Liderzy edycja 2015/2016

Partnerzy

Anna Babicka

Starachowice (świętokrzyskie)

Jestem pedagogiem z 28-letnim stażem pracy. Od  dwudziestu lat prowadzę szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz różnorodnych służb społecznych w zakresie pracy z dziećmi z zaburzonym zachowaniem oraz na temat mechanizmów uzależnień i pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych ( z problemem alkoholowym i problemem przemocy). Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi bezrobotnymi (Kluby Pracy w Starachowicach i Skarżysku Kamiennej w latach 1995-1998) w zakresie profilaktyki uzależnień i pracy ze współuzależnionymi i uzależnionymi od alkoholu. Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz była opiekunem wakacyjnych wyjazdów obozowych o tym charakterze. Mam doświadczenie w zakresie  prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych – metodami aktywnymi. Jestem współzałożycielką pierwszej niepublicznej placówki edukacyjnej w województwie świętokrzyskim. Jestem trenerem Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej” w Starachowicach oraz rekomendowanym trenerem programów „Spójrz Inaczej” i „Spójrz Inaczej na Agresję" oraz opiekunem grupy „Teatr Daje Słowo” przy Starachowickim Centrum Kultury.

Prowadzone grupy: „Teatr Daje Słowo”, który wraz z koleżanką prowadzę przy Starachowickim Centrum Kultury zrzesza ludzi przeróżnych – małe dzieci, młodzież, osoby w wieku średnim (najczęściej rodziców dzieci-aktorów) oraz osoby starsze, przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uczymy się być ze sobą – w zadaniach teatralnych, ale przede wszystkim budować zespół, tworzyć relacje i więzi, akceptować siebie nawzajem, uwzględniając nasze różnorakie potrzeby i możliwości.

Doświadczenie w pracy z innymi grupami: obecnie pracuje w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum w Starachowicach. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne w grupach (tematyka profilaktyka uzależnień wszelakich i profilaktyka agresji), a ponadto specjalistyczne, rozwojowo – terapeutyczne z osobami z ZA i z osobami ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wszystkie zajęcia prowadzę metodami aktywnymi, uwzględniając potrzeby i  możliwości uczestników, czasem zachęcając ich do przekraczania osobistych granic.

Preferowane formy i techniki teatralne: adaptacje sceniczne wierszy i form literackich, koncerty szkolne z okazji (w zależności od tego, jakie w szkole okazje wypadają), indywidualna prac z recytatorami, ekspresja rytmiczno- muzyczna, ruchowa. Tradycyjnie – od lat, co roku Jasełka i Koncerty kolędowe. Nową inicjatywą jest „Kawiarenka artystyczna”, która umożliwia prezentację twórczości osób niepełnosprawnych. Na zapotrzebowanie piszę piosenki, rymowanki (służę pomocą, jeśli jest potrzeba).

Inne formy pracy pedagogicznej:  pomoc psychologiczna osobom potrzebującym w różnych zawirowaniach życiowych – rodzinnych i zawodowych.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: prowadzę zajęcia warsztatowe głównie z osobami dorosłymi – nauczycielami, pedagogami, psychologami. Są to zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych i uczenia postaw asertywnych, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, profilaktyki uzależnień i profilaktyki agresji.

Moje teatralne motto:

Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska pod schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.

Ale kto w te czary nie uwierzy?

To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.

I już zawsze w misce księżyc widzieć...

awatar

Beata Bohdziewicz-Sulecka

Gdańsk (pomorskie)

Jestem absolwentką filologii polskiej ze specjalizacją teatrologiczną na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów z etyki. Od 25 lat jestem nauczycielką języka polskiego, od niedawna również etyki w VIII LO im. KEN w Gdańsku. W swoim liceum od ponad 20 lat prowadzę teatr – dziś pod nazwą Ósemkowy Teatr Jeszcze Bez Nazwy Od początku swojej pracy wychowawczej prowadzę zajęcia teatralne z młodzieżą i biorę udział w licznych warsztatach i projektach teatralnych. W latach 2009-2011 jako stypendystka Rządu Francuskiego odbyłam językowo-pedagogiczne staże we Francji, przygotowujące do pracy w klasach dwujęzycznych z językiem francuskim. Oprócz teatru i prowadzenia inspirujących dzięki teatrowi czy plastyce lekcji w liceum interesuję się też malarstwem współczesnym (sama trochę maluję), fotografią, architekturą wnętrz. Kocham Sopot, Zakopane, Francję i Japonię. Dużo podróżuję.

Prowadzona grupa wiekowa: licealiści.

Preferowane formy i techniki teatralne: podczas lekcji wykorzystuję typowe formy teatralne jak etiuda czy elementy takie jak ruch, przedmiot, słowo, elementy plastyczne. Na scenie preferuję teatr „nietradycyjny“ z naciskiem na ruch, kolor, staram się wraz z uczniami odkrywać nowe sposoby wyrazu, by wyprowadzić widza poza codzienność.

