Aktualności

25.09.2020

Nabór do programu Partnerzy Teatroteki Szkolnej – edycja skierowana do domów kultury

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program adresowany do pracowników domów kultury, którzy prowadzą dziecięce lub młodzieżowe grupy teatralne. Zapraszamy do rocznego cyklu spotkań w grupie instruktorów teatralnych zainteresowanych wymianą doświadczeń i refleksji związanych z teatrem amatorskim.

Zapraszamy do udziału w programie osoby, które:

- pracują w domach kultury jako instruktorzy;
- chcą rozwijać się jako prowadzący dziecięce lub młodzieżowe grupy teatralne;
- są zainteresowane dzieleniem się swoimi metodami z innymi praktykami teatru amatorskiego;
- chcą poznać sposób i filozofię pracy innych instruktorów teatralnych;
- są nastawione na samorozwój, refleksję, krytyczne myślenie oraz wymianę perspektyw z innymi praktykami;
- chcą pracować w myśl idei pedagogiki teatru.

 

Jak wygląda udział w programie?

W sezonie 2020/2021 zapraszamy uczestników na cztery spotkania. Pierwszy zjazd będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy i wprowadzenie w założenia programu. Główną częścią będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów do dalszej pracy (związanych z pracą w nurcie teatru amatorskiego). Wokół tych zagadnień zorganizujemy kolejne spotkania.

Roczny cykl ma pomóc uczestnikom w określeniu ich indywidualnych celów związanych z prowadzeniem amatorskich grup teatralnych (z uwzględnieniem potrzeb odbiorców i możliwości instytucji) oraz rozpoznać własny potencjał. Chcemy, aby spotkania grupy były dla pedagogów teatru okazją do samoobserwacji i rozwijania siebie jako osoby mającej wpływ na kształt edukacji teatralnej w Polsce.

Spotkania poprowadzą Maria Babicka i Justyna Czarnota. Warsztaty posłużą wymianie refleksji i doświadczeń między członkami grupy. Aby stworzyć do tego przestrzeń, prowadzące będą korzystać z pedagogiki teatru oraz innych metod pracy nad rozwojem grupy / pracy z grupą. 

W kolejnym sezonie – 2021/2022 uczestnicy będą mogli kontynuować udział w  programie w dwóch modułach:

- indywidualnym procesie tutoringowym skupionym na realizacji wybranego przez uczestnika celu;

- tworzenie materiałów na portal Teatroteka Szkolna.

 

Udział w programie jest bezpłatny. Podczas każdego ze zjazdów zapraszamy uczestników na spektakle z bieżącego repertuaru teatrów. Instytut zapewnia również noclegi podczas zjazdów, natomiast nie gwarantuje posiłków ani zwrotów kosztów podróży. Planowane miejsce spotkań to Warszawa. Zastrzegamy sobie możliwość realizacji spotkań na platformie Zoom w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
Prosimy o przemyślane zgłoszenia i zarezerwowanie terminów z wyprzedzeniem, gdyż największy sens ma udział we wszystkich zjazdach. Ponadto, informujemy, że uczestnictwo w pierwszym zjeździe jest warunkiem koniecznym udziału w całym programie.

 

Terminy zjazdów: 

15-16 listopada 2020 r.

17-18 stycznia 2021 r.

21-22 marca 2021 r.

14 czerwca 2021 r.

 

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową do dnia 11 października 2020 roku.

Link do ankiety:

https://forms.gle/gn81Fh2SQKcjdFB1A

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie treści zgłoszeń, które będą przeanalizowane pod kątem zgodności z założeniami programu. Lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana do dnia 16 października 2020 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają szczegółowe informacje mailowo.

 

Więcej informacji o programie: https://teatrotekaszkolna.pl/partnerzy/oprogramie

Pytania dotyczące rekrutacji i programu prosimy kierować do Justyny Czarnoty: justyna.czarnota@instytut-teatralny.pl 

Zapraszamy na kolejne onlinowe warsztaty związane z budowaniem relacji z uczniami na zajęciach online.

12.04.2021

Teatroteka Szkolna zaprasza nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych IV-VIII i w szkłoach ponadpostawowych na warsztaty Teatr na ekranie – jak pracować z uczniami wokół spektaklu oglądanego online?

Warsztaty adresowane są do nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać...

02.03.2021

Chcemy Wam przedstawić „Migane Bajko-dźwięki"  – projekt zrealizowany przez Fundację Ogrody Muzyczne w odpowiedzi na zamknięcie instytucji kultury. Fundacja opracowuje filmy, dzięki którym odbiorcy mogą się spotkać z kulturą różnych regionów świata – ich...

28.01.2021

Teatr Polski we Wrocławiu bierze udział w programie Partnerzy Teatroteki Szkolnej. Juliusz Lichwa - pedagog teatru z tej instytucji - dzieli się z Wami podsumowaniem z działań edukacyjnych w minionym roku i planami na przyszłość.

11.01.2021

Czy młodzież dziś potrzebuje teatru? I czy teatr potrzebuje młodzieży? Co szkoła i teatr mogą sobie dać online? Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych – młodzież, nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i teatrów, artystów, pedagogów teatru, instruktorów i edukatorów – do rozmów wokół tych zagadnień.

02.12.2020