Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (73)

sortowanie
autor: Dorota Ogrodzka
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • wyjście z sali
 • akcja szkolna
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • świadomość społeczna
 • tworzenie słownika
 • społeczeństwo obywatelskie

Scenariusz jest podpowiedzią i punktem wyjścia do warsztatu poświęconego kategorii ekonomii. Czy rynek i prawo popytu oraz podaży powinny kształtować program edukacyjny? Czy kontekst ekonomiczny, w jakim umocowana jest szkoła, powinien decydować o proporcjach szkolnych programów? Czy jest możliwy inny niż determinowany prawami rynku rozwój szkoły? Na te i inne pytania w trakcie warsztatu, w dyskusji i praktycznym działaniu będzie można poszukiwać odpowiedzi.

autor: Dorota Ogrodzka
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • media
 • akcja szkolna
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • narracja
 • świadomość społeczna

Warsztat ma na celu pokazanie teatru jako jednego z mediów kształtowania opinii publicznej i wpływania na nią. Proponowane działania, mają być zachętą do szerszego spojrzenia na język, strategie i dramaturgie, które media stosują kształtując narracje o rzeczywistości.

autor: Agata Pietrzyk-Sławińska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • rozmowa o filmie
 • wyjście z sali
 • akcja szkolna
 • praca z przestrzenią

Celem zajęć jest pokazanie instytucji publicznych (teatr, szkoła) jako nośników tradycji oraz przestrzeni dyskusji z nią. Scenariusz ma być zachętą do refleksji nad samą kategorią „tradycji”, jej wymiarem kulturotwórczym i potencjałem krytycznym. To próba zaszczepienia języka teatru w sytuacji szkolnej i potraktowania szkoły jako laboratorium.