Inne formy pracy pedagogicznej: jestem polonistą, nauczycielem w klasach dwujęzycznych (polsko-francuskich), nauczycielem etyki.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: w 1991 roku,  jeszcze jako studentka brałam udział w projekcie „Porwanie Europy“ we współpracy z gdańskim teatrem działającym w studenckim klubie Żak oraz z Theatre Workshop z Edynburga. W latach 1992-93 uczestniczyłam już ze swoimi uczniami w projekcie: Tydzień Pracy Teatralnej w Szkole.

Prowadzę szkolny teatr w gdańskim VIII LO Ósemkowy Teatr Jeszcze Bez Nazwy. W 2015 roku wzięłam z Ósemkowym Teatrem udział w projekcie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego „Teatralny Pasjans". Młodzi aktorzy wystąpili na profesjonalnej scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.  W 2016 roku Ósemkowy Teatr Jeszcze Bez Nazwy zdobył pierwsze miejsce w Polsce w  III. Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr organizowanym przez TVP. 

awatar

Aleksandra Drzazga

Bytom (śląskie)

Ukończyłam filologię romańską na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowałam również w Universite d’Artois we Francji. Jestem absolwentką studiów podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST Wrocław i Kursu Mistrzowskiego dla absolwentów RTDiM przy PWST Wrocław. Posiadam dyplom łódzkiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, gdzie ukończyłm kurs kwalifikacyjny z zakresu arteterapii. Jestem instruktorką w Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu i nauczycielka języka francuskiego oraz wychowania do twórczości.

Prowadzona grupa wiekowa: gimnazjum.

Doświadczenie w pracy z innymi grupami: 5 lat z niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo od lekkiego do średniego również z niemówiącymi, na wózkach; 1,5 roku pracy w przedszkolu; od czasu do czasu robię zajęcia w przedszkolu mojego syna; niedawno rozpoczęłam pracę z dorosłymi: nauczycielami, edukatorami kultury, członkami organizacji pozarządowych.

Preferowane techniki i formy teatralne: praca z dużą grupą (na co dzień pracuję warsztatowo z grupami 25-28 osób), scenopis teatralny (zapis działań), teatr lalkowy, teatr plastyczny, teatr cieniowy, praca z ruchem.

Inne formy pacy pedagogicznej: interesuję się neurodydaktyką i alternatywnymi formami edukacji, np. ideą „Budzącej się szkoły”. Jestem autorem innowacji pedagogicznej. Prowadzę program autorski w szkole publicznej. Mam 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu Stowarzyszenia. Skończyłam kurs umuzykalniania maluchów metodą E. E. Gordona, gdzie dominuje ruch i rytm, więc mogę coś podpowiedzieć w kwestii maluchów od 0 do 6 lat. Napisałam 5 scenariuszy zajęć do spektakli pokazywanych w ramach Hartoffania Teatrem w Beceku.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: prowadzę warsztaty w szkole jako nauczyciel oraz dla dorosłych. Byłam instruktorem następujących warsztatów:

  • Po co dziecku kultura?, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Poznań (IX 2014)
  • Przeżycie teatralne jako element wspierający edukację (poruszałam tu kwestie związane z przygotowaniem ucznia do odbioru sztuki teatralnej, wskazaniem możliwości realizacji podstawy programowej języka polskiego i wiedzy o kulturze na różnych etapach edukacyjnych wynikających z udziału uczniów w prezentacji spektaklu, przedstawiona została również szansa kształcenia kompetencji  obywatelskich i społecznych, jaką daje bezpośredni kontakt uczniów ze sztuką, niemożliwy do realizacji w ławce szkolnej); w ramach Programu Akcja Edukacja, Becek Bytom (X 2015)
  • Wychowanie do kultury – sposób na odkrywanie świata i siebie
    Edukacja kulturowa rozumiana jako kształtowanie umiejętności czytania kodów kultury, pozwalających młodemu człowiekowi na odnalezienie swojego miejsca w otaczającej go rzeczywistości oraz lepsze jej rozumienie, Centrum Praktyk Edukacyjnych, Poznań (IV 2016).

awatar

Magdalena Fiałkowska-Śmiatacz

Gdynia (pomorskie)

Pracuję w III LO w Gdyni w programie IB/MYP, gdzie prowadzę zajęcia dramowe. 

Prowadzone grupy wiekowe: grupy wiekowe 13-17 lat.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: teatralnych warsztatów nie prowadziłam oficjalnie, ale moje lekcje to często wielotygodniowe projekty, przypominające warszataty:)

awatar

Joanna Frelich

Rydułtowy (śląskie)

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie pracuję jako polonista w gimnazjum. Od 15 lat prowadzę w swojej szkole grupę teatralną. Jestem członkiem w jury Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych. Brałam udział w licznych szkoleniach, m.in.:  Szkolny teatr amatorski, Formy teatralno-dramowe w pracy uczniem, Warsztaty teatralne, Recytacja czy mowa sceniczna? Wywiedzione ze słowa, Warszawski Obóz Teatralny – organizowany przez Instytut Teatralny, metody aktywne „Increasing Motivation and Quality in Learning Situations” z program Socrates Comenius.

