Czytanie obrazów, czyli dokąd sięga wyobraźnia podczas "Spaceru z psem”?
Monika Lićwinko

Czytanie obrazów, czyli dokąd sięga wyobraźnia podczas "Spaceru z psem”?

Podczas zajęć uczniowie tworzą historie inspirowane ilustracjami z książki obrazkowej Svena Nordqvista „Spacer z psem". Zaczynają od uważnego oglądania obrazów. W dalszej części wykonują zadania, które pozwalają im zastanowić się, jakie wydarzenia poprzedzały zatrzymanie postaci w rysunkowym kadrze oraz wymyślić dalszy bieg zdarzeń.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane, godzina wychowawcza, koło teatralne
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza obrazu, badanie przyczyn i skutków;
  • opisywanie kolejności zdarzeń i dostrzeganie ich wzajemnej zależności;
  • ćwiczenie spostrzegawczości, skupienia, wyobraźni;
  • doskonalenie wypowiedzi, formułowania myśli.
 • Metody pracy rozmowa , opowiadanie

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w grupach.

Środki dydaktyczne

Picturebook „Spacer z psem” – kopie wybranych stron z książki, materiały. Kartki A4.

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka wyobraźni 5 min.

Podziel klasę na trzy-czteroosobowe zespoły i rozdaj im kopię tej samej ilustracji – pierwszeego obrazka w książce „Spacer z psem". Poproś, by uczniowie przyjrzeli się obrazkowi i pomyśleli o pytaniach, które nasuwają im się podczas oglądania. Zachęć ich, by skupili uwagę na najdrobniejszych szczegółach, postaciach, barwach.

Następnie zaproś uczniów do zabawy – serii pytań i odpowiedzi. Zapowiedz, że każda osoba w grupie może zadać pozostałym członkom zespołu jedno pytanie dotyczące ilustracji i wysłuchać odpowiedzi kolegów. Zaznacz, że pytania mogą dotyczyć dowolnego elementu, np. czegoś, co ją zastanowiło, co jest dziwne, śmieszne, niejasne itd. Daj grupie kilka minut na dyskusję.

Po zakończonym zadaniu zaproś wszystkich do wspólnego podsumowania w formie luźnej rozmowy o tym, co odkryli w ilustracji dzięki wymianom w grupie.

2. Tworzenie historii 35 min.

Zapowiedz uczniom, że będziecie pracować w grupach nad kolejnymi ilustracjami z książki „Spacer z psem". Ta praca będzie mieć trzy etapy – będziecie się przyglądać teraźniejszości, zastanowicie nad przeszłością i pomyślicie o kontynuacji, czyli przyszłości. Rozdaj zespołom kopie ilustracji z książki (dla każdego zespołu inną).

Etap I – teraźniejszość:

Zachęć, by uczniowie przyjrzeli się obrazkowi i sytuacji, w jakiej znajdują się wszyscy narysowani bohaterowie, a następnie dopisali dowolnej liczbie postaci komiksowy „dymek” – słowa lub myśli. (5 min)

Etap II – przeszłość:

Następnie poproś, by uczniowie wybrali dowolną postać i porozmawiali o tym, co mogło dziać się z nią wcześniej – jaka historia doprowadziła do tego, że znalazła się w sytuacji, która jest przedstawiona na obrazku.

Etap III przyszłość:

Zaproponuj, by grupy przyjrzały się obrazkowi i wspólnie pomyślały o tym, co mogłoby się zdarzyć się za chwilę, jaka byłaby dalsza część historii  Zachęć, by uczniowie poszukali kilku alternatywnych rozwiązań.

Gdy grupy mają już zebrany materiał związany ze swoją ilustracją, dotyczący przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, zaproponuj  uczniom  kolejne zadanie. Poproś, by każdy zespół, wykorzystując doświadczenia z wcześniejszych ćwiczeń, wymyślił krótką historię o przygodzie postaci wybranej na etapie „przeszłość”. Niech opowiedzą tę historię z perspektywy tej postaci, czyli w 1. osobie liczby pojedynczej.

Wybierzcie sposób, w jaki dana postać podzieli się swoją historią (np. w formie wywiadu telewizyjnego). Wyjaśnij, że każda osoba z danej grupy może wcielić się w dowolną wymyśloną rolę, np. głównego bohatera, osobę napotkaną przez bohatera podczas jego przygody, dziennikarza, publiczność zadającą pytania itd. 

Na koniec zaprezentujcie sobie nawzajem wszystkie historie i nagrodźcie wszystkie ekipy brawami!

3. Powrót ze spaceru 5 min.

Po prezentacjach zaproś wszystkich do rozmowy o tym, co może przynieść  „czytanie” książki bez słów? Dlaczego, zdaniem uczniów, zwyczajna czynność, jak spacer z psem, została opowiedziana w książce właśnie w takiej formie? Co uczniom dał ten spacer?

Zobacz też

Sven Nordqvist, „Spacer z psem", Poznań 2017.

O autorach

Monika Lićwinko

Monika Lićwinko

Podobne konspekty