13.02.2019

Rozmowy międzykulturowe. Jak uczyć tolerancji, akceptacji i empatii?

Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie, czyli Partner Teatroteki Szkolnej, startuje z nowym projektem dla nauczycieli. "Rozmowy międzykulturowe. Jak uczyć tolerancji, akceptacji i empatii?" to próba refleksji i poszukiwanie sposobów rozmowy na tematy związane z różnorodnością i naszym podejściem do niej. Okazją do spotkania, warsztatów i wykładów będzie pokaz spektaklu "Lawrence z Arabii" w reż. Weroniki Szczawińskiej. 

miniatura artykułu

Projekt skierowany jest do nauczycieli, pedagogów, animatorów, edukatorów i osób pracujących z młodzieżą. Spotkanie poświęcone będzie problematyce edukacji kulturowej i globalnej w przestrzeni szkoły. 

Międzynarodowe zależności kształtują dzisiejszy świat, a ich złożoność wpływa na to, jak odczytujemy rzeczywistość. Wokół pojęć związanych z mobilnością, migracją i spotkaniem z innymi kulturami, wytworzył się szum informacyjny, w którym niełatwo odróżnić fakty od mitów. Natłok wiadomości powoduje, że coraz trudniej jest nam dokonać rzetelnej weryfikacji zasłyszanych informacji. W trakcie warsztatów zastanowimy się więc nad sposobami rozmowy o tych tematach. Wspólnie poszukamy możliwych dróg do dyskusji z uczniami i zaprezentujemy praktyczne rozwiązania i narzędzia do zastosowania w pracy szkolnej.


Punktem wyjścia do refleksji jest spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie: „Lawrence z Arabii” w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, w którym twórcy podejmują rozważania na temat współczesnych stereotypów kulturowych.

Projekt składa się z 4 części: warsztatów teatralnych do spektaklu „Lawrence z Arabii”, prezentacji publikacji „Wartości edukacji globalnej. Jak uczyć tolerancji, akceptacji i empatii? Materiały dla nauczycieli” oraz wykładu połączonego z warsztatami na temat faktów i mitów o migracji w XXI wieku i edukacyjnego potencjału tej kwestii. Ostatnim punktem będzie obejrzenie spektaklu „Lawrence z Arabii”.

 

Harmonogram działań:

2 marca, sobota, Teatr Powszechny w Warszawie


16.30 – 17.50 – warsztaty teatralne do spektaklu „Lawrence z Arabii”. Praktyczny wymiar pedagogiki teatru w edukacji kulturowej (prowadząca: Natalia Grzędzińska, Teatr Powszechny)

17.50 – 18.10 – prezentacja publikacji dla nauczycieli pt. „Wartości edukacji globalnej. Jak uczyć tolerancji, akceptacji i empatii? Materiały dla nauczycieli” (prowadząca: Kamila Fiałkowska, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego)

18.10 – 19.10 – wykład w formie warsztatowej „Migracje międzynarodowe. Fakty i mity”. W trakcie spotkania korzystać będziemy z aplikacji Kahoot (prowadząca: dr Marta Anacka, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego)

19.30 – 21.00 – spektakl „Lawrence z Arabii”, reż. Weronika SzczawińskaOśrodek Badań nad Migracjami (OBM) – jest podstawową i międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Warszawskiego, interdyscyplinarnym ośrodkiem badawczym specjalizującym się w badaniach procesów migracyjnych w Polsce i Europie. W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej w latach 2013-2016, Ośrodek otrzymał kategorię A+. Wśród badaczy przeważają osoby z wykształceniem socjologicznym i ekonomicznym, ale reprezentowane są również takie dyscypliny naukowe, jak: demografia, politologia, prawo administracyjne, antropologia społeczna i psychologia międzykulturowa. Ośrodek prowadzi przede wszystkim działalność naukowo-badawczą. Obok projektów badawczych, Ośrodek cyklicznie organizuje krajowe i międzynarodowe seminaria i konferencje na tematy migracji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, propagując wyniki badań oraz integrując środowisko badaczy migracji.

 

 

Spektakl realizowany jest w ramach międzynarodowego projektu Atlas of Transitions. New geographies for a cross-cultural Europe.

 

Projekt współfinansowany ze środków programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

Zobacz też