Prowadzona grupa wiekowa: gimnazjaliści.

Doświadczenie z innymi grupami wiekowymi: jako nauczyciel w szkole z oddziałami integracyjnymi prowadziłam zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Preferowane formy i techniki teatralne: połączenie różnych form teatralnych, głównie teatru cieni i słowa, teatr ruchu; na lekcjach wykorzystuję również formy dramowe, a także wszelkie inne  formy, które inspirują i zachęcają młodych do myślenia.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: z grupą artystyczną, z którą pracuję, przygotowałam m.in. następujące przedstawienia: „Don Kichot”, montaż poetycki „Cząstką natury jestem”, przedstawienie „Baśń o rybaku i złotej rybce”, inscenizacje „Ballad”  Adama Mickiewicza, „Dziady cz. II”, przedstawienie dla dzieci „Bombik”, przedstawienie profilaktyczne pt. „Odlot”, przedstawienie z użyciem teatru cieni pt. „Najdłuższa podróż”, przedstawienie o Annie Frank pt. „Zagubiony pamiętnik”, „Mały Książę” – z wykorzystaniem teatru cieni; w ramach projektu Regio prowadziłam warsztaty z teatru cieni dla grupy z Niemiec.

awatar

Joanna Hulanicka

Sztutowo (pomorskie)

Pracuję w Gimnazjum w Sztutowie. Uczę języka polskiego i zajęć artystycznych (oczywiście teatralnych).

Prowadzone grupy wiekowe: wszystkie klasy gimnazjum.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: zajęcia w szkole prowadzę metodą warsztatową. Jej tajniki zgłębiałam na rocznym kursie „Mój warsztat teatralny” realizowanym przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu.

Bogumiła Szmidt-Kruk

Rybnik (śląskie)

Jestem nauczycielem polonistą, zajmuję się prowadzeniem amatorskim teatrów od 2001 r. W 2005r. zaczęłam pracę jako instruktor teatralny w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach. Prowadziłam również międzypokoleniowy teatr amatorski z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizowałam warsztaty teatralne w ramach projektów: Teatr z bliska, Blisko z siebie, bliżej innych, Teatr z mamą, teatr z tatą, Teatr z dziadkiem, teatr z babcią, Teatr CTRL+V, Centrum Twórczego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ART. W latach 2008 – 2011 prowadziłam w Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach warsztaty teatralne w ramach  innowacji dydaktycznej Młodzi twórcy.

Prowadzona grupa wiekowa: szkoła podstawowa, zarówno klasy nauczania początkowego I-III jak również IV-VI.

Doświadczenie w pracy z innymi grupami: młodzież, dorośli, seniorzy.

Preferowane techniki i formy teatralne: teatr żywego aktora, teatr lalkowy, drama.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: uczestniczyłam w licznych szkoleniach związanych z prowadzeniem szkolnych teatrów amatorskich, a także w kursach instruktorskich (między innymi: Recytacja czy mowa sceniczna? Współpraca-zabawa- ztuka, Jak zbudować warsztaty pracy z recytatorem?, Jak tworzyć jasełka i inne małe formy teatralne?, Forma w teatrze, Wykorzystywanie technik dramowych w budowaniu spektaklu teatralnego, Warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów teatralnych wg autorskiego programu Adama Radosza; Ruch i działanie w przestrzeni teatralnej, Żywe słowo w teatrze, Scenografia i rekwizyt w spektaklu). Przygotowuję uczniów do konkursów recytatorskich, działam twórczo z dziećmi i młodzieżą w szkole; brałam udział w Warszawskim Obozie Teatralnym 2009, a także uczestniczyłam w programie edukacyjnym dla nauczycieli w ramach festiwalu 29 Warszawskie Spotkania Teatralne.

awatar

Agnieszka Klementyna Grygiel

Bolesławiec gm. Mosina, wielkopolskie

Jestem reżyserką (studia podyplomowe w PWST We Wrocławiu) i performerką, autorką projektów społecznych m.in. „Wielkie nić”, animatorką  kultury oraz nauczycielką w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, gdzie prowadzę interdyscyplinarne warsztaty twórcze.

Aktualnie prowadzone grupy wiekowe: w MDK nr 2 głównie pracuję z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych. Okazjonalnie prowadzę też warsztaty z młodzieżą.

