Konspekty zajęć

Wyszukaj

Rodzaje zajęć

Wiek

Temat/Autor/Słowo kluczowe

Konspekty zajęć (81)

sortowanie
pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • godzina wychowawcza
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • praca z ciałem
 • cykl zajęć
 • wyjście ze szkoły
 • teatr cieni
 • praca z fotografią
 • historia lokalna
 • akcja w przestrzeni publicznej

Czemu zapamiętujemy pewne wydarzenia lepiej niż inne? Czy da się dostać do miejsc, których już nie ma, dzięki pamięci? Czy dzięki wspomnieniu innych historia, a także my sami możemy przetrwać dłużej? Z tymi pytaniami zmierzymy się na zajęciach inspirowanych „Miedzianką" Filipa Springera.

lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • współczesny język polski
 • archaizmy
 • analiza sceny dramatu
 • improwizacja teatralna

Czy literatura dawna może być inspirująca? Na ile postaci sprzed przeszło stu lat mają coś wspólnego z ludźmi żyjącymi współcześnie? Czy trudno jest pisać dialog wierszem? Podczas zajęć uczniowie biorą na warsztat fragmenty „Zemsty” Aleksandra Fredry i improwizują, analizują oraz interpretują wybraną scenę z dramatu.

lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie historii
 • sztuka opowiadania
 • improwizacja tekstowa

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z warsztatem opowiadacza. Uczniowie poszukują odpowiedzi na pytanie, co to znaczy dobrze opowiadać i sprawdzają je w praktycznym działaniu podczas lekcji. Daje to okazję do uświadamiania sobie potencjału tkwiącego w ich własnej wyobraźni. Punktem odniesienia w pracy jest opowiadanie Kalmana Segala „Egzotyka”.

autor: Weronika Idzikowska
pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • godzina wychowawcza
 • plastyka
 • tworzenie historii

Scenariusz bazuje na dwóch wątkach: tworzeniu fabuły oraz odkrywaniu i badaniu, jak oddziałują na nas inne osoby i wydarzenia, w których bierzemy udział. To może być punkt wyjścia do powstania spektaklu z uczniami.

autor: Anna Zalewska-Uberman
pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • godzina wychowawcza
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • współczesny język polski
 • językowy obraz świata
 • analiza postaci
 • praca z ciałem
 • emocje
 • synonimy
 • kultura języka
 • analiza sceny dramatu

Lekcja przybliża młodzieży temat mowy nienawiści, która staje się dżumą XXI wieku. Przez działania teatralne i pracę z tekstem uczestnicy zajęć mogą „przepuścić” język nienawiści przez własne ciała, by przyjrzeć się mechanizmom wykluczenia.

autor: Wera Idzikowska
pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • zajęcia teatralne
 • projekt artystyczny
 • tworzenie etiudy
 • praca z fotografią
 • historia rodzinna

Konspekt może być potraktowany jako wprowadzenia do budowania spektaklu „bez scenariusza”. Jednocześnie pozwala wykorzystywać obrazy osób bliskich uczestnikom, poddając refleksji to, kim dla nas są i jak ich widzimy. Zajęcia uczą szukania nowych perspektyw i oglądania konkretnych sytuacji z różnych punktów widzenia.

pozalekcyjne
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • analiza wiersza
 • starość
 • praca z ciałem
 • stereotyp

Lekcja pozwala się skonfrontować ze stereotypami starości, jakie uczniowie w sobie noszą, oraz pozwala się oddalić od stereotypowego myślenia w kierunku osobistej refleksji, która opiera się na wyobrażeniu sobie siebie samego w wieku starszym.

lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • archaizmy
 • analiza wiersza
 • tworzenie instalacji

Celem zajęć jest interpretacja Trenu VIII Jana Kochanowskiego poprzez działania artystyczne – zbiorowe tworzenie instalacji. W ramach przygotowań do pracy twórczej młodzież zapozna się z różnymi środkami artystycznej ekspresji.

autor: Weronika Idzikowska
lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • współczesny język polski
 • komizm
 • analiza postaci
 • archaizmy
 • tworzenie etiudy

Scenariusz przedstawia kilka propozycji zabaw teatralnych, które można wykorzystać w trakcie omawiania „Zemsty” Aleksandra Fredry. Ćwiczenia można modyfikować lub ‒ ze względu na czas trwania lekcji ‒ skorzystać tylko z wybranych, wskazane jest jednak zachowanie ich kolejności.

lekcja
Wiek 13-16 lat
 • język polski
 • zajęcia teatralne
 • praca z przedmiotem
 • tworzenie definicji
 • interpretacja tekstu

Zajęcia poświęcone są poszukiwaniu współczesnych odniesień do postawy skąpca – Harpagona z utworu Moliera. Można zrealizować je w warunkach lekcyjnych, wykorzystując część ćwiczeń (wtedy potrzebujemy minimum dwóch, maksymalnie czterech godzin lekcyjnych). Można też potraktować scenariusz jako inspirację do twórczego podjęcia w trakcie warsztatów teatralnych ważnego tematu, jakim jest dzisiaj kwestia „mieć”.