Aktualności

Gdańskie spotkanie w ramach "Tygodnia z Teatroteką Szkolną" odbywa się wokół tekstu dramatycznego - zarówno tego klasycznego, choć - jak się okazuje - nie zawsze dobrze znanego, jak i nowego, nieznanego, nieoswojonego. 

10.09.2015

Spotkanie „Tydzień z Teatroteką Szkolną" w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia w Szczecinie to okazja do przyjrzenia się wyborom repertuarowym, jakich dokonują nauczyciele - zarówno w kontekście planowanej wizyty w teatrze z klasą, jak i własnych prób teatralnych i...

09.09.2015

Spotkanie w ramach „Tygodnia z Teatroteką Szkolną" w Białymstoku zaplanowane zostało wokół tematyki związanej z historią regionu, która może być inspiracją do twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą. Dyskusji Scena lokalna – historia regionu jako punkt...

08.09.2015

Spotkanie "Tygodnia z Teatroteką Szkolną" w Krakowie jest poświęcone możliwościom współpracy szkoły i teatru. Przyjrzymy się przykładom zrealizowanych wspólnie projektów. Zobaczymy, jakie są inne sposoby współdziałania. Co się udaje, co jest wyzwaniem i...

07.09.2015

Ruszamy z portalem!!! W dn. 21-27 września 2015 r. zaplanowaliśmy serię spotkań pod hasłem „Tydzień z Teatroteką Szkolną". Zaprezentujemy portal w 6 miastach: Krakowie, Białymstoku, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Chcemy przedstawić narzędzie multimedialne „Teatroteka Szkolna" nauczycielom i edukatorom, proponując warsztaty z wykorzystania pedagogiki teatru w szkole. Każde spotkanie będzie również okazją do przedyskutowania tematów związanych z edukacją teatralną w szkole oraz z próbami łączenia...

04.09.2015