Konspekt zajęć

Od aforyzmu do komiksu: „Myśli nieuczesane” Stanisława Jerzego Leca

lekcja
Wiek 13-16 lat
21.12.2021 autor: Anna Zalewska-Uberman

tagi

język polski, tworzenie komiksu, aforyzm

czas

45min

Na zajęciach uczniowie zapoznają się z aforyzmami Stanisława Jerzego Leca. "Myśli nieuczesane" staną się podstawą do tworzenia krótkich form komiksowych.

cele zajęć

  • wprowadzenie definicji komiksu i aforyzmu;
  • tworzenie komiksu zainspirowanego aforyzmem.

Metody pracy

wystawa, rozmowa kierowana, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Flamastry, kartki z bloku technicznego dużego formatu lub arkusze duże szarego papieru, paski z przygotowanymi aforyzmami Stanisława Jerzego Leca.

aranżacja przestrzeni

Tradycyjny układ sali.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

AFORYZM I KOMIKS. ROZPOZNANIE GATUNKOWE

1. Zapoznaj uczniów z definicjami dwóch gatunków, którymi będziecie zajmować się dziś na zajęciach. Możesz wykorzystać definicje dostępne poniżej.

Aforyzm – rodzaj literackiej miniatury, zwięzłe (jedno lub dwuzdaniowe) sformułowanie ogólnej myśli, stanowiące często komentarz do rzeczywistości (często o zabarwieniu dowcipnym / humorystycznym i krytycznym), charakteryzującej się odkrywczością spojrzenia i wyrazistością stylu, którego celem jest zaskoczenie odbiorcy.

Komiks – sekwencyjna historia obrazkowa, często z dodanym tekstem, publikowana w prasie lub w formie osobnych zeszytów, która wykształciła się jako odrębna forma wydawnicza na przełomie XIX i XX. Polski wyraz „komiks” jest spolszczeniem angielskiego zwrotu comic strip, który upowszechnił się w liczbie mnogiej jako potoczny skrótowiec comics. Drugi wywód wiąże pochodzenie nazwy od satyrycznego charakteru pierwszych komiksów. Nazwa comic oznacza w języku angielskim termin komiczny.

2. Poproś uczniów, aby w parach określili, jakie cechy wspólne znajdują w tych dwóch definicjach. Co łączy komiks i aforyzm? A co je różni? Daj chwilę czasu na rozmowę, a następnie zbierz wnioski uczniów na forum.

10 min
2

PRZEPISYWANIE AFORYZMÓW NA KOMIKS

1. Wyjaśnij, że w kolejnym ćwiczeniu zadaniem będzie połączenia aforyzmu i komiksu. Przygotuj wcześniej paski papieru z zapisanymi aforyzmami Leca (powinno być tyle aforyzmów, żeby ten sam tekst mogły wylosować dwie osoby). Każdy uczeń losuje jeden pasek. Następnie w pary dobierają się te osoby, które wylosowały te same sentencje.

2. Poproś duety, by porozmawiały na temat otrzymanego aforyzmu. Skorzystaj z pytań pomocniczych:

- Jaki obraz został narysowany przez autora za pomocą kilku/kilkunastu słów? Jaką sytuację / bohatera przedstawia?

- Jaka Waszym zdaniem jest wymowa tego krótkiego tekstu?

3. Następnie poleć, aby pary przygotowały krótki komiks, który będzie opowiadał krótką historię lub przedstawiał scenę inspirowaną aforyzmem. Rozdaj duetom przybory do rysowania i po jednym dużym arkuszu papieru.

Wyjaśnij uczniom, że sami decydują, jak będzie wyglądał ich komiks. Niech określą ilość okienek potrzebnych do przedstawienia historii, stworzą potrzebne teksty w dymkach, dobiorą kolory poszczególnych kadrów etc.).

4. Po wykonaniu zadania przez pary zapytaj uczniów o ich wrażenia związane z przekładaniem formy aforystycznej na komiks. Co musieli dodać od siebie, tworząc komiks? Jakie elementy zaczęrpnęłi z aforyzmu? Jak się czuli jako komiksowi twórcy?

25 min
3

WYSTAWA KOMIKSU AFORYSTYCZNEGO

Na zakończenie zajęć stwórzcie komiksowo- aforystyczną galerię w klasie i obejrzyjcie powstałe prace.

10 min