Aktualności

12.05.2016

Jan Dorman inspiruje - warsztaty dla nauczycieli

Teatralny Plac Zabaw

Archiwum Jana Dormana, artysty teatru dla dzieci i pedagoga teatru, kryje w sobie skarby związane z twórczością wybitnego reżysera. Rysunki, notatki, plakaty, materiały graficzne, które są odbiciem myśli i metody tego twórcy, dla którego dziecko było zawsze partnerem do rozmowy w spektaklu. Archiwum znajduje się od niedawna w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Pracom badawczym nad twórczością Dormana towarzyszą warsztaty inspirowane jego metodami. Pierwsze z nich w sobotę 14 maja o godz. 13.00 w sali Instytutu. 

TRANSLACJA JĘZYKA SZTUK PLASTYCZNYCH NA JĘZYK TEATRU

Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego rozpoczyna cykl warsztatów inspirowanych unikatowym archiwum artysty teatru – Jana Dormana. Po spektaklu "Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana", inspirowanym tekstami tego wybitnego reżysera zaprosimy nauczycieli i edukatorów teatralnych do wspólnego przyjrzenia się wybranym rysunkom i materiałom graficznym, które znalazły się w archiwum. Warsztat stanowi okazję do praktycznego zastanowienia się nad wykorzystywaniem/ przetwarzaniem prac plastycznych na działania teatralne, jak również wykorzystaniem języka sztuk plastycznych jako narzędzie w pracy pedagogicznej wokół oglądanych przedstawień teatralnych.

Prowadzenie: Viki Siedlecka-Dorosz, Justyna Sobczyk, Marzenna Wiśniewska

14 maja godz. 13.00 | Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, ul. Jazdów 1

 Więcej o Dormanie: www.dorman.e-teatr.pl

Teatr Polski we Wrocławiu bierze udział w programie Partnerzy Teatroteki Szkolnej. Juliusz Lichwa - pedagog teatru z tej instytucji - dzieli się z Wami podsumowaniem z działań edukacyjnych w minionym roku i planami na przyszłość.

11.01.2021

Czy młodzież dziś potrzebuje teatru? I czy teatr potrzebuje młodzieży? Co szkoła i teatr mogą sobie dać online? Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych – młodzież, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i teatrów, artystów, pedagogów teatru, instruktorów i edukatorów – do rozmów wokół tych zagadnień.

02.12.2020

Teatr "Ateneum" w Katowicach rozpoczyna nabór projektów, które zostaną zaprezentowane na konferencji pn. „Teatr w szkole, szkoła w teatrze”. W dniach 11-12.12.2020 Teatr zorganizuje ją wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w...

16.11.2020

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA organizuje dwa warsztaty online dla nauczycieli wokół wystawy "Tadeusz Kantor. Widma".

17.10.2020

Ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych do udział w nowej edycji programu skierowanej do instruktorów pracujących w domach kultury.

16.10.2020