Aktualności

04.03.2016

Teatr i Szkoła poznają się w Wałbrzychu

Współpraca na linii: teatr-szkoła w formie badawczej. Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu jest jedynym z gospodarzy projektu „Poznajmy się! TEATR + SZKOŁA”. 4 marca rusza cykl projektowy, w którym chętni nauczyciele wezmą udział w badaniu edukacji teatralnej w szkołach a następnie w zajęciach warsztatowych dotyczących sposobów pracy z uczniami wokół spektaklu. 

"Projekt Poznajmy się! Teatr + Szkoła" polega na badaniu metod pracy, jakimi posługują się nauczyciele w edukacji teatralnej oraz wypracowaniu szeregu rozmaitych sposobów rozmowy o spektaklach, z  których nauczyciele mogą korzystać na lekcjach.

Projekt rozpoczyna się 4 marca trzydniowymi warsztatami w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu. Spotkanie składa sie z części badawaczej, czyli wywiadów z nauczycielami na temat ich pracy zwiazanej z edukacją teatralną, wspólnego oglądania spektaklu "Zapolska Superstar", udziału w warsztatach do przeedstawienia oraz poznania metod pracy na lekcji wokół spektaklu.

Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w różnorodne, niesztampowe narzędzia do rozmowy o oglądanych spektaklach, zachęcenie do włączania nowych metod interpretowania przedstawień, (innych niż dyskusja, rozmowa, pisanie recenzji). Integralną częścią spotkań będą rozmowy skoncentrowane na budowaniu w teatrach oferty edukacyjnej pomocnej dla pedagogów. W ten sposób uczestnicy projektu będą mogli przyczynić się do kształtowania oferty edukacyjnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

Projekt opracowała Katarzyna Piwońska w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany w trzech teatrach - poza Wałbrzychem na poznanie teatru będą mieli szanse nauczyciele z Lublina i Łomży (w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie oraz Teatrze Lalki i Aktora w Łomży).

Szczegóły na temat wałbrzyskiej części projektu:

Poznajmy się! Teatr + Szkoła | Wałbrzych

Teatr Polski we Wrocławiu bierze udział w programie Partnerzy Teatroteki Szkolnej. Juliusz Lichwa - pedagog teatru z tej instytucji - dzieli się z Wami podsumowaniem z działań edukacyjnych w minionym roku i planami na przyszłość.

11.01.2021

Czy młodzież dziś potrzebuje teatru? I czy teatr potrzebuje młodzieży? Co szkoła i teatr mogą sobie dać online? Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych – młodzież, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i teatrów, artystów, pedagogów teatru, instruktorów i edukatorów – do rozmów wokół tych zagadnień.

02.12.2020

Teatr "Ateneum" w Katowicach rozpoczyna nabór projektów, które zostaną zaprezentowane na konferencji pn. „Teatr w szkole, szkoła w teatrze”. W dniach 11-12.12.2020 Teatr zorganizuje ją wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w...

16.11.2020

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA organizuje dwa warsztaty online dla nauczycieli wokół wystawy "Tadeusz Kantor. Widma".

17.10.2020

Ogłaszamy listę osób zakwalifikowanych do udział w nowej edycji programu skierowanej do instruktorów pracujących w domach kultury.

16.10.2020