21.10.2022

Ćwiczenia z dobrostanu - zeszyt dla nauczycielek i nauczycieli

„Ćwiczenia z dobrostanu – zeszyt dla nauczycielek i nauczycieli” zawiera zestaw zadań, które pomogą Ci w określaniu indywidualnych potrzeb i wyborze sposobów dbania o siebie. Jego celem jest wsparcie w poszukiwaniu własnego klucza do dobrostanu i tworzeniu na tej podstawie codziennych praktyk - do zastosowania w pracy w szkole i w domu.    

miniatura artykułu

W październiku w Teatrotece Szkolnej szczególnie skupiamy swoją uwagę na nauczycielkach i nauczycielach - chcemy skierować na nich światło, podziękować im, docenić ich i wesprzeć. Jedną z form tego wsparcia jest publikacja „Ćwiczenia z dobrostanu - zeszyt dla nauczycielek i nauczycieli", opracowana przez Dział Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. To zeszyt z zadaniami do indywidualnej pracy. Można je potraktować jako program działań rozłożony na cały rok szkolny lub swobodnie korzystać z przedstawionych pomysłów. Dać sobie chwilę, aby w zabawie i refleksji przyjrzeć się samemu sobie w pracy w szkole. 

Ćwiczenia można pobrać bezpłatnie tutaj.

Inspiracją do powstania notesu był projekt „Pokój Nauczycielski Teatroteki Szkolnej” realizowany w roku szkolnym 2021/2022 przez Dział Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Był to cykl warsztatów odbywających się online, adresowany do nauczycielek i nauczycieli, a każdy temat nawiązywał do święta obchodzonego w danym miesiącu. Celem projektu było przyglądanie się w swobodnej atmosferze swojej codziennej pracy w szkole, w gronie osób o podobnym doświadczeniu.

Zobacz też