Doświadczenie w pracy z innymi grupami: od kilku lat realizuję autorski projekt społeczny „Wielkie nić”, który polega na wspólnym wyszywaniu wieloznacznych haseł – wierszy na wielkoformatowych kanwach  postawionych w otwartej dla wszystkich przestrzeni publicznej. Wspólne działanie stwarza uczestnikom możliwość budowania nowych relacji, rozmowy, przynosi wytchnienie w codziennej bieganinie i przede wszystkich pomaga w tworzeniu wspólnoty. „Wielkie nić” to międzypokoleniowy performens, do którego może się przyłączyć każdy bez względu na umiejętności. 

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: mam dwunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla różnych grup wiekowych. W swojej pracy staram się łączyć twórczy rozwój uczestników z doskonaleniem umiejętności współpracy i budowania wspólnoty odważnych, otwartych na innych kreatywnych ludzi.

awatar

Joanna Sadłowska

Szczecin (zachodniopomorskie)

Jestem magistrem filologii polskiej, animatorem kultury, aktorką, skrzypaczką. Moją Alma Mater jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyłam również toruńskie Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych przy teatrze Zaczarowany Świat, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie dziennikarstwa i PR. Jestem absolwentką klasy skrzypiec prof. Dominika Rutkowskiego Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia im.  F. Nowowiejskiego w Szczecinie.

Od 2006 roku pracuję jako nauczyciel języka polskiego i angielskiego, a także jako aktorka – od 2010 r. należę do zespołu szczecińskiego Teatru „nie ma” pod dyrekcją Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz, w latach 2007-2009 byłam aktorką Teatru Lalek Zaczarowany Świat i Otwartej Sceny Alternatywnej pod dyrekcją Emilii Betlejewskiej w Toruniu.

Aktualnie prowadzone grupy wiekowe: obecnie pracuję z licealistami w VII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie, w 2017 r. rozpoczęłam również współpracę ze Szczecin International School (wszystkie etapy edukacji) jako instruktor zajęć artystycznych.

Preferowane techniki i formy teatralne: przygotowując scenariusze lekcji lub prowadząc warsztaty, wykorzystuję przede wszystkim dramę i formy improwizacyjne, bazuje również na technice aktorskiej Michaiła Czechowa.

Inne obszary pracy pedagogicznej: moja praca obejmuje przede wszystkim zajęcia dydaktyczne jako polonisty i anglisty, a także pracę wychowawczą z klasami, których jestem opiekunem. Jako dydaktyka interesuje mnie przede wszystkim wykorzystanie na lekcjach metod problemowych i eksponujących. Preferuję je również w pracy wychowawczej.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: oprócz prowadzenia grup artystycznych w szkole, jestem również instruktorem grup warsztatowych podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Niezależnych Pro Contra w Szczecinie. Od 2016 roku należę do kadry Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne serca” (organizowanych przez Fundację Nowe Pokolenie w Bydgoszczy) jako instruktor teatralny i reżyser widowiska wieńczącego warsztaty.

awatar

Magdalena Kłosińska

Łowicz (łódzkie)

Jestem absolwentką Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży na PWST we Wrocławiu, Resocjalizacji z Terapią Pedagogiczną, Wczesnej Edukacji Dziecka WSP Częstochowa, AWF we Wrocławiu, AWFiS w Gdańsku oraz trenerem II klasy piłki ręcznej. Pracowałam wiele lat jako nauczyciel dyplomowany i terapeuta pedagogiczny. Jestem autorką i realizatorką projektów artystyczno-edukacyjnych i społeczno-kulturalnych angażujących mieszkańców Łowicza i współrealizatorką teatru ze społecznością lokalną Supraśla. Uczestniczyłam w wielu kursach i warsztatach zakresu edukacji teatralnej. Spektakle w mojej reżyserii były nagradzane na konfrontacjach i przeglądach ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych. Jestem właścicielem i instruktorem Centrum Rozwoju Osobistego w Łowiczu.

Prowadzone grupy wiekowe: ze względu na charakter mojej pracy w Zespole Szkół w Łowiczu oraz w Centrum Rozwoju Osobistego pracuję z osobami z niemal każdej grupy wiekowej.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: prowadzę warsztaty ukierunkowane na rozwój osobisty i rozwój kreatywności zarówno dzieci jak i dorosłych, szkolenia z zakresu pedagogiki teatru i pedagogiki cyrku dla nauczycieli w ramach współpracy z WODN, jestem organizatorką obozów artystycznych dla dzieci oraz wyjazdów z zakresu edukacji teatralnej (warsztaty + spektakle) dla lokalnej społeczności. Opiekuję się dziecięcymi i seniorskich amatorskimi grupami teatralnymi.

awatar

Marta Kujawińska

Bytom (śląskie)

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

Moje doświadczenie:

- edukatorka w Międzynarodowym Miasteczku Ekologicznym w Rogoźniku – warsztaty w terenie w kooperacji z psychologiem ze wszystkimi grupami wiekowymi (od przedszkola po liceum)

 - uczenie języka polskiego jako obcego dla American Academy of English w Bytomiu (praca z dorosłymi)

- nauczyciel języka polskiego w zaocznym liceum dla dorosłych

- prelegent w Bytomskim Centrum Kultury w ramach projektu KinoSzkoła (uczniowie szkoły podstawowej)

Jestem wielbicielką literatury i języka polskiego, którego uczę również jako obcego. Jestem zakochana w kinie i teatrze. Jestem rowerzystką, turystka górską i paralotniarką.

