• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Weronika Łucyk

  Co łagodzi, co zaostrza? Spór à la "Paweł i Gaweł" (Aleksander Fredro)

  Punktem wyjścia do pracy jest utwór „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry. Uczniowie analizują sposób, w jaki rozwija się między bohaterami spór. Następnie zastanawiają się nad strategiami zachowania postaci, które mogą łagodzić lub zaostrzać konflikt.

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 90 minut
  Cel zajęć
  • namysł nad tym, jak postawa rozmówców w sporze wpływa na jego przebieg.
  Metody pracy rozmowa kierowana, ćwiczenia improwizacyjne, ćwiczenia dramaturgiczne

  Przygotowanie do zajęć

  Środki dydaktyczne

  Wydrukowane egzemplarze wiersza „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Paweł i Gaweł pod lupą 25 min.

  1. Rozdaj uczniom tekst wiersza Aleksandra Fredry. Przeczytajcie go wspólnie (np. zaproś kilku ochotników do czytania po fragmencie lub jedną osobę do przeczytania całości). Zapytaj o pierwsze wrażenia. Jaka relacja między sąsiadami wyłania się z tekstu?

  2. Poproś, aby uczniowie zastanowili się, w jaki sposób bohaterowie wypowiadają swoje kwestie. W tym celu przeczytajcie tekst dialogów z podziałem na role (Pawła, Gawła i ew. narratora).

  3. Następnie spróbujcie przeczytać rozmowy bohaterów według różnych wariantów:

  – obaj bohaterowie mówią cicho

  – obaj mówią głośno

  - Paweł mówi głośno, a Gaweł cicho

  - Paweł mówi cicho, a Gaweł głośno

  Ten etap możesz poprowadzić na różne sposoby: kolejne warianty mogą czytać te same osoby lub kolejni ochotnicy na forum klasy. Uczniowie mogą też ćwiczyć symultanicznie w parach z ławek.

  Zapytaj w podsumowaniu, jaki wpływ miał głos / sposób mówienia na temperaturę emocjonalną sytuacji?

  2. Rozkładamy spór na czynniki pierwsze 20 min.

  Zapowiedz, że przyjrzycie się bliżej zachowaniu obu bohaterów na poszczególnych etapach ich konfliktu. Wyjaśnij, że w tym celu podzielicie się na cztery drużyny. Dwie drużyny będą się zajmować Pawłem – dwie pozostałe Gawłem.

  W większych klasach drużyn może być osiem – wtedy każdym tematem zajmą się po dwie ekipy.

  Poproś, by grupy przeanalizowały zachowanie bohatera na konkretnym etapie sporu:

  Drużyna 1: zachowanie / reakcja Pawła podczas pierwszego spotkania z Gawłem.

  Drużyna 2: zachowanie / reakcja Gawła podczas pierwszego spotkania z Pawłem.

  Drużyna 3: zachowanie Pawła podczas drugiego spotkania.

  Drużyna 4: zachowanie Gawła podczas drugiego spotkania.

  Poproś uczniów, by zwrócili uwagę na to:

  - kto do kogo przychodzi i dlaczego to robi;

  - jak się zachowuje podczas spotkania;

  - jak się wypowiada: co mówi, jakich słów używa.

  Daj uczniom 5-8 minut na pracę. Następnie przedstawcie wyniki rozmów w drużynach na forum.

  Na podsumowanie wypowiedzi każdej drużyny zapytaj słuchające zespoły, czy ich zdaniem zachowanie bohatera w omawianym momencie łagodzi czy zaostrza spór? Co do tego prowadzi? Wnioski zapiszcie w widocznym miejscu. Na przykład:

  spotkanie pierwsze: Paweł łagodzi, Gaweł zaostrza,

  spotkanie drugie: Paweł zaostrza, Gaweł łagodzi/zaostrza.

  3. Paweł i Gaweł – alternatywne scenariusze wydarzeń 40 min.

  1. Zapowiedz, że spróbujecie stworzyć alternatywne wersje wydarzeń i wcielicie się w role Pawła i Gawła. Zastanowicie się, jak potoczyłaby się ta historia, gdyby każdy z bohaterów przyjął inną strategię w komunikacji. Poproś uczniów, by dobrali się w pary, w których spotkają się reprezentant drużyny Pawła z reprezentantem drużyny Gawła.

  Poproś uczniów o przygotowanie krótkich scenek pierwszego spotkania sąsiadów. Zaznacz, że punkt wyjścia dla wszystkich par jest taki sam, jak w oryginalnym tekście:

  Paweł i Gaweł w jednym stali domu,
  Paweł na górze, a Gaweł na dole;
  Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,
  Gaweł najdziksze wymyślał swawole.

  Ciągle polował po swoim pokoju:
  To pies, to zając – między stoły, stołki
  Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
  Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.

  Znosił to Paweł, nareszcie nie może;
  Schodzi do Gawła i....

  Wyjaśnij, że każda grupa będzie miała za zadanie zaproponować dalszy  rozwój sytuacji w zależności od tego, jaką postawę bohaterów wylosują. Przydziel każdej parze jeden z trzech wariantów zachowania postaci do dalszej pracy:

  - Paweł łagodzi, Gaweł łagodzi sytuację;

  - Paweł zaostrza, Gaweł łagodzi sytuację;

  - Paweł zaostrza, Gaweł zaostrza sytuację.

  Daj uczniom 5-8 minut na pracę w duetach.

  2. Następnie poproś chętne pary z każdego wariantu o prezentację dialogu na forum. Omówcie każdą ze scen:

  - Jakie konsekwencje dla rozwoju fabuły miały przyjęte warianty zachowań?

  - Jakie zachowania / słowa łagodziły, a jakie zaostrzały sytuację?

  4. Podsumowanie 5 min.

  Na koniec zapytaj uczniów o opinię dotyczącą morału – co dla nich oznacza „Jak Ty komu, tak on tobie”?

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Weronika Łucyk

  Absolwentka teatrologii i kultury współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Pedagogów Teatru organizowanej przez Instytut Teatralny w Warszawie. Jako krytyczka teatralna publikowała m.in. w "Didaskaliach" i Internetowym Magazynie "Teatralia", a także na portalach teatralny.pl i taniecpolska.pl. W Teatrze Wybrzeże pracuje jako pedagożka teatru prowadzi warsztaty oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi zajęcia z podstaw pedagogiki teatru dla studentów wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon