Konspekt zajęć

Jak się komunikować? – praca z wierszem „Żuraw i czapla"

lekcja
Wiek 6-10 lat
07.11.2019 autor: Monika Mioduszewska-Olszewska

tagi

komunikacja, język polski, tworzenie wiersza, praca z tekstem, bajka

czas

90min

Tematem zajęć jest komunikacja. Jak ze sobą rozmawiać, żeby się usłyszeć? Co zrobić, żeby się z kimś porozumieć? Uczniowie podejmują tę dyskusję w kontekście utworu o parze, która nie może przeprowadzić ze sobą szczerej rozmowy - czyli Żurawiu i Czapli z tekstu Brzechwy.

cele zajęć

  • próba znalezienia rozwiązań dla problemu braku komunikacji między ludźmi;
  • zachęcenie do kontaktu z ludźmi w realnym świecie.

Metody pracy

improwizacje słowne, ćwiczenia dramaturgiczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Flamastry, kartki, brystol. 

aranżacja przestrzeni

Aranżacja sali pozwalająca na pracę w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wstęp

Poproś klasę o dobranie się w pary z osobami, z którymi zwykle nie pracują. Poleć, by przypomnieli sobie i opowiedzieli nawzajem o sytuacji, w której nie mogli się z kimś porozumieć. Jak im się wydaje, z czego wynikał brak porozumienia?

10 min
2

Wspólne czytanie bajki

Przeczytajcie wspólnie bajkę Jana Brzechwy „Żuraw i czapla”. Możecie to zrobić z podziałem na role. Poproś, aby podczas czytania każdy zastanowił się, dlaczego żuraw i czapla nie mogą się porozumieć. Co im w tym przeszkadza?

10 min
3

Analiza postaci

Podziel klasę na dwie grupy – niech jedna scharakteryzuje żurawia, a druga czaplę. Uczniowie mogą rozmawiać w parach lub małych podgrupach i wspólnie zastanowić się, jaka jest dana postać, czego chce.

10 min
4

Szukanie płaszczyzny porozumienia

Podziel klasę na pięcioosobowe zespoły – w taki sposób, aby spotkały się w nich osoby pracujące wcześniej nad różnymi postaciami. Poproś, żeby się zastanowili nad tym, co by się mogło wydarzyć, żeby żuraw i czapla zdobyli się na szczerą rozmowę? Co by sobie powiedzieli w trakcie takiego spotkania? Do czego doprowadziłaby taka rozmowa? Pomysły każdej grupy niech zostaną spisane na dużym arkuszu papieru. 

15 min
5

Tworzymy nowe zakończenie

1. W kolejnym etapie poproś grupy, żeby na podstawie swoich rozmów spróbowały znaleźć nowe zakończenie dla bajki. Niech każda grupa ułoży własną ostatnią zwrotkę wiersza uwzględniając w niej dialog żurawia i czapli.

2. Następnie poproś grupy, żeby wymieniły się zwrotkami (np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Poleć, aby zespoły przygotowały scenkę dialogu żurawia i czapli inspirowaną otrzymaną zwrotką. Obejrzyjcie wszystkie scenki i skomentujcie zaproponowane rozwiązania nieporozumienia między czaplą i żurawiem.

35 min
6

Podsumowanie

Zapytaj grupę, jak im się podobają nowe zakończenia bajki. Czy są dla nich satysfakcjonujące? Co wyniknęło z rozmowy między żurawiem i czaplą? Czy uważają, że pomogli tej dwójce znaleźć porozumienie?  A może woleli pierwszą wersję bajki?

10 min

Zobacz także

  • Jan Brzechwa, „Żuraw i czapla", Warszawa 2008.