Prowadzona grupa wiekowa: uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej, w tym klasa terapeutyczna oraz zajęcia rewalidacyjne z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim.

Doświadczenie z innymi grupami wiekowymi: wszystkie grupy wiekowe.

Preferowane formy i techniki teatralne: ćwiczenia teatralne jako forma pracy rewalidacyjnej, pomagającej w usprawnianiu zaburzonych funkcji – teatr ruchu (praca z ciałem) , teatr tańca, drama, elementy animacji przedmiotu, recytacja, praca z emocjami.

Inne formy pacy pedagogicznej: klasowa grupa teatralna, szkolny Klub Filmowy

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów:

- warsztaty dotyczące nawyków,

 - warsztaty o tematyce filmowej,

 - warsztaty skutecznej komunikacji,

 - warsztaty na temat typów pamięci i sposobów uczenia się.

awatar

Krystyna Lenczowska-Tyl

Kudowa Zdrój (dolnośląskie)

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Opolskim. Od 1991 r. pracuję jako nauczyciel polonista w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Jagusia” w Kudowie Zdroju. Podczas lekcji wyprowadzam uczniów z ławek, „bo lekcje w ławce są nudne – również i dla mnie”.

Prowadzone grupy wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum.

Doświadczenie w pracy z innymi grupami i inne formy pracy pedagogicznej: szkoła ponadgimnazjalna, szkoła zawodowa i technikum (9 lat) oraz 25-letni staż pracy z dziećmi ze szkoły specjalnej przy szpitalu uzdrowiskowym.

Preferowane techniki i formy teatralne: drama, teatr ruchu.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: pracuję z dziećmi chorymi, głównie są to schorzenia gastroenterologiczne, upośledzenia umysłowe w stopniu umiarkowanym i inne schorzenia, które sprawiają, że dziecko źle się „czuje w swoim ciele”. A przez to ma poczucie, że jest  inne, wyalienowane. Skutkuje to różnymi zachowaniami od izolacji, zamknięcia się aż po agresję. Swoją misję spełniam poprzez zabawę i teatr: bawię się na lekcjach języka polskiego. Stąd też wiele ruchu, scenek dramowych. Mam możliwość korzystania z „prawdziwego” teatru - na zajęcia lekcyjne i wychowawcze często chodzimy do Teatru Zdrojowego i tam, w ramach warsztatów teatralnych, bawimy się, a przede wszystkim oswajamy swoją „inność” i integrujemy się. Tworzymy małe scenariusze, by potem efekt pracy zaprezentować  pozostałym członkom turnusu. Kilka razy w roku wystawiamy naprawdę potężne dzieła, z piękną scenografią, strojami własnej produkcji. Pisząc scenariusz, najczęściej ja jestem autorem, stwarzam bohaterów podobnych do moich dzieci, a głównie do ich możliwości wysiłkowych. Działania te niosą chorym dzieciom radość, dają wielką satysfakcję. Ze względu na specyfikę placówki, w której pracuję (dzieci przebywają na 27 dniowych turnusach leczniczych), prowadzę warsztaty głównie integrujące i wzmacniające samoocenę chorego dziecka.

awatar

Katarzyna Lniany

Kraków (małopolskie)

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie pracuję jako polonistka w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie. Jestem członkiem stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki, zrzeszającego artystów-pedagogów działających w środowisku edukacyjno-kulturalnym Krakowa i okolic.

Prowadzone grupy: pracuję z młodzieżą gimnazjalną i licealną, sporadycznie z uczniami szkoły podstawowej.

Preferowane formy i techniki teatralne: drama i działania okołodramowe, małe formy teatralne, praca z tekstem w przestrzeni i wokół przedmiotów, praca w oparciu o dźwięk.

Inne formy pracy pedagogicznej: na co dzień jestem polonistką w szkole muzycznej, prowadzę zajęcia teatralne w ramach letnich kursów, zajmuję się szeroko pojętą edukacją teatralną, nie tylko młodzieży.  

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: moim miejscem pracy warsztatowej jest przede wszystkim lekcja, grupa – to klasa o szczególnych predyspozycjach i potrzebach – uczniowie szkoły muzycznej. Dlatego próbuję uczyć literatury m. in. poprzez teatralne przeżycie. Zarówno w przestrzeni szkoły, jak i poza nią. Poza tym prowadzę warsztaty teatralne dla młodych muzyków, w ramach letnich kursów mistrzowskich.

awatar

Danuta Paupa

Gdynia (pomorskie)

Pracuję w IX LO w Gdyni jako polonistka, uczę też zajęć artystycznych, gdzie realizuję głównie tematykę teatralną i filmową.

