Konspekt zajęć

Gdzie są nasze granice?

lekcja
Wiek 13-16 lat
26.02.2020 autor: Monika Mioduszewska-Olszewska

tagi

Internet, bezpieczeństwo w sieci, kampania społeczna, kampania informacyjna, granice

czas

45min

Podczas zajęć uczniowie przyglądają się miejscom, które odwiedzają w Internecie i podejmowanym tam aktywnościom. Rozmawiają o tym, jakie zachowania są dla nich nieakceptowalne w wirtualnej przestrzeni i tworzą kampanie podejmujące temat przekraczania granic w Internecie.

cele zajęć

  • próba zastanowienia się nad tym, jakie sytuacje rozgrywające się w przestrzeni Internetu stanowią dla uczniów przekroczenie granic.

Metody pracy

rozmowa , praca z użyciem programów komputerowych, mapa myśli, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Flamastry, brystol. Możliwość korzystania z telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego i rzutnika podczas zajęć.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń umożliwiająca pracę w grupach oraz rozmowy w kole.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie

Podziel uczniów na dwie grupy odliczając kolejno zielony i żółty – poproś, aby osoby „zielone” utworzyły okrąg wewnętrzny, a „żółte” zewnętrzny. Niech osoby znajdujące się w dwóch okręgach naprzeciwko siebie zwrócą się do siebie twarzami. Na Twoje hasło – klaśnięcie, uczniowie będą rozmawiać minutę na zadany temat. Po minucie klaśnij i poproś, żeby osoby z zewnętrznego okręgu przesunęły się o jedno miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara i podaj kolejny temat rozmowy. Hasła do rozmów:


- Gdyby od jutra nie było Internetu, to…

- Twój ulubiony sposób na spędzanie czasu w Internecie to...

- Co lubisz w Internecie?

- Czego nie lubisz w Internecie?

5 min
2

Jaki jest Internet?

Poproś uczniów, żeby rozeszli się swobodnie po sali i zajęli wygodne miejsca. Zapowiedz, że za moment zaprosisz ich na spacer, który odbędą w wyobraźni. Poproś, żeby zamknęli oczy i wyobrazili sobie, że są w… Internecie. Niech się zastanowią, co to za przestrzeń, jak wygląda, jaki ma kolor, zapach, rozmiary, czy im się tam podoba?

Następnie poproś, żeby sobie przypomnieli, co robią w sieci w ciągu dnia – jak wygląda ich trasa spaceru w Internecie? Jakie miejsca odwiedzają? Co się w nich dzieje? Niech prześledzą w myślach swoje aktywności z całego dnia – aż do ostatniego użycia sieci.

Poproś o otwarcie oczu i daj chwilę na zrobienie notatek – niech zapiszą, gdzie byli, jakie to były miejsca, jakie budziły emocje?

5 min
3

Co robimy w Internecie?

1. Podziel klasę na pięcioosobowe grupy. Każdemu zespołowi daj brystol i flamastry. Poproś, żeby teraz uczniowie, korzystając ze swoich notatek, stworzyli mapę miejsc (stref), które odwiedzają w Internecie.

2. Następnie daj im czas na to, aby porozmawiali o każdym z tych miejsc, zastanawiając się nad tym, jakie zachowania pojawiające się w danej strefie, stanowią dla nich przekroczenie granic: budzą ich sprzeciw, brak akceptacji, niezgodę lub trudności z poradzeniem sobie z nimi. Niech umieszczą je na mapie poza granicami każdej z wyznaczonych wcześniej stref.

10 min
4

Komunikujemy nasze granice

Poproś uczniów, żeby w tych samych grupach spróbowali zastanowić się, co chcą zakomunikować światu na temat ich granic w Internecie. Niech wykonają to zadanie na podstawie stworzonej mapy oraz za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie. Mogą stworzyć mem, zabawić się w youtuberów czy napisać post lub wpis na blogu, który będzie o tym informować. A może sami znajdą jeszcze inny pomysł? Poproś, aby przygotowana praca miała charakter kampanii informacyjnej lub akcji społecznej, którą opublikowaliby w Internecie.

15 min
5

Prezentacja i podsumowanie

1. Poproś, żeby każda z grup zaprezentowała swoją pracę. Po każdym pokazie chwilę porozmawiajcie o tym, co zobaczyliście. Zastanówcie się, jaki komunikat płynie dla Was z danej kampanii i czy Waszym zdaniem dzięki niej ludzie bylibyście bardziej skłonni szanować swoje wzajemne granice.

2. Na koniec podsumujcie wasze działania. Poproś grupę o wypowiedzenie swoich wrażeń po wspólnej pracy.

10 min