Konspekt zajęć

Puk-puk! Kto tam? O anonimowości w sieci

lekcja
Wiek 10-13 lat
26.02.2020 autor: Marta Knopik

tagi

tworzenie filmu, Internet, bezpieczeństwo w sieci, anonimowość

czas

90min

Celem warsztatu jest podjęcie tematu anonimowości w sieci. Uczniowie zastanowią się nad różnymi jej przejawami i konsekwencjami dla użytkowników Internetu. Finałem zajęć będzie przygotowanie filmów dotyczących zasad bezpieczeństwa.

cele zajęć

  • rozmowa o anonimowości w sieci i zastanowienie nad tym, jak dbać o bezpieczeństwo w tym zakresie.

Metody pracy

rozmowa , praca z użyciem programów komputerowych, pokaz, performans

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kurtyna/kotara. Karteczki w kolorze pomarańcozwym, zielonym i czerwonym (po jednej sztuce każdego koloru dla ucznia). Trzy arkusze szarego papieru lub rysunek sygnalizatora świetlnego w dużym formacie (posłuży jako forma mapy myśli). Telefony komórkowe, komputer, rzutnik.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń podzielona kotarą (zajęcia można przeprowadzić w auli, jeśli jest wyposażona w kurtynę lub użyć do aranżacji przestrzeni sznurka, klamerek i prześcieradeł lub innych materiałów). W drugim etapie przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach nad materiałem filmowym.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie

Usiądź z uczniami w kręgu. Zapowiedz, że na dzisiejszych zajęciach porozmawiacie na temat kwestiach związanych z byciem anonimowym w wirtualnej sieci. Zapytaj, co oznacza dla uczniów anonimowość w Internecie? Czy zwracają uwagę na to, by ją zachować? Porozmawiajcie o motywacjach związanych z dbaniem o anonimowość i powodach, dla których nie zwracamy na nią uwagi. W jaki sposób uczniowie zachowują anonimowość w sieci? W jakich sytuacjach? 

5 min
2

Rozmowa w ciemno

Zaproponuj uczniom ćwiczenie z wykorzystaniem kurtyny. Podziel uczniów na dwie grupy o tej samej liczbie członków. Każda z nich zajmuje miejsce po jednej stronie kotary. Rozdaj kartki i długopisy. Poproś, aby każdy z uczestników postarał się nawiązać kontakt z osobą z drugiej strony, dowiedzieć się czegoś o niej, poznać ją. Komunikacja odbywa poprzez kartki przekazywane pod kurtyną, każdy z uczestników posługuje się nieznanym reszcie pseudonimem. Podkreśl, że w zadaniu nie chodzi o odgadnięcie, kto jest po drugiej stronie, ale o doświadczenie sytuacji, w której nie mamy pewności, kto tam jest.

Na koniec rozsuń kotarę, odsłaniając rozmówców. Daj uczniom chwilę na rozmowę w parach na temat ćwiczenia, a następnie omówcie je wspólnie, odnosząc do tematu warsztatu. Jak się czuli, rozmawiając z osobą, której nie widzą? Jak to wpływało na ich sposób rozmawiania? Ułatwiało to czy utrudniało rozmowę? Ile o sobie byli skłonni powiedzieć?

15 min
3

Sygnalizator świetlny

Rozłóż na środku sali trzy arkusze szarego papieru. Każdy uczeń otrzymuje zestaw złożony z czerwonej, pomarańczowej i zielonej karteczki. Poproś, aby uczestnicy zastanowili się nad tym, jakie dostrzegają pozytywy i negatywy anonimowości w Internecie. Niech zapiszą je na kartkach (pozytywy na zielonej kartce, negatywy na czerwonej, a te, które trudno gdzieś przyporządkować, na kartce pomarańczowej). Następnie umieście je na przygotowanych arkuszach. Wspólnie odczytajcie karteczki i omówcie je.

15 min
4

Film o bezpieczeństwie

Podziel uczniów na kilkuosobowe zespoły. Poproś, aby najpierw przedyskutowali w grupie zapiski na kartkach, a następnie wybrali jedną kwestię związaną z anonimowością. Niech spróbują sformułować na jej podstawie zasadę dotyczącą bezpieczeństwa. Następnie uczniowie tworzą krótki film stanowiący ilustrację do sformułowanej zasady. Może to być scenka fabularna, reklama społeczna, film w serwisie YouTube, animacja poklatkowa itd.

35 min
5

Prezentacja i omówienie filmów

Grupy prezentują swoje filmy. Daj okazję do rozmowy o każdym z bohaterów, chwilę na zadawanie pytań oraz na refleksje o przedstawionych zasadach i użytych w filmie środkach.

 

 

15 min
6

Podsumowanie

Usiądźcie w kręgu. Porozmawiajcie o zajęciach w kontekście celu spotkania, czyli refleksji nad anonimowości w Internecie. jakie myśli im towarzyszyły podczas pracy, z czym wychodzą z lekcji?

5 min