Prowadzona grupa wiekowa: uczę młodzież licealną.

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: prowadzę koło artystyczne i zajęcia artystyczne przybierające nieraz charakter warsztatowy.

awatar

Katarzyna Pasierb

Ząbki (mazowieckie)

Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe z zakresu logopedii ogólnej (WSP w Łodzi) i neurologopedii (UMCS w Lublinie). W pracy logopedycznej wykorzystuję dziedziny artystyczne jako element wspierający terapię. Brałam udział w licznych szkoleniach i kursach między innymi: „Logorytmika – ruch, słuch, słowo” (Warszawa, grudzień 2016); „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy” (Warszawa, październik 2016); „Dwujęzyczni uczniowie – strategie diagnozy i terapii logopedycznej” (Łódź, czerwiec 2014); „Jąkanie – etiologia, diagnoza i terapia. Holistyczna terapia osób jąkających się, metoda kompleksowa” (Kielce, marzec 2012) oraz „Muzyka jako skuteczne narzędzie w pracy logopedy” (Kielce, listopad 2011). Ukończyłam również Podstawowy Kurs Choreograficzny w zakresie tańca ludowego i narodowego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (Kielce 2010-2011) oraz kurs z zakresu prowadzenia zajęć plastycznych (Łódź, 2009). Na lekcjach języka polskiego wprowadzam elementy metody oceniania kształtującego polegającej na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się (warsztaty – „Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”; Warszawa, maj 2017).

Prowadzona grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 4-6.

Doświadczenie w pracy z innymi grupami: praca w świetlicy z dziećmi z nauczania początkowego.   

Inne formy pracy pedagogicznej: polonista, logopeda

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów: swoją przygodę w prowadzeniu warsztatów zaczęłam wraz projektem Liderzy Teatroteki Szkolnej, rozwijam ją dzięki pracy metodami teatralnymi na lekcjach języka polskiego, na zajęciach logopedycznych oraz podczas zajęć Szkolnego Koła Teatralnego klas 4-6.

Tutorzy

awatar

Maria Babicka

Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Pedagogów Teatru realizowanej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Pracuje w Dziale Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym, gdzie m. in. odpowiada za projekty objazdowe realizowane w namiocie cyrkowym w ramach programu Lato w teatrze i współtworzy zespół badaczy edukacji teatralnej. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, w którym współrealizuje takie projekty jak: „Akcja Labirynt", „Kierunek Teatr" czy „Teatranki". Współpracowała z Teatrem Lalek Guliwer w Warszawie, gdzie koordynowała dwa projekty: „Laboratorium Teatralno-Pedagogiczne" i „Podróże edukacyjne Teatru Guliwer", a także projektowała i realizowała cykle warsztatów teatralno-pedagogicznych przed premierami.

awatar

Weronika Idzikowska

Kulturoznawczyni, teatrolożka, animatorka kultury i antropolożka fotografii, absolwentka Laboratorium „Projektowanie Kultury” pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Duniec oraz Szkoły Pedagogów Teatru w ramach Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, gdzie koordynuje i projektuje działania z obszaru edukacji teatralnej i animacji społeczno-kulturowej.

awatar

Joanna Krukowska

Pedagog teatru, z wykształcenia animator społeczno-kulturalny, członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru i pracownik Działu Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie zajmuje się głównie projektem Lato w teatrze. Ukończyła kurs Teatroterapii w Teatrze Dzieci Zagłębia, kurs Teatr Szkolny w Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla dzieci i Młodzieży Assitej, a także Szkołę Pedagogów Teatru przy Instytucie Teatralnym. Aktualnie studiuje Reżyserie Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu. Była członkiem jury XI Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. Prowadziła autorskie zajęcia i grupę teatralną na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie i warsztaty do spektakli, między innymi podczas festiwalu Nówka Sztuka, czy w ramach programu Klasyka Żywa oraz liczne warsztaty w szkołach, domach kultury i przedszkolach. Prowadzi "Teatranki" - warsztaty dla rodziców z dziećmi oraz stałą grupę "NIEletnich krytyków", z którymi regularnie chodzi do teatru.

