Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (100)

sortowanie
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • komizm
 • analiza postaci
 • analiza dramatu
 • oświecenie
 • komedia
 • komizm postaci

Zajęcia poświęcone analizie postaci w „Świętoszku" Moliera i przyjrzeniu się ich komicznemu charakterowi. Podczas analizy tekstów uczestnicy szukają humorystycznych sytuacji, wypowiedzi, zachowań bohaterów, a nastęnie wykorzystują je, tworząc krókie pokazy inspirowane hasłem: „komiczna wizytówka bohatera".

autor: Justyna Czarnota
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • zajęcia teatralne
 • szczęście
 • dyskusja filozoficzna
 • tworzenie monologu postaci
 • budowanie postaci scenicznej

Uczniowe będą się przyglądać tytułowemu pytaniu na wielu płaszczynach - zastanowią się, w jaki sposób wyrażamy szczęście. W jakich sytuacjach się ono pojawia? A wreszcie - jaką postać przybrałoby ono, gdyby miało się stać scenicznym bohaterem? Zajęcia przeznaczone do pracy z kołem teatralnym lub na godzinie wychowawczej pozwalają na uchwycenie bardzo konkretnych aspektów tego abstrakcyjnego pojęcia i pozwalają poprowadzic dyskusję filozoficzną w formie zabawy.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • tworzenie etiudy

Scenariusz oparty na analizie picturebooka Dwoje ludzi Iwony Chmielewskiej. W trakcie zajęć uczniowie interpretują wizualne metafory i zastanawiają się nad zależnościami w relacjach między ludźmi.

autor: Justyna Czarnota, Katarzyna Piwońska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • praca z przedmiotem
 • analiza spektaklu
 • warsztat do spektaklu

Warsztat do spektaklu „Don Kichot" Teatru Pinokio i Grupy Coincidentia w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Pozwala na przyjrzenie się tytułowemu bohaterowi oraz językowi teatralnemu przedstawienia.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • praca z ciałem
 • tworzenie etiudy
 • praca z fotografią

Podczas zajęć uczniowie wymyślą i przedstawią historie, których końcem będzie otrzymana fotografia. W ten sposób zdjęcia ożyją: moment zatrzymany w czasie zmieni się w pełną historię. Praca ta umożliwi zastanowienie się nad naturą fotografii i spotkanie uczniów w zespołowym działaniu.

Scenariusz można wykorzystać podczas zajęć wiedzy o sztuce, na języku polskim lub w pracy koła zajęciowego (fotograficznego lub teatralnego).

autor: Agnieszka Zientarska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • świadomość społeczna
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie tekstu
 • cel wypowiedzi

Świat pełen jest opowieści – przenikają one wszystkie sfery życia. Nasze codzienne rozmowy, ale także teksty kultury (literatura, spektakle, filmy, reklamy itd.) zawierają historie. Historia posiada czas, miejsce, zdarzenia i bohaterów, mówi o emocjach, przyczynach wydarzeń i ich skutkach, a także o relacji nadawca-odbiorca. Tym, co organizuje formę wypowiedzi, jest cel. Scenariusz pozwala uczniom przyjrzeć się temu, jak cel wypowiedzi wpływa na sposób opowiadania o tym samym wydarzeniu.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • analiza fragmentu powieści
 • praca z tekstem
 • tworzenie tekstu

Powieść „Chłopi" splata historie różnych postaci. Losy głównego trójkąta bohaterów – Jagny, Antka i Boryny – łączą się z innymi historiami i wspólnie budują obraz wsi Lipce. Podczas tych zajęć uczniowie spróbują wydobyć te indywidualne głosy postaci i zobaczyć powieściowe wydarzenia oczami poszczególnych bohaterów.

Konspekt można wykorzystać także do pracy z innymi powieściami.

autor: Monika Mioduszewska-Olszewska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • praca z przestrzenią
 • praca z ciałem
 • tworzenie etiudy
 • przestrzeń publiczna
 • dobro wspólne

Uczniowie zastanawiają się, kto odpowiada za przestrzeń publiczną i jakie są konsekwencje tego, że dba się o nią przesadnie lub niedostatecznie. Zajęcia są też okazją do namysłu nad własną odpowiedzialnością za wspólną przestrzeń.

autor: Karolina Pluta
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • tworzenie instalacji
 • odpoczynek
 • ćwiczenia relaksacyjne

Uczennice i uczniowie w trakcie zajęć zastanawiają się nad znaczeniem odpoczynku. Czym jest odpoczynek w świecie, w którym z idea slow life stała się kolejnym obowiązkiem? Podczas spotkania młodzież mapuje i tworzy miejsca odpoczynku w szkole.

autor: Anna Zalewska-Uberman
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • tworzenie etiudy
 • analiza dramatu
 • analiza sceny dramatu
 • motyw podróży

W dramacie Juliusza Słowackiego Kordian wyrusza w podróż po Europie. To wyprawa nie tylko do nowych miejsc, ale i w głąb siebie. Zadaniem uczniów będzie stworzenie dziennika podróży bohatera na podstawie aktu II dramatu zatytułowanego „Wędrowiec” i prześledzenie jej wpływu na Kordiana.