Aktualności

15.07.2016

Nabór do 2. edycji programu Liderzy Teatroteki Szkolnej

fot. Marta Ankiersztejn

Liderzy Teatroteki Szkolnej to program tutorsko-szkoleniowy dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać kompetencje w obszarze pedagogiki teatru. W październiku rusza druga edycja – zapraszamy do udziału w niej osoby, którym zależy na nawiązywaniu partnerstwa szkoły z instytucjami kultury i lokalnymi organizacjami. Program jest realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Co jest celem programu?

 •  – wzmocnienie kompetencji liderskich nauczycieli;
 • – zacieśnienie współpracy między nauczycielami i instytucjami na polu działań o charakterze teatralnym;
 • – szersze i aktywne włączenie szkoły w życie kulturalne;
 • – promocja idei pedagogiki teatru w praktyce szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

Kim jest Lider Teatroteki Szkolnej?

 

 • – pracuje w szkole;
 • – jest zainteresowany budowaniem kontaktu na linii szkoła – dowolna lokalna instytucja kultury lub organizacją;
 • – uczestniczy w życiu teatralnym regionu;
 • – wykazuje się inicjatywą/chce coś zmienić w swoim otoczeniu
 • – jest otwarty na dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, chętny do budowania sieci kontaktów pomiędzy nimi;
 • – jest świadom pedagogiki teatru;
 • – jest nastawiony na samorozwój i autorefleksję.

 

Co składa się na program?

 • udział w 3 zjazdach szkoleniowych:

20-23 października 2016 r. w Wałbrzychu (w ramach projektu Z OGNIEM W GLOWIE 2 – spotkania z dramaturgia niemiecka dla młodzieży)*

27-29 stycznia 2017 r. w Warszawie

9-11 czerwca 2017 r w Warszawie

 

 • udział w procesie tutorskim – do każdego z uczestników zostaje przydzielony tutor – osoba, która ma go wspierać w rozwijaniu potencjału liderskiego, pogłębianiu wiedzy i kompetencji w zakresie pedagogiki teatru oraz w nawiązaniu satysfakcjonującej współpracy z wybraną instytucją kultury.

 

Program podzielony jest na dwa etapy:

 I etap (październik – styczeń)

Praca nad rozwojem kompetencji pedagogiczno-teatralnych, rozpoznanie potrzeb kulturalnych swojej szkoły i potencjału lokalnych instytucji i organizacji, namysł nad wyborem partnera do współpracy projektowej.

 

II etap (styczeń – czerwiec)

Praca nad rozwojem kompetencji liderskich. Opracowanie projektu i nawiązywanie kontaktu z instytucją lub organizacją. Działania zmierzające do realizacji projektu.

 

 

Jak się zgłosić do udziału w programie?

 

Do dn. 26 września 2016 r. należy wypełnić ankietę dostępną pod linkiem:

Liderzy Teatroteki Szkolnej - zgłoszenie do programu

Wyniki naboru zostaną umieszczone do dnia 3 października 2016 na stronie www.teatrotekaszkolna.pl. Wybrane osoby zostaną powiadomione mailowo.

 

 

 

 

 

 

 

* Projekt Z OGNIEM W GŁOWIE 2 to polsko-niemieckie spotkania poświęcone dramaturgii i teatrowi dla młodzieży, na które składają się czytania nowych tekstów, warsztaty ze specjalistami, wykłady i projekcje uznanych niemieckich spektakli dla młodzieży. Podczas projektu polscy goście spotykają się ze specjalistami z Niemiec, wymienią się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami. Druga edycja projektu (pierwsza odbyła się w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym w 2014 r.) poświęcona będzie przyjrzeniu się nowemu dramatopisarstwu dla młodzieży, ale także nowym – nie tylko „słownym” formom teatru dla nastolatków, jak teatr tańca czy teatr nowych mediów.

Projekt jest realizowany przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu.

Kuratorki: Iwona Nowacka, Dorota Kowalkowska

 

WSPÓŁPRACA:

Teatr Polski we Wrocławiu bierze udział w programie Partnerzy Teatroteki Szkolnej. Juliusz Lichwa - pedagog teatru z tej instytucji - dzieli się z Wami podsumowaniem z działań edukacyjnych w minionym roku i planami na przyszłość.

11.01.2021

Czy młodzież dziś potrzebuje teatru? I czy teatr potrzebuje młodzieży? Co szkoła i teatr mogą sobie dać online? Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych – młodzież, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i teatrów, artystów, pedagogów teatru, instruktorów i edukatorów – do rozmów wokół tych zagadnień.

02.12.2020

Teatr "Ateneum" w Katowicach rozpoczyna nabór projektów, które zostaną zaprezentowane na konferencji pn. „Teatr w szkole, szkoła w teatrze”. W dniach 11-12.12.2020 Teatr zorganizuje ją wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w...

16.11.2020

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA organizuje dwa warsztaty online dla nauczycieli wokół wystawy "Tadeusz Kantor. Widma".

17.10.2020

Ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych do udział w nowej edycji programu skierowanej do instruktorów pracujących w domach kultury.

16.10.2020