W wolnych chwilach szyje na maszynie.

awatar

Dorota Ogrodzka

Teatrem zajmuje się w praktyce i teorii. Performerka, animatorka kultury, doktorantka w Zakładzie Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Działa w Stowarzyszeniu Katedra Kultury, z którym realizuje projekty społeczno-artystyczne: miejskie i lokalne. Jest w ekipie Latających Animatorów Kultury Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. Współpracuje z Instytutem Teatralnym m.in. prowadząc “Teatranki” – warsztaty dla dzieci z rodzicami. Współpracuje z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Często prowadzi warsztaty teatralne i performerskie, pracuje przy projektach dramaturgicznych i teatralnych w różnych miejscach: z dziećmi, młodzieżą, z dorosłymi. Jest założycielką, reżyserką i dramaturgiem Młodej Sceny w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Interesuje ją także praca ze słowem i fotografią. Styk obrazu i ruchu, tekstu i ciała to granice, które lubi eksplorować. Na uniwersytecie rozmawia ze studentami o teatrze, widowiskach, sztuce i kulturze współczesnej. Współtworzy kolektyw Performeria Warszawy.

awatar

Agata Pietrzyk-Sławińska

Absolwentka kulturoznawstwa i animacji kultury w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. edukacji muzealnej, koordynatorka programu wolontariatu oraz realizatorka projektów teatralnych w Ośrodku Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie (w tym prowadzenie warsztatów muzealnych z wykorzystaniem technik teatralnych i darmowych, upowszechnianie wiedzy o teatrze XVIII wieku oraz animowanie przestrzeni Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii). Członkini Stowarzyszenia „Katedra Kultury” oraz Kolektywu Terenowego. Współrealizatorka projektów kulturalno-społecznych „Trzy bieguny”, „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego...”, „Etnografia/ Animacja/ Sztuka”, „Wizualny Eksperyment Muzealny”. Latająca animatorka Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Narzędzia animacyjne wykorzystuje w edukacji kulturalnej, animacji muzealnej i działaniach społecznych. Obecnie uczestniczka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Intra).

awatar

Karolina Pluta

Animatorka kultury. Od 2008 roku związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”, w którym koordynowała prace sieci Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie. Studiowała polonistykę i stosowane nauki społeczne  na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi – prowadzi szkolenia, konsultacje społeczne i warsztaty dla młodych ludzi, pracowników instytucji kultury i seniorów. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i kurs artcoachingu. Współpracowała z British Council przy projekcie Creative Cities. Współpracuje z Instytutem Teatralnym przy projekcie Teatranki oraz przy projekcie „Teatroteka Szkolna”.

awatar

Anna Rochowska

Teatrolog, pedagog teatru. Absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od 1996 roku związana z TR Warszawa (wówczas jeszcze Teatrem Rozmaitości), gdzie realizuje program Edukacja w TR, wcielając w życie to czego nauczyła się m.in. podczas rocznego kursu dla pedagogów teatru TiSZ/Anex. Organizuje i prowadzi warsztaty w ramach kilku projektów edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej – starTeR, TR/TiSZ, EdukaToR, a także prowadzi warsztaty dla nauczycieli, seniorów, osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (TR BEZ BARIER), organizuje premiery studenckie oraz Warsztaty Otwarte. Tworzy autorskie projekty z  zakresu pedagogiki teatru. W tym zakresie współpracowała z Teatrem Narodowym oraz Teatrem Dramatycznym w Warszawie, prowadziła fakultet teatralny w Szkole Podstawowej „Didasko”, warsztaty teatralne w Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin w Warszawie.  Prowadzi autorskie projekty dla uczniów szkół podstawowych:  warsztaty teatralne  „Świat teatru” 2008, warsztaty oparte o techniki teatru cieni „Igranie w cieniu historii małych i dużych”2011 oraz warsztaty z technik opowiadania „Teatr Opowiadacza” 2012-2013  z ramienia Stowarzyszenia „ROZWIŃ SIĘ”. W październiku 2010 r. otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie organizowanym przez Biuro Kultury m.st. Warszawy za realizację projektu „Edukacja TR”. Działa w Stowarzyszeniu Pedagogów Teatru, od początku jego istnienia, współtworząc i biorąc udział w realizacji projektów Stowarzyszenia.

Jest mamą czwórki dzieci.

awatar

Magdalena Szpak

Pedagożka teatru i menedżerka kultury. Współtworzy Dział Pedagogiki Teatru  w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie m.in. zajmuje się rozbudową programu Teatroteka Szkolna. Założycielka i członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru (SPT). Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu European Diploma in Cultural Projects Management Fundacji Marcela Hictera w Brukseli. Prowadzi warsztaty dla edukatorów, nauczycieli, artystów, dzieci i młodzieży. Przez dwa lata współpracowała z Teatrem im. Bogusławskiego w Kaliszu na stanowisku pedagoga teatru. Wykłada na studiach podyplomowych „Pedagogika teatru”, współprowadzonych przez Instytut Teatralny i Instytut Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

awatar

Agnieszka Szymańska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (specjalności pedagogika ogólna i edukacja medialna), Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. Zajmuje się organizacją, produkcją, promocją wydarzeń artystycznych adresowanych do dzieci. Prowadzi warsztaty edukacyjno – teatralne. Współpracowała z Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom (koordynatorka działań medialnych kampanii w latach 2008-2011) oraz Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (producentka: trzech edycji festiwalu małe Warszawskie Spotkania Teatralne, Teatralnego Placu Zabaw Jana Dormana, współkoordynatorka trzech edycji programu Lato w teatrze). Specjalistka ds. kontaktów międzynarodowych Teatru Fredry w Gnieźnie. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru w którym prowadziła warsztaty dla dzieci w ramach akcji Labirynt oraz dla pedagogów w ramach projektu „Teatralne Spięcie”. Producentka spektakli Teatru 21 („Ja jestem ja” oraz „.. i my wszyscy. Odcinek 0”).

