Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (103)

sortowanie
lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza postaci
 • archaizmy
 • analiza wiersza
 • analiza dzieła sztuki
 • historia teatru
 • tworzenie monologu postaci
 • średniowiecze
 • matka

Próba reinterpretacji postaci Najświętszej Panny w średniowiecznych utworach, ale i w świadomości uczniów. Służy temu przywołanie wizerunków Matki Boskiej w innych dziedzinach sztuki. Uczniowie podczas zajęć stworzą współczesne wersje „Bogurodzicy" i „Posłuchajcie, bracia miła", a następnie zastanowią się nad językiem teatralnym, w jakim dziś można ująć postaci z tych utworów.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • teatr cieni
 • adaptacja sceniczna

Scenariusz nawiązuje do „Opowiadań Kosmikomicznych” Italo Calvino. Tekst jest literacką interpretacją teorii astronomicznej – oddalania się Księżyca od Ziemi. Zajęcia pokazują, jak w prosty sposób przygotować etiudy z wykorzystaniem opowiadania i teatru cieni. Może się ona stać punktem wyjścia do zbudowania pełnej inscenizacji.

autor: Agata Pietrzyk-Sławińska, Muzeum Łazienki Królewskie
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza postaci
 • tworzenie choreografii
 • wiedza o teatrze
 • analiza dramatu
 • historia teatru
 • oświecenie

Twórcza praca z XVIII-wiecznym tekstem dramatycznym „Autor komedii” Franciszka Bohomolca (powstałym ok. 1779 r.). Zajęcia mają nie tylko zainteresować uczniów treścią, ale też zwrócić uwagę na formę dramatu.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • zajęcia teatralne
 • świadomość społeczna
 • społeczeństwo obywatelskie
 • miasto

Scenariusz jest rozbudowaną serią działań, wywiedzionych z lektury „Cwaniar” Sylwii Chutnik. Temat domu/mieszkania/prawa do miasta jest bardzo istotny i społecznie trudny. Warto podejmować go z młodzieżą, uwrażliwiając tym samym na sprawy miasta i obywateli. Ważne, by zapewnić przestrzeń rozmowy i namysłu, zachęcić do dalszych rozważań, poszukiwań, zajmowania stanowiska.

autor: Justyna Lipko-Konieczna
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • godzina wychowawcza
 • wyjście z sali
 • zajęcia teatralne
 • sztuka dyskusji

Scenariusz problematyzuje pojęcie obyczajów w kontekście zmian społecznych. Pozwala poddać refleksji lęki i przyzwyczajenia związane ze zjawiskiem emancypacji.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • wyjście z sali
 • akcja szkolna
 • analiza wiersza
 • praca z ciałem
 • tworzenie wiersza

Lekcja jest wprowadzeniem do poezji Mirona Białoszewskiego, uwrażliwia na jej warstwę dźwiękową oraz formę językową, wskazuje także na obszary tematyczne, które interesowały twórcę.

lekcja
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • analiza wiersza
 • tworzenie historii
 • emocje

Głównym celem lekcji jest pokazanie „Trenów” Jana Kochanowskiego, które młodzież na pewno już zna i większość uważa za tekst pisany dziwnym, niezrozumiałym językiem, w bardziej współczesnym, zrozumiałym dla niej kontekście. Poprzez poszukiwanie innych podmiotów lirycznych spróbujemy zachwycić się pięknem poezji Kochanowskiego.

pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • praca z przestrzenią
 • praca z ciałem
 • interpretacja tekstu
 • tworzenie przemowy

Scenariusz podejmuje tematykę związaną z „Rokiem 1984” George’a Orwella – kontroli, manipulacji, starcia jednostki z systemem. W formie rozbudowanej można zrealizować go na zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast pojedyncze ćwiczenia nawiązujące do tekstu można wykorzystać na lekcji, zawsze pamiętając o wprowadzeniu ćwiczenia przez rozgrzewkę i o podsumowaniu.

autor: Dorota Ogrodzka
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • akcja szkolna
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • świadomość społeczna
 • wiedza o społeczeństwie
 • władza

Scenariusz składa się z trzech części. Pierwsza ma stworzyć okazję uczniom do przyglądania się pojęciu władzy, badania tej kategorii w działaniu, odkrywania teatralnych mechanizmów ustanawiania i sprawowania władzy.

autor: Agata Pietrzyk-Sławińska
pozalekcyjne
Wiek 16-19 lat
 • język polski
 • wyjście z sali
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • współczesny język polski
 • językowy obraz świata

Łącząc sytuację szkolną z działaniami teatralnymi, scenariusz zakłada trzypoziomową analizę języka obecnego w szkole: języka jako opisu przestrzeni, języka nieoficjalnego (przerwy) i języka oficjalnego (lekcji, literackiego kanonu). Wykorzystując potencjał krytyczny teatru, postaramy się zaobserwować, jak sam teatr dyskutuje ze swoją misją bycia „muzeum mowy polskiej”, jak może robić to szkoła oraz jak język z narzędzia, środka wyrazu staje się tematem samym w sobie.