• O nas ikona
 • 21.09.2021

  Antyk i Biblia na lekcji

  Przypominamy konspekty zajęć, po które możecie sięgnąć, realizując tematy związane ze starożytnoścą. 

  miniatura artykułu

  Znajdziecie tu zagadnienia dotyczące antycznego teatru, mitologii, filozofii, a także postaci i motywów biblijnych.

   

  Marta Lewandowska: Lekcja historii teatru: teatr starożytnej Grecji (15+)

  Celem zajęć jest poszukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego teatr wymyślony w VI wieku p.n.e przetrwał? Po co ludzie wymyślili teatr? W znajdowaniu odpowiedzi pomoże klasie udział w serii praktycznych działań skupionych wokół kluczowych dla teatru antycznego pojęć.

   

  Kamila Paradowska: Król Edyp (15+)

  Główną część zajęć stanowi próba przyjrzenia się emocjom Edypa i wyrażenie ich za pomocą teatralnych środków wyrazów. Każda z grupa otrzymuje jednak inną formę ekspresji i bada, jak mogą posłużyć do przedstawienia emocjonalnej sytuacji postaci.

   

  Nikolett Gábri: Antygona i Ismena – dwie różne prawdy (15+)

  Podczas zajęć uczniowie skupiają się na bohaterkach dramatu Sofoklesa - Antygonie i Ismenie. Przyglądają się scenom z udziałem sióstr i na tej podstawie uzupełniają karty pracy. 

   

  Aleksandra Drzazga: Szukanie Antygony. Na podstawie „Antygony w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego i „Antygony" Sofoklesa (15+)

  Podczas lekcji uczniowie pracują z dwoma utworami: „Antygoną" Sofoklesa i „Antygoną w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego. Uczestnicy szukają motywów łączących oba utwory. Zajęcia pozwalają się przyjrzeć konstrukcji dramatu antycznego i poszukać jej elementów we współczesnym tekście. 

   

  Malina Barcikowska: Analiza mitu o Narcyzie (15+)

  Podczas zajęć uczniowie przyglądają się sytuacji Narcyza pochylającego się nad wodą i kontemplującego własne odbicie. Spojrzą na doświadczenie bohatera mitu z zewnątrz i zastanowią się nad relacją bohatera ze sobą i otoczeniem.

   

  Joanna Krukowska-Gulik: Prometeusz – fakty i mity (10+)

  Pierwsza część zajęć dotyczy bezpośrednio mitu o Prometeuszu (jest jego przypomnieniem oraz utrwaleniem), druga służy jego przełożeniu na czasy współczesne i przyjrzeniu się temu, czy postawy prometejskie są obecne we współczesnym świecie.

   

  Aleksandra Drzazga: Dedal i Ikar (13+)

  Uczniowie skupiają się na zagadnieniu lotu i upadku. Punktem odniesienia będzie dla nich praca Pietera Breugla „Pejzaż z upadkiem Ikara”. Mówi się, że ten obraz wyraża stare flamandzkie przysłowie: „Pracy w polu nie jest w stanie przerwać nawet czyjaś śmierć”. Czy jest ono aktualne i dziś? Jak na to zagadnienie patrzą współcześni młodzi ludzie?

   

  Anna Zalewska-Uberman: Wiersz wolny – czyli jaki? Na przykładzie utworu Tadeusza Różewicza „Prawa i obowiązki" (15+)

  Podczas lekcji uczniowie przyjrzą się wierszowi wolnemu na przykładzie utworu „Prawa i obowiązki” Tadeusza Różewicza. Będą odkrywać sceniczne możliwości utworu ze szczególnym uwzględnieniem jego brzmieniowego potencjału.

   

  Weronika Łucyk: Miłość i śmierć w micie (13+)

  W scenariuszu zostają zestawione dwa mity: o Demeter i Korze oraz Orfeuszu i Eurydyce. Uczniowie przyjrzą się motywowi miłości i śmierci w obu tekstach, poszukają podobieństw i różnic. 

