Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (106)

sortowanie
autor: Monika Mioduszewska-Olszewska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • logika / filozofia
 • godzina wychowawcza
 • etyka
 • piękno
 • estetyka
 • kanon piękna
 • praca ze zdjęciami

Tematem zajęć jest piękno. Uczestnicy przyjrzą się temu, co sami uznają za piękne i zastanowią, co powoduje, że coś nam się podoba. Co jest piękne? Kto o tym decyduje? Jaki wpływ mają na nas kanony i wzorce piękna? Konspekt można wykorzystać podczas godziny wychowawczej lub zajęć etyki i filozofii.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • historia
 • logika / filozofia
 • język polski
 • praca z cytatami
 • etyka
 • stoicyzm

Uczniowie podczas zajęć zastanawiają się, jak zachować spokój w XXI wieku. Odwołując się do filozofii stoickiej, rozważają, czy poczynione przez stoików rozpoznania są adekwatne do wyzwań XXI wieku oraz co teksty dawnych filozofów mogą nam powiedzieć o nas samych. Konspekt można wykorzystać podczas lekcji języka polskiego, historii, etyki lub filozofii w szkole średniej.

autor: Malina Barcikowska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język
 • współczesny język polski
 • tworzenie definicji
 • zwierzęta
 • relacja człowiek-zwierzę

Zajęcia dotyczą refleksji nad pozycją człowieka w stosunku do zwierząt. Uczestnicy zastanowią się nad przynależnością człowieka do świata natury i tym, jak nasz stosunek do zwierząt odbija się w języku, którego używamy.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza dramatu
 • antyk
 • budowa dramatu
 • współczesność

Podczas lekcji uczniowie pracują z dwoma utworami: „Antygoną" Sofoklesa i „Antygoną w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego. Uczestnicy szukają motywów łączących oba utwory. Zajęcia pozwalają się przyjrzeć konstrukcji dramatu antycznego i poszukać jej elementów we współczesnym tekście. 

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • praca z przestrzenią
 • tworzenie etiudy
 • analiza sceny dramatu
 • praca z tekstem
 • bohater zbiorowy

Podczas lekcji uczniowie skupią się na analizie jednej ze scen III części „Dziadów” Adama Mickiewicza zatytułowanej „Salon warszawski”. Scharakteryzują relacje pomiędzy opisanymi tam grupami oraz ich stosunek do ojczyzny. Zajęcia rozwijają umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego; dotyczą problemu oddziaływania grup społecznych na dzieje narodu.

autor: Monika Mioduszewska-Olszewska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • historia
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • analiza postaci
 • analiza dramatu
 • tworzenie monologu postaci
 • herstoria

Podczas zajęć uczniowie przyglądają się historii opowiedzianej w „Hamlecie” Szekspira, skupiając się na miejscu kobiet w utworze. Zadaniem uczniów będzie oddanie im głosu poprzez przygotowanie monologów bohaterek. Druga część zajęć dotyczy namysłu nad rolą kobiet w historii i wprowadza uczniów w zagadnienie herstorii. Może być zrealizowana jako lekcja języka polskiego, historii lub godzina wychowawcza.

autor: Weronika Łucyk
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • praca z ciałem
 • analiza dramatu
 • analiza sceny dramatu
 • tworzenie piosenki
 • motyw snu

W ramach pracy w grupach uczestnicy przyjrzą się Makbetowi na różnych etapach rozwoju akcji. Uczniowie zastanowią się, jak zmieniał się bohater  – jaki był, kiedy go poznajemy, i jaki stał się po dojściu do władzy. Aby przyjrzeć się tej przemianie, uczniowie sięgną po estetykę snu.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • analiza dramatu
 • analiza sceny dramatu
 • praca z tekstem

Podczas zajęć uczniowie skupiają się na bohaterkach dramatu Sofoklesa - Antygonie i Ismenie. Przyglądają się scenom z udziałem sióstr i na tej podstawie uzupełniają karty pracy. W ten sposób poznają racje obu bohaterek. W finale zajęć chętni uczniowie wcielają się Antygonę oraz Ismenę, a pozostali mają możliwość zadania im pytań.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • tworzenie etiudy
 • tworzenie monologu postaci
 • analiza fragmentu powieści
 • motyw podróży

Propozycja lekcji dotyczącej „Potopu” Henryka Sienkiewicza koncentruje się na analizie losów Andrzeja Kmicica. Uczniowie wykorzystają w tym celu schemat stworzony przez Josepha Campbella i opisany w „Bohaterze o tysiącu twarzy”. Autor porównuje losy bohaterów literackich do podróży i wyodrębnia w niej kilkanaście etapów. Uczniowie poszukają ich w historii Kmicica.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • rozmowa o filmie
 • analiza postaci
 • tworzenie monologu postaci
 • praca z tekstem

Zajęcia dotyczą powieści George'a Orwella „Rok 1984" i skupiają się na motywie patrzenia. Uczniowie przyglądają się wybranym postaciom. Analizują dwa spojrzenia na bohaterów: jak widzą oni samych siebie, a jak postrzega ich oko Wielkiego Brata.