22.07.2021

Nabór do Partnerów Teatroteki Szkolnej

Odpowiadasz za działania edukacyjne w teatrze? Chcesz poznać innych pedagogów teatru, wymieniać się doświadczeniami, rozwinąć się, zyskać inspiracji i wsparcie? Zapraszamy Cię do Partnerów Teatroteki Szkolnej! W sezonie 2021/2022 uruchamiamy nową edycję programu dla pedagogów teatru pracujących w teatrach instytucjonalnych, którzy chcą rozwijać lub podjąć współpracę z nauczycielami. Chcemy stworzyć dla tej grupy przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim refleksji w tematach związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół. 

miniatura artykułu

Zapraszamy do udziału w programie osoby, które pracują w teatrach instytucjonalnych, chcą podjąć lub rozwijać współpracę na polu edukacji teatralnej z nauczycielami, są zainteresowane rozwijaniem partnerstwa teatru ze szkołami i są nastawione na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie oraz wymianę perspektyw z innymi praktykami.

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej składa się w głównej części ze spotkań pedagogów teatru (4 spotkania w formule stacjonarnej lub online, w zależności od sytuacji epidemiologicznej; terminy spotkań:  7-8 listopada 2021, 16-17 stycznia 2022, 20-21 marca 2022 i 15-16 czerwca 2022.). Spotkania służą namierzeniu wyzwań i możliwości związanych ze współpracą teatrów ze szkołami oraz wymianie doświadczeń między uczestnikami. Po rocznym procesie chętne osoby będą mogły kontynuować udział w programie, korzystając z tutorigu oraz dołączając do grona absolwentów programu.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową do dnia 20 września 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie treści zgłoszeń, które będą przeanalizowane pod kątem zgodności z założeniami programu. Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana do dnia 30 września 2021 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowe informacje mailowo.

 

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Szpak, e-mail: mszpak@instytut-teatralny.pl

Szczegóły tutaj: https://teatrotekaszkolna.pl/partnerzy/oprogramie

Ankieta zgłoszeniowa tutaj:

ankieta zgłoszeniowa do programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej

Zobacz też