awatar

Sebastian Świąder

Pedagog teatru, animator kultury, performer, aktor amator i muzyk. Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalizacji Animacja Kultury. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Katedra Kultury, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" i Instytutem Teatralnym. Współtwórca kolektywu artystycznego Performeria Warszawy. Stażysta teatru Węgajty/projekt terenowy. Członek sieci Latających Animatorów Kultury oraz Kolektywu Terenowego – grupy etnoanimacyjnej. Wymyśla i prowadzi warsztaty teatralne, muzyczne i performatywne, m. in. Teatranki – niedzielne warsztaty dla rodziców i dzieci w Instytucie Teatralnym. Fascynuje go odkrywanie nowych przestrzeni muzycznych i dźwiękowych, gra na skrzypcach, melodyce i instrumentach własnej konstrukcji.

Relacje

1

W pierwszej edycji programu Liderzy Teatroteki Szkolnej wzięło udział dwadzieścia sześć pedagożek przedszkolnych i nauczycielek ze wszystkich poziomów nauczania. Są to autorki, które przesłały nam najciekawsze scenariusze lekcji szkolnych z wykorzystaniem metod teatralnych. Zostały one zaproszone do udziału w trzech zjazdach warsztatowych poświęconych pedagogice teatru i zagadnieniu liderowania. Oprócz tego z każdą z Liderek indywidualnie pracował w ciągu roku szkolnego Tutor, którego zadaniem było wsparcie nauczyciela w wykorzystaniu metod teatralnych w jego pracy oraz pomoc w opracowaniu scenariusza na portal Teatroteka Szkolna.

Liderki Teatroteki Szkolnej od października do kwietnia miały okazję spotkać się z Tutorem, aby opowiedzieć mu o swoich potrzebach związanych ze współpracą, zaprezentować i skonsultować  swoje metody pracy podczas lekcji szkolnych i zajęć teatralnych.  Tutorzy byli tez do dyspozycji uczestniczek w kontakcie telefonicznym i mailowym. Współpraca par lidersko-tutorskich miała się zakończyć przygotowaniem przez Liderkę konspektu zajęć do zamieszczenia na portalu. Część autorek powstałych scenariuszy obecnie współpracuje z portalem Teatroteka Szkolna.

Co działo się podczas organizowanych w Warszawie zjazdów Liderek? Pierwsze spotkanie w październiku 2015 r. miało formę inspiracji. Wzięliśmy udział w warsztacie inspiracji zatytułowanym Słowa i gesty, prowadzonym przez Marię Parczewską z Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Korzystając z narzędzi sztuki współczesnej, koncentrowaliśmy się na indywidualności każdej z uczestniczek, jednocześnie integrując grupę we wspólnej twórczej pracy. Z Anną Szapert doświadczyliśmy warsztatu coachingowego, namierzając cel naszego udziału w programie liderskim. Oglądaliśmy spektakle – zarówno dla dzieci (Księgę niewidzialną w reż. Roberta Jarosza, spektakl Teatru Guliwer prezentowany w Bibliotece Multimedialnej na Mokotowie), jak i dla dorosłych (Krzyczcie, Chiny! w reż. Pawła Łysaka w Teatrze Powszechnym w Warszawie). Do tego drugiego spektaklu warsztaty wprowadzające zaproponowały Magdalena Szpak i Dominika Szulc. Zjazd zakończył się warsztatami Od pomysłu do spektaklu – o budowaniu procesu teatralnego bez scenariusza, prowadzonymi przez Justynę Czarnotę-Misztal i Magdalenę Szpak wokół historii z książki Lekkie życie Barnaby’ego Brocketta Johna Boyne’a. Liderki wyjechały pełne pomysłów na dalsze działania.

Drugi zjazd liderski rozpoczął się od wspólnego spotkania lidersko-tutorskiego i wymianą opowieści i refleksji na temat własnej pracy. Oglądaliśmy Kordiana Juliusza Słowackiego w reż. Jana Englerta w Teatrze Narodowym i Juliusza Cezara Williama Szekspira w reż. Barbary Wysockiej w Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera. Zastanawialiśmy się, kim jest lider i problematyzowaliśmy nasze własne strategie wpływu na innych, pracując w grupach nad przygotowaniem krótkich scen z wykorzystaniem materiału z obejrzanych spektakli. Zajrzeliśmy też na wystawę W muzeum wszystko wolno w Muzeum Narodowym w Warszawie, której kuratorami były dzieci.