Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (373)

sortowanie
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza wiersza
 • tworzenie choreografii
 • poezja
 • koło recytatorskie
 • interpretacja głosowa
 • praca z głosem

Na ile sposobów można wypowiedzieć jedno zdanie, frazę, wyraz? Podczas lekcji uczestnicy zmierzą się z tekstem wiersza Juliana Tuwima „Do krytyków” i skupią się na modulacji oraz pracy z głosem jako sposobie wyrażania emocji. Twórczo potraktują tekst, szukając indywidualnych interpretacji i skojarzeń. W finale zajęć powstanie chór czytających.

lekcja
Wiek 10-13 lat
 • praca z dźwiękiem
 • emocje
 • czytanie performatywne
 • praca z głosem
 • bajka
 • nastrój

Zajęcia służą przygotowaniu przez grupę czytania performatywnego utworu Aleksandra Puszkina „O rybaku i rybce". Mogą być one podsumowaniem omawiania tego tekstu. Uczniowie wezmą udział w serii ćwiczeń głosowych skupionych na związku dźwięku z budowaniem nastroju. Ich zadaniem podczas pracy z tekstem będzie oddanie jego nastroju za pomocą ich własnych głosów i dźwięków wydobywanych za pomocą ciał.

pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • praca z metaforą
 • praca z głosem
 • dykcja
 • łamańce językowe

W trakcje zajęć uczniowie wykonują podstawowe ćwiczenia rozluźniające. Sprawdzają brzmienie różnych tekstów w zależności od sposobu wypowiadania ich. W finale zajęć zastanowią się nad rolą dykcji w komunikacji.

autor: Magdalena Szpak, Monika Tomczyk
lekcja
Wiek 6-10 lat
 • analiza postaci
 • ekologia
 • kosmos
 • warsztat do spektaklu
 • iTeatr
 • katastrofa klimatyczna

Warsztat do spektaklu „Kosmici" z Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku w reżyserii Jakuba Krofty. Podczas zajęć uczniowie zostaną zaproszeni do zabawy, w której odbędą podróż statkiem kosmicznym i zastanowią się, jak można ratować naszą planetę przed katastrofą klimatyczną.

lekcja
Wiek 6-10 lat
 • społeczeństwo
 • pacynka
 • ubranie
 • teatr lalkowy

Zajęcia przeznaczone jako wprowadzenie do lektury książki Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” lub jako rozwinięcie jej omówienia. Celem jest pobudzenie refleksji dzieci na temat tego, skąd biorą się ich ubrania. Podobnie jak w książkach, skarpetki są aktywnymi, działającymi postaciami, tak w naszym scenariuszu ożywają, zabierają głos dzięki uczestnikom i uczestniczkom, i ich kreatywności. Konspekt pozwala podjąć rozmowę o nierównościach ekonomicznych i społecznych oraz zaprasza do namysłu nad tym, jak w bardziej odpowiedzialny sposób możemy traktować rzeczy. Podczas lekcji zostaną wykorzystane dostęne online materiały z kampanii społecznych.

lekcja
Wiek 10-13 lat
 • komunikacja
 • emocje
 • analiza fragmentu powieści
 • szkoła
 • porozumienie bez przemocy
 • NVC
 • potrzeby

Konspekt zajęć zainspirowany opowiadaniami o szkolnych doświadczeniach Mikołajka i jego kolegów. Jest zachętą do wymyślania systemu szkolnego na nowo: szukania rozwiązań, sytuacji i opcji uwzględniających godność i potrzeby wszystkich osób, których szkoła dotyczy – uczniów, uczennic, nauczycieli, pedagożek. W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się z tym, czym jest komunikacja bez przemocy i będą pracować nad pomysłami, które pomogą szkole stać się lepszym, bardziej przyjaznym miejscem. Scenariusz możliwy do realizacji w edukacji zdalnej, możliwy do prowadzenia w klasach starszych lub także w gronie pedagogicznym.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza dramatu
 • instalacja dźwiękowa
 • pokolenie
 • Kartoteka
 • utwór polifoniczny
 • polifonia

Podczas zajęć uczniowie podejmą temat przynależności pokoleniowej. Punktem wyjścia do tych rozważań w pierwszej części jest przyglądanie się bohaterowi „Kartoteki" Tadeusza Różewicza i próba odpowiedzi na pytania, kim jest i do jakiego pokolenia należy. W drugiej części zajęć uczniowie stworzą instalację dźwiękową, która będzie dotyczyła ich generacji. Poprowadzenie tego etapu na godzinie wychowawczej można zaproponować wychowawcy klasy.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • sztuka
 • godzina wychowawcza
 • wiedza o kulturze
 • ambalaż
 • opakowanie
 • Tadeusz Kantor

Zajęcia nawiązują do idei ambalażu, którym posługiwał się Tadeusz Kantor. W rozumieniu tego działania twórczego pomogą uczniom: podkast przygotowany przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka oraz zadania praktyczne dotyczące zapakowywania i opakowywania. Będzie to okazja, by zastanowić się, jakie znaczenie w sztuce ma opakowywanie, jaką rolę pełni, a także jak to zjawisko jest obecne w naszym otoczeniu.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • analiza tekstu

Zajęcia są pomyślane jako propozycja wprowadzenia do omówienia „Dżumy" Alberta Camusa. Tematem przewodnim są obrazy pandemii – uczniowie podczas lekcji przyjrzą się dawnym plastycznym przedstawieniom zarazy, jej literackiej wizji w powieści oraz współczesnym fotografiom.

Pomijając powieść Camusa, można też wykorzystać konspekt jako propozycję godziny wychowawczej.

autor: Malina Barcikowska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • tworzenie pracy plastycznej
 • mitologia

Podczas zajęć uczniowie przyglądają się sytuacji Narcyza pochylającego się nad wodą i kontemplującego własne odbicie. Spojrzą na doświadczenie bohatera mitu z zewnątrz i zastanowią się nad relacją bohatera ze sobą i otoczeniem.