   

  Aleksandra Drzazga: Paleta zmysłów – w stronę tworzenia scenografii (13+)

  Konspekt zajęć zakłada przygotowanie scenografii do mitu o “Demeter i Korze” oraz odegranie w niej scen tematem przewodnim w budowaniu scenicznej opowieści są zmysły. Myślenie o kolorach, fakturach, zapachach, dźwiękach, pozwoli uczniom przełożyć doznania literackie na wizje plastyczne. 

   

  Dorota Ogrodzka: W labiryncie Minotaura – mitologia grecka i przestrzeń teatralna (10+)

  Zajęcia służą poznaniu określenia „przestrzeń”. Wykorzystując motyw Labiryntu z mitu o Minotaurze, uczestnicy będą tworzyć labirynty z ciał, labirynty płaskie i trójwymiarowe – dzięki temu uczniowie doświadczą grupowego konstruowania i aranżacji przestrzeni.

   

  Agata Pietrzyk-Sławińska: Mitologia współczesna? (15+)

  Zajęcia mają charakter podsumowujący  najlepiej zrealizować go na zakończenie cyklu zajęć dotyczących mitologii, wykorzystując dotychczasową wiedzę uczniów. Zaproponowane ćwiczenia, materiały i pojęcia, umożliwiają spojrzenie na starożytnych bohaterów i łączące ich relacje jak na specyficzne figury myślowe, które pozwalają na krytyczną refleksję o współczesnej kulturze i życiu społecznym.

   

  Marta Knopik: Droga filozofów (14+)

  Punktem wyjścia jest mit pt. „Herakles na rozstajnych drogach” (Ksenofont „Wspomnienia o Sokratesie”). Celem zajęć jest stworzenie uczestnikom okazji do świadomego zmierzenia się z zagadnieniem „szczęścia pozornego” i „szczęścia prawdziwego”. Uczniowie będą mogli przełożyć refleksje z analizy mitu na rozmowę o konkretnym działaniu (celu) w swoim życiu.

   

  Marta Knopik: Droga przez życie (14+)

  Punktem wyjścia jest fragment „Rozprawy o metodzie” Kartezjusza. Celem zajęć jest stworzenie uczestnikom okazji do świadomego i celowego zmierzenia się z tematem wyznaczania drogi życiowej.

   

  Anna Zalewska-Uberman: Lekcje ze stoicyzmu. Jak zachować spokój w XXI wieku? (15+)

  Odwołując się do filozofii stoickiej, uczniowie rozważają, czy poczynione przez stoików rozpoznania są adekwatne do wyzwań XXI wieku oraz co teksty dawnych filozofów mogą nam powiedzieć o nas samych. 

   

  Marta Lewandowska: Hiob (15+)

  O czym mówi nam dzisiaj Księga Hioba? Kim jest współczesny Hiob? nad tymi tematami będą się zastanawiać podczas zajęć uczniowie.

   

  Marta Lewandowska: Jaki sens ma słowo KONIEC? – refleksja na temat Apokalipsy świętego Jana (15+)

  Zajęcia pokazują biblijną Apokalipsę świętego Jana w szerokim kontekście sztuki i literatury współczesnej. Uczniowie zastanawiają się nad ziemskim życiem człowieka i konfrontują fragmenty tekstu Apokalipsy z innymi tekstami kultury.

   

  Agata Łukaszewicz: Praca z tekstem przypowieści biblijnej na lekcji (13+)

  Scenariusz przeznaczony jest do pracy na lekcji z dowolnie wybraną przypowieścią biblijną. Zajęcia są tak skonstruowane, że pozwalają uczniom stopniowo docierać do znaczeń alegorycznego tekstu. Zaczynają oni od stawiania samodzielnych pytań tekstowi, podejmują próby odpowiedzi na nie i wysłuchują perspektywy innych osób, a na koniec tworzą pracę plastyczną, która pozwala im wyrazić własne odczytanie przypowieści.

     Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon