12.02.2024

TEATR WSPIERA. Zorganizuj warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli w swojej miejscowości

Jesteś nauczycielką/nauczycielem lub współpracujesz z gronem pedagogicznym uczącym w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych? Zbierz grupę nauczycieli i zorganizuj w ramach naszego projektu „Teatr wspiera" warsztaty w swojej miejscowości. Obecnie prowadzimy rekrutację na trzy moduły warsztatowe: Teatr wspiera relacje, Teatr wspiera emocje oraz Teatr wspiera różnorodność. Zapraszamy do kontaktu: szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje związane z kulturą i edukacją. Dostarczymy Wam również materiały edukacyjne i umożliwimy konsultacje psychologiczne. Udział w warsztatach i konsultacjach psychologicznych jest bezpłatny. Szczegóły poniżej.

miniatura artykułu

TEATR WSPIERA to pilotażowy projekt Teatroteki Szkolnej skierowany do nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych, wspierający ich w budowaniu relacji w szkole przy użyciu metod pedagogiczno-teatralnych. Naszym celem jest wzmacnianie dobrostanu w placówkach edukacyjnych. Prowadzimy warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli, przygotowujemy materiały do pracy z klasą Teatr wspiera. Godzina wychowawcza z Teatroteką Szkolną oraz organizujemy konsultacje psychologiczne dla kadry pedagogicznej.  Projekt składa się z czterech modułów: integracja klasy (relacje), praca z emocjami, różnorodność w grupie oraz uważność. Można skorzystać z jednego lub kilku modułów.

PO CO TEATR W TWOJEJ KLASIE?

Pedagogika teatru pozwala przeprowadzać procesy edukacyjne w bezpiecznej atmosferze. Proste formy teatralne angażują uczennice i uczniów, umożliwiają im wyrażenie siebie. Praca w grupie, zabawa poprzez teatr, wspólna refleksja nad podejmowanymi działaniami dają im szansę na wzajemne poznanie się a wychowawczyni lub wychowawcy możliwość przyjrzenia się całej klasie i każdemu z osobna. 

ZORGANIZUJ WARSZTATY W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI

Jesteś nauczycielką/nauczycielem lub współpracujesz z gronem pedagogicznym? Zorganizuj warsztaty w swojej miejscowości. Nasze pedagożki i pedagodzy teatru przeprowadzą dla Was zajęcia. Dostarczymy Wam materiały edukacyjne i umożliwimy konsultacje psychologiczne. Zapraszamy do kontaktu: szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenia i fundacje oraz instytucje związane z kulturą i edukacją. Obecnie prowadzimy rekrutację na trzy moduły warsztatowe: Teatr wspiera relacje, Teatr wspiera emocje oraz Teatr wspiera różnorodność.. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Po Twojej stronie: wybór modułu warsztatowego (jednego lub kilku), zebranie grupy 10-15 nauczycielek i nauczycieli, zapewnienie przestrzeni warsztatowej z rzutnikiem i ekranem.

Po naszej stronie: honorarium i koszty podróży/noclegu prowadzących, materiały warsztatowe.

KONTAKT: Magdalena Szpak: e-mail: mszpak@instytut-teatralny.pl, tel. 509 977 394.

ZGŁOŚ SIĘ NA KONSULTACJE Z PSYCHOLOŻKĄ SZKOLNĄ!

Oferujemy również wsparcie psychologiczne w postaci konsultacji indywidualnych dla nauczycielek i nauczycieli, prowadzonych przez doświadczoną psycholożkę szkolną. Zachęcamy do korzystania z konsultacji wszystkich potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudności szkolnych, ale również tych, chcących w bezpiecznej atmosferze porozmawiać o własnym dobrostanie. Nie trzeba brać udziału w naszych warsztatach, aby skorzystać z tej formy wsparcia.

KONTAKT: Agata Kwaśniewska, e-mail: teatrwspiera@gmail.com

NASZE WARSZTATY I KONSULTACJE:

Moduł pierwszy: TEATR WSPIERA RELACJE (4h): Warsztat wspierający nauczycielki i nauczycieli w projektowaniu oraz prowadzeniu procesów integracyjnych w ich klasach przy użyciu metod pedagogiczno-teatralnych, pozwalających w atrakcyjny, ale i przemyślany sposób budować zespół klasowy, wspierać dobre relacje między uczennicami i uczniami oraz między nauczycielką/nauczycielem i społecznością klasową.

Moduł drugi: TEATR WSPIERA EMOCJE (4h): Celem warsztatu jest wsparcie nauczycielek i nauczycieli w pracy z emocjami w pracy szkolnej oraz przygotowanie ich do podejmowania tematów związanych z tym zagadnieniem na lekcjach. Chcemy pomóc pedagożkom i pedagogom w zrozumieniu i wyrażaniu ich własnych emocji, tak aby mogli stać się dla swoich wychowanek i wychowanków przewodnikami po świecie uczuć, wspierającymi dzieci i młodzież w ich przeżywaniu bez dzielenia emocji na dobre i złe. Radość, smutek, wstyd, szczęście, strach – każda z tych emocji jest ważna i potrzebna, bo stanowi sygnał informujący nas o tym, co się dzieje z nami i naszymi uczuciami.

Moduł trzeci: TEATR WSPIERA RÓŻNORODNOŚĆ (4h): Warsztat wspierający nauczycielki i nauczycieli w pracy z różnorodnością w klasie. Korzystając z narzędzi pedagogiki teatru, której jednym z filarów jest otwartość na wielość perspektyw i głosów, zastanowimy się w jaki sposób nauczycielki i nauczyciele mogą w swojej codziennej praktyce edukacyjno-wychowawczej zauważać, wspierać i oswajać różnorodność w klasie oraz pielęgnować w grupie postawy otwartości, akceptacji i empatii, które pozwalają współpracować i rozwijać się harmonijnie całej klasie.

Moduł czwarty: TEATR WSPIERA UWAŻNOŚĆ (4h): Warsztat wspiera nauczycielki i nauczycieli w dbaniu o dobrostan psychiczny ich podopiecznych. Uważność (mindfulness) jest kierowaniem uwagi na to, czego doświadczamy w danej chwili i pomaga zrozumieć nasze odczucia oraz stany. Proponowane przez nas narzędzia pedagogiczno-teatralne takie jak praca z ciałem i przestrzenią, zabawa z wyobraźnią czy improwizacja w połączeniu z uważną obserwacją siebie i innych, pozwalają na bycie “tu i teraz”. Umożliwiają zmniejszenie napięcia, wejście w stan relaksu, co ułatwia młodym ludziom budowanie relacji w grupie i uczenie się.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA NAUCZYCIELI 

Propozycja dla każdej nauczycielki i każdego nauczyciela. Nie musisz brać udziału w warsztatach, żeby skorzystać z naszego wsparcia. Jeśli chcesz porozmawiać o swojej pracy, przegadać trudne sytuacje w szkole, poszukać rozwiązań dla problemów, z jakimi się mierzysz w pracy szkolnej i wychowawczej, umów się na konsultacje z naszym psychologiem szkolnym.

Zobacz też