarzeń. W finale zajęć powstanie chór czytających.

lekcja
Wiek 10-13 lat
 • praca z dźwiękiem
 • emocje
 • czytanie performatywne
 • praca z głosem
 • bajka
 • nastrój

Zajęcia służą przygotowaniu przez grupę czytania performatywnego utworu Aleksandra Puszkina „O rybaku i rybce". Mogą być one podsumowaniem omawiania tego tekstu. Uczniowie wezmą udział w serii ćwiczeń głosowych skupionych na związku dźwięku z budowaniem nastroju. Ich zadaniem podczas pracy z tekstem będzie oddanie jego nastroju za pomocą ich własnych głosów i dźwięków wydobywanych za pomocą ciał.

pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • praca z metaforą
 • praca z głosem
 • dykcja
 • łamańce językowe

W trakcje zajęć uczniowie wykonują podstawowe ćwiczenia rozluźniające. Sprawdzają brzmienie różnych tekstów w zależności od sposobu wypowiadania ich. W finale zajęć zastanowią się nad rolą dykcji w komunikacji.

autor: Magdalena Szpak, Monika Tomczyk
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • analiza postaci
 • ekologia
 • kosmos
 • warsztat do spektaklu
 • iTeatr
 • katastrofa klimatyczna

Warsztat do spektaklu „Kosmici" z Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku w reżyserii Jakuba Krofty. Podczas zajęć uczniowie zostaną zaproszeni do zabawy, w której odbędą podróż statkiem kosmicznym i zastanowią się, jak można ratować naszą planetę przed katastrofą klimatyczną.

lekcja
Wiek 6-10 lat
 • społeczeństwo
 • pacynka
 • ubranie
 • teatr lalkowy

Zajęcia przeznaczone jako wprowadzenie do lektury książki Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” lub jako rozwinięcie jej omówienia. Celem jest pobudzenie refleksji dzieci na temat tego, skąd biorą się ich ubrania. Podobnie jak w książkach, skarpetki są aktywnymi, działającymi postaciami, tak w naszym scenariuszu ożywają, zabierają głos dzięki uczestnikom i uczestniczkom, i ich kreatywności. Konspekt pozwala podjąć rozmowę o nierównościach ekonomicznych i społecznych oraz zaprasza do namysłu nad tym, jak w bardziej odpowiedzialny sposób możemy traktować rzeczy. Podczas lekcji zostaną wykorzystane dostęne online materiały z kampanii społecznych.

lekcja
Wiek 10-13 lat
 • komunikacja
 • emocje
 • analiza fragmentu powieści
 • szkoła
 • porozumienie bez przemocy
 • NVC
 • potrzeby

Konspekt zajęć zainspirowany opowiadaniami o szkolnych doświadczeniach Mikołajka i jego kolegów. Jest zachętą do wymyślania systemu szkolnego na nowo: szukania rozwiązań, sytuacji i opcji uwzględniających godność i potrzeby wszystkich osób, których szkoła dotyczy – uczniów, uczennic, nauczycieli, pedagożek. W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się z tym, czym jest komunikacja bez przemocy i będą pracować nad pomysłami, które pomogą szkole stać się lepszym, bardziej przyjaznym miejscem. Scenariusz możliwy do realizacji w edukacji zdalnej, możliwy do prowadzenia w klasach starszych lub także w gronie pedagogicznym.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza dramatu
 • instalacja dźwiękowa
 • pokolenie
 • Kartoteka
 • utwór polifoniczny
 • polifonia

Podczas zajęć uczniowie podejmą temat przynależności pokoleniowej. Punktem wyjścia do tych rozważań w pierwszej części jest przyglądanie się bohaterowi „Kartoteki" Tadeusza Różewicza i próba odpowiedzi na pytania, kim jest i do jakiego pokolenia należy. W drugiej części zajęć uczniowie stworzą instalację dźwiękową, która będzie dotyczyła ich generacji. Poprowadzenie tego etapu na godzinie wychowawczej można zaproponować wychowawcy klasy.