• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Nikolett Gábri

  "Antygona" - scenariusz lekcji wokół relacji Antygony i Ismeny

  Głównym celem konspektu jest analiza postaci w dramacie Sofoklesa „Antygona”. Scenariusz lekcji pozwala przeanalizować postawy sióstr oraz uzupełnić karty pracy. W ten sposób uczniowie poznają racje obu bohaterek. W finale zajęć chętni wcielają się Antygonę oraz Ismenę, a pozostali mają możliwość zadania im pytań. 

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • przyjrzenie się różnym punktom widzenia sióstr z dramatu pt. "Antygona”;
  • analiza tych postaci, analiza relacji sióstr w dramacie.
  Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, ćwiczenia dramowe

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Tradycyjny układ sali.

  Środki dydaktyczne

  Przygotuj kwestionariusze [załącznik] oraz poproś uczniów, by na zajęciach mieli przy sobie lekturę.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Ćwiczenie w parach – wcielanie się w postacie i analiza sceny 10 min.

  Podziel uczniów na pary. Powiedz im, aby otworzyli lekturę na pierwszej scenie i odczytali ją na głos z podziałem na role – Antygony i jej siostry Ismeny. Niech przeczytają tekst dwukrotnie, a następnie porozmawiają ze sobą o tym, co w tej scenie zadziało się między siostrami. Niech zastanowią się, na czym polega konflikt między bohaterkami.

  Po rozmowach w parach poproś o krótkie wypowiedzi uczniów: co myślą o głównym konflikcie między siostrami?

  2. Praca w grupach – kwestionariusz 25 min.

  Teraz rozdziel pary i poproś, aby osoby, które wcieliły się w postać Antygony, stanęły po jednej stronie sali, a Ismeny po drugiej. Podziel uczniów na trzy lub czteroosobowe grupy (tak, żeby w każdej były tylko Ismeny lub tylko Antygony).

  Następnie rozdaj grupom po jednym kwestionariuszu (załącznik). Poleć im wypełnić tylko strony ’A’, udzielając odpowiedzi dla postaci, która jest przypisana danej grupie.

  Na tej stronie A znajdują się następujące pytania:

  • Co dana bohaterka czuje podczas rozmowy ze swoją siostrą? Jakie emocje przeżywa?
  • Co ją motywuje do podjęcia swojej decyzji?
  • Jakie argumenty przedstawia wobec stanowiska swojej siostry?

  Następnie połącz jedną grupę Antygony z jedną grupą Ismeny.

  W połączonych grupach najpierw uczniowie wymieniają się odpowiedziami, których udzielili na kolejne pytania. Po zakończonej rozmowie poproś ich, by odczytali na głos scenę rozmowy sióstr z Kreonem od momentu, kiedy wchodzi do sceny Ismena (2. epeisodion). Z grupy Ismeny jeden uczeń wciela się w postać Ismeny, a z grupy Antygony w Antygonę, Kreona niech zagra osoba chętna z jednej z grup.

  Po przeczytaniu sceny niech wrócą do mniejszych grup, w których poprzednio pracowali nad jedną wybraną postacią. Niech odwrócą kartkę na stronę B i zastanowią się nad pytaniami:

  - Jak się ta postać zachowuje teraz w porównaniu do pierwszej sceny? Czy widzicie zmiany? Jeżeli tak, to po czym można poznać te zmiany?

  - Co ją motywuje do działania? Jakie emocje odczuwa podczas tej sceny?

  - Jaki ma stosunek do Kreona? Co to mówi o jej charakterze?

  Po wypełnieniu kwestionariusza poleć uczniom, aby na podstawie omawianych dwóch scen poszukali, gdzie w tekście pojawiają się czyny lub słowa, które mówią nam o stosunku każdej z bohaterek do siostry. Jak się zachowuje i w jaki sposób mówi Antygona do Ismeny i Ismena do Antygony. Niech uczniowie w grupach przypisanych nadal tym samym bohaterkom zastanowią się nad tym. Daj chwilę na pracę analityczną z tekstem, a następnie poleć, by zastanowili się, o co ich postać chciałaby zapytać swoją siostrę w kontekście relacji sióstr. Niech zapiszą listę swoich pytań.

  Na forum wspólnie krótko omówcie stosunek sióstr do siebie nawzajem.

   

  3. Gorące krzesła 10 min.

  Teraz usiądźcie w kręgu wszyscy razem i zaproponuj, aby dwie chętne osoby wcieliły się w postaci sióstr. Na środku sali ustaw dwa krzesła i zaproś tych dwoje uczniów, żeby na nich usiedli i od tego momentu przeistoczyli się w postacie z dramatu – kiedy opuszczą krzesła, będa ponownie sobą. Pozostałych uczniów poproś o zadawanie pytań do bohaterek: ci, którzy do tej pory pracowali nad Ismeną, niech swoje pytania skierują do Antygony, a jeżeli nad Antygoną, odwrotnie.

  Po tym ćwiczeniu, na podsumowanie wspólnie zastanówcie się i porozmawiajcie o tym:

  • Jakie wartości w życiu są ważne dla każdej z sióstr?
  • W czym tkwi siła charakteru Ismeny, a w czym Antygony?

  Materiały do pobrania

  diamond icon
  diamond icon

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon

  Moduł online

  diamond icon
  diamond icon

  Aby przeprowadzić te zajęcia w nauczaniu zdalnym, skorzystaj z platformy, która umożliwia uczniom pracę w grupach (np. Zoom).

  Podziel uczniów na 4-5 osobowe grupy (funkcja Breakout Rooms) i poleć grupom wykonanie ćwiczeń z pierwszego i drugiego etapu. 

  W przypadku zadania "Ćwiczenie w parach – wcielanie się w postacie i analiza sceny" poproś, aby dwie chętne osoby z każdej grupy wcielały się w role sióstr. Do kolejnego etapu kwestionariusz pytań możesz im przesłać na czacie. Również na czacie wyślij każdej grupie infromację o tym, którą bohaterką powinien się zająć zespół (rozdziel postaci tak, by połowa grup pracowała nad Antygoną, połowa nad Ismeną). Po wypełnieniu przez grupy strony A kwestionariusza spotkajcie się ponownie na forum i wspólnie je omówcie. Następnie niech uczniowie wrócą do swoich grup i przeczytają scenę z Kreonem oraz wypełnią stronę B kwestionariusza. 

  Aby przeprowadzić ćwiczenie "Gorące krzesła", wróćcie do głównego pokoju. Wybierzcie, kto wcieli się w postaci Antygony i Ismeny w tym zadaniu, a pozostałych uczniów poproś, by wyłączyli swoje kamery i w ustawieniach Video Settings/Meeting Settings włączyli opcję Hide Non-Video Participants. W ten sposób na ekranie będą oni widzieli tylko te dwie występujące osoby. 

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Nikolett Gábri

  Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon