Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (96)

sortowanie
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • praca z przestrzenią
 • praca z ciałem
 • interpretacja tekstu
 • tworzenie przemowy

Scenariusz podejmuje tematykę związaną z „Rokiem 1984” George’a Orwella – kontroli, manipulacji, starcia jednostki z systemem. W formie rozbudowanej można zrealizować go na zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast pojedyncze ćwiczenia nawiązujące do tekstu można wykorzystać na lekcji, zawsze pamiętając o wprowadzeniu ćwiczenia przez rozgrzewkę i o podsumowaniu.

autor: Dorota Ogrodzka
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • akcja szkolna
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • świadomość społeczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • władza

Scenariusz składa się z trzech części. Pierwsza ma stworzyć okazję uczniom do przyglądania się pojęciu władzy, badania tej kategorii w działaniu, odkrywania teatralnych mechanizmów ustanawiania i sprawowania władzy.

autor: Agata Pietrzyk-Sławińska
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • wyjście z sali
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • współczesny język polski
 • językowy obraz świata

Łącząc sytuację szkolną z działaniami teatralnymi, scenariusz zakłada trzypoziomową analizę języka obecnego w szkole: języka jako opisu przestrzeni, języka nieoficjalnego (przerwy) i języka oficjalnego (lekcji, literackiego kanonu). Wykorzystując potencjał krytyczny teatru, postaramy się zaobserwować, jak sam teatr dyskutuje ze swoją misją bycia „muzeum mowy polskiej”, jak może robić to szkoła oraz jak język z narzędzia, środka wyrazu staje się tematem samym w sobie.

autor: Dorota Ogrodzka
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • wyjście z sali
 • akcja szkolna
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • świadomość społeczna
 • tworzenie słownika
 • społeczeństwo obywatelskie

Scenariusz jest podpowiedzią i punktem wyjścia do warsztatu poświęconego kategorii ekonomii. Czy rynek i prawo popytu oraz podaży powinny kształtować program edukacyjny? Czy kontekst ekonomiczny, w jakim umocowana jest szkoła, powinien decydować o proporcjach szkolnych programów? Czy jest możliwy inny niż determinowany prawami rynku rozwój szkoły? Na te i inne pytania w trakcie warsztatu, w dyskusji i praktycznym działaniu będzie można poszukiwać odpowiedzi.

autor: Dorota Ogrodzka
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • media
 • akcja szkolna
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • narracja
 • świadomość społeczna

Warsztat ma na celu pokazanie teatru jako jednego z mediów kształtowania opinii publicznej i wpływania na nią. Proponowane działania, mają być zachętą do szerszego spojrzenia na język, strategie i dramaturgie, które media stosują kształtując narracje o rzeczywistości.

autor: Agata Pietrzyk-Sławińska
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • rozmowa o filmie
 • wyjście z sali
 • akcja szkolna
 • praca z przestrzenią

Celem zajęć jest pokazanie instytucji publicznych (teatr, szkoła) jako nośników tradycji oraz przestrzeni dyskusji z nią. Scenariusz ma być zachętą do refleksji nad samą kategorią „tradycji”, jej wymiarem kulturotwórczym i potencjałem krytycznym. To próba zaszczepienia języka teatru w sytuacji szkolnej i potraktowania szkoły jako laboratorium.