Konspekt zajęć

Na drodze do... szczęścia – o filozofiach szczęśliwego życia w różnych kulturach

lekcja
Wiek 16-19 lat
08.09.2020 autor: Anna Zalewska-Uberman

tagi

godzina wychowawcza, szczęście, dyskusja filozoficzna, geografia, różnorodność, lifestyle

czas

45min

W ostatnim czasie popularne stały się artykuły i książki prezentujące wzorce szczęśliwego życia według różnych kultur. Podczas zajęć uczniowie przyjrzą się pojęciom lagomhyggeikigaisisu i dolce vita. Zastanowią się nad podobieństwami i różnicami pomiędzy tymi ścieżkami do osiągania szczęścia.

cele zajęć

  • przyglądanie się różnym krajom przez pryzmat stylu oraz filozofii życia;
  • ukazanie różnorodności kultur;
  • poznanie różnych stylów życia.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, pokaz, mapa myśli, ćwiczenia dramaturgiczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Duże arkusze papieru (co najmniej w formacie A3) – po jednym dla grupy pięcioosobowej.

Zestawy kartek A4 dla każdej z grup. Przybory do pisania.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w grupach i prezentacji scen.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Pierwsze skojarzenia

1. Powiedz uczniom, że na dzisiejszych zajęciach będziecie się przyglądać różnym krajom przez pryzmat filozofii życia ich mieszkańców. Poddacie analizie współczesne trendy, które zyskały autonomiczne nazwy i doczekały się publikacji książkowych. Wspólnie zastanowicie się, co składa się na te wizje szczęścia.

2. Podziel uczniów na pięć grup. Każda z nich będzie się zajmowała innym wylosowanym krajem i przypisaną mu „filozofią życia”. W załączniku znajdują się materiały do pracy z następującymi państwami: Włochy (dolce vita), Dania (hygge), Szwecja (lagom), Finlandia (sisu), Japonia (ikigai). 

Poleć grupom, aby wypisały na żółtych karteczkach samoprzylepnych jak najwięcej skojarzeń związanych z danym państwem.

3. Poproś zespoły, aby narysowały na dużym arkuszu papieru kontur państwa, którym się zajmują, a następnie pogrupowały tematycznie swoje skojarzenia zapisane na karteczkach i umieściły je na mapie.

10 min
2

Analiza tekstów źródłowych

Udostępnij uczniom teksty traktujące o filozofii życia charakterystycznej dla danego państwa [załącznik]. Niech zespołu poddadzą je analizie. Pomocne mogą być poniższe pytania (te same dla każdej grupy).

- Jakie wartości cenią mieszkańcy danego kraju?

- Jak te wartości przekładają się na różne sfery życia?

- Co wyróżnia analizowany styl życia?

- Znajdźcie pięć charakterystycznych słów-kluczy, będących esencją konkretnej filozofii.

Przykładowo: Lagom = równowaga, minimalizm, funkcjonalność, bliskość natury, zdrowie.    

10 min
3

Poradnik szczęśliwego życia

1. Poleć zespołom, aby przyjrzały się swoim materiałom raz jeszcze i zaobserwowały, co wchodzi w horyzont dobrego życia wg danej kultury. Na tej podstawie stwórzcie własne, autorskie poradniki. Każdą kartę poświęćcie innemu zagadnieniu.

Przykładowe propozycje kart:

- definicja szczęśliwego życia wg danej kultury;

- katalog najważniejszych wartości;

- recepta na udany dzień;

- niezbędnik danej filozofii (czyli bez czego nie ma szczęśliwego życia).

2. Zaprezentujcie poradniki (uczniowie mogą je przygotować w konwencji programu podróżniczego).

Wariant: Przygotujcie i zaprezentujcie na forum scenki inspirowane tematem: Dzień z życia szczęśliwego Włocha / Duńczyka / Szweda / Japończyka / Fina. Zachęć uczniów, aby budując scenką sięgnęli w niej po jedną z konwencji: plan dnia, instrukcja, szkolenie, film dokumentalny, dyskusja na konferencji naukowej.

 

20 min
4

Podsumowanie

W dyskusji podsumowującej zastanówcie się:

- Skąd wzięła się moda na poszukiwanie i nazywanie własnych stylów życia?

- Z czego wynikają różnice w podejściu do życia poszczególnych krajów? Czy jest coś, co łączy te różne wizje szczęśliwego życia?

- Jak można czerpać z tej różnorodności dla siebie?

5 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów