Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (106)

sortowanie
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • praca z ciałem
 • tworzenie etiudy
 • praca z fotografią

Podczas zajęć uczniowie wymyślą i przedstawią historie, których końcem będzie otrzymana fotografia. W ten sposób zdjęcia ożyją: moment zatrzymany w czasie zmieni się w pełną historię. Praca ta umożliwi zastanowienie się nad naturą fotografii i spotkanie uczniów w zespołowym działaniu.

Scenariusz można wykorzystać podczas zajęć wiedzy o sztuce, na języku polskim lub w pracy koła zajęciowego (fotograficznego lub teatralnego).

autor: Agnieszka Zientarska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • świadomość społeczna
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie tekstu
 • cel wypowiedzi

Świat pełen jest opowieści – przenikają one wszystkie sfery życia. Nasze codzienne rozmowy, ale także teksty kultury (literatura, spektakle, filmy, reklamy itd.) zawierają historie. Historia posiada czas, miejsce, zdarzenia i bohaterów, mówi o emocjach, przyczynach wydarzeń i ich skutkach, a także o relacji nadawca-odbiorca. Tym, co organizuje formę wypowiedzi, jest cel. Scenariusz pozwala uczniom przyjrzeć się temu, jak cel wypowiedzi wpływa na sposób opowiadania o tym samym wydarzeniu.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • analiza fragmentu powieści
 • praca z tekstem
 • tworzenie tekstu

Powieść „Chłopi" splata historie różnych postaci. Losy głównego trójkąta bohaterów – Jagny, Antka i Boryny – łączą się z innymi historiami i wspólnie budują obraz wsi Lipce. Podczas tych zajęć uczniowie spróbują wydobyć te indywidualne głosy postaci i zobaczyć powieściowe wydarzenia oczami poszczególnych bohaterów.

Konspekt można wykorzystać także do pracy z innymi powieściami.

autor: Monika Mioduszewska-Olszewska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • praca z przestrzenią
 • praca z ciałem
 • tworzenie etiudy
 • przestrzeń publiczna
 • dobro wspólne

Uczniowie zastanawiają się, kto odpowiada za przestrzeń publiczną i jakie są konsekwencje tego, że dba się o nią przesadnie lub niedostatecznie. Zajęcia są też okazją do namysłu nad własną odpowiedzialnością za wspólną przestrzeń.

autor: Karolina Pluta
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • tworzenie instalacji
 • odpoczynek
 • ćwiczenia relaksacyjne

Uczennice i uczniowie w trakcie zajęć zastanawiają się nad znaczeniem odpoczynku. Czym jest odpoczynek w świecie, w którym z idea slow life stała się kolejnym obowiązkiem? Podczas spotkania młodzież mapuje i tworzy miejsca odpoczynku w szkole.

autor: Anna Zalewska-Uberman
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • tworzenie etiudy
 • analiza dramatu
 • analiza sceny dramatu
 • motyw podróży

W dramacie Juliusza Słowackiego Kordian wyrusza w podróż po Europie. To wyprawa nie tylko do nowych miejsc, ale i w głąb siebie. Zadaniem uczniów będzie stworzenie dziennika podróży bohatera na podstawie aktu II dramatu zatytułowanego „Wędrowiec” i prześledzenie jej wpływu na Kordiana.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • tworzenie etiudy
 • analiza sceny dramatu
 • romantyzm
 • miłość

Zajęcia oparte są na analizie „Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry. Uczestnicy badają sceny z dramatu z perspektywy dwóch par, czterech bohaterów: Anieli i Gustawa, Albina i Klary. Uczniowie analizują podejście każdego z bohaterów i starają się zrozumieć stojącą za nimi „filozofię miłości”.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza dramatu
 • analiza sceny dramatu
 • praca z tekstem

Scenariusz to pomysł na wydobycie z dramatu Wyspiańskiego sensów, znaczeń, które bezpośrednio po lekturze zauważają uczniowie i uczennice. Jego celem jest zachęcenie ich do własnych prób interpretacyjnych. Uczniowie bazują na skojarzeniach, emocjach i pierwszych interpretacjach tekstu. Kolejne zadania pomagają przyjrzeć się dramatowi i mogą być wstępem do cyklu lekcji poświęconych poszczególnym tematom.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • tworzenie etiudy
 • analiza tekstu
 • analiza dramatu

„Wesele” otwiera seria scen przepełnionych gwarem, ruchem, tańcem – a kończy statyczny „chocholi taniec”. Uczniowie podczas zajęć uczniowie przyjrzą się zdarzeniom i rozmowom z bronowickiej chaty, by zastanowić się, co spowodowało tę przemianę. Będą pracować w grupach, śledząc punkt widzenia wybranych postaci dramatu.

autor: Anna Zalewska-Uberman
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza wiersza
 • praca z ciałem
 • tworzenie wiersza
 • poezja

Zajęcia inspirowane wierszem „Leżenia” Mirona Białoszewskiego, które służą jednocześnie ukazaniu performatywnego charakteru poezji tego twórcy oraz refleksji nad leżeniem jako czynnością.