Konspekt zajęć

Obrazki z wycieczki

lekcja
Wiek 10-13 lat
27.12.2021 autor: Dorota Kowalkowska

tagi

godzina wychowawcza, integracja, tworzenie komiksu, wycieczka

czas

45min

Zajęcia służą przywołaniu wspomnień z wycieczki klasowej we wspólnym działaniu plastyczno-narracyjnym. Przybliżają uczniom i uczennicom konwencję komiksu oraz odkrywają możliwości ekspresji i zabawy, jakie daje ta forma. Pozwalają na powrót do wydarzenia będącego doświadczeniem całej grupy, ukazując jednocześnie, jak działa indywidualna pamięć i jak różnorodne obrazy może wywoływać. Proponowane działanie wspiera myślenie abstrakcyjne i rozwija wyobraźnię wizualną.

cele zajęć

• rozwijanie kreatywności wizualnej i narracyjnej;
• poznanie formy komiksu;
• tworzenie wspólnej galerii wspomnień z wycieczki szkolnej;
• wzmacnianie poczucia kolektywnego doświadczenia;
• przyjrzenie się swoim wspomnieniom w kontekście wspomnień innych osób – dowartościowanie różnic i podobieństw.

Metody pracy

rozmowa kierowana, rozmowa , ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Arkusze brystolu lub duże arkusze innego białego papieru (po jednym dla grupy), czarne markery, kolorowe flamastry lub kredki.

aranżacja przestrzeni

W pierwszej części zajęć sala lekcyjna z odstawionymi pod ściany ławkami, w drugiej – przestrzeń do pracy przy stolikach. Ściany jako przestrzeń ekspozycyjna dla prac plastycznych.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

OBRAZY ROZSYPANE – PRZYWOŁYWANIE WSPOMNIEŃ

Zaproś do wspólnej wyprawy przez świat skojarzeń i wspomnień związanych z wycieczką, w której brała udział klasa. Poproś uczniów o zajęcie miejsca w przestrzeni na zasadzie „rozsypanki”  – tak, by każdy miał punkt wygodny punkt startu do swobodnego chodzenia po klasie. Wyjaśnij, że na Twoje „stop” uczniowie będą dobierać się w pary z napotkaną osobą i rozmawiać z nią na podany przez Ciebie temat związany z wycieczką. Po upływie wyznaczonego na wymianę w parze czasu uczestnicy znów zaczynają spacer w przestrzeni i łączą w nowe pary na Twój sygnał.

By uruchomić myślenie wizualne przydatne przy późniejszym tworzeniu komiksu, zadaj parom pytania, które wywołają konkretne obrazy.
Wybierz kilka pytań z poniższej listy lub stwórz własne:

- Z jakim kolorem kojarzy Ci się ta wycieczka? Dlaczego z nim?
- Jaki kształt miał budynek, który odwiedziliście?
- Jaki odcień miało niebo w dniu wyjazdu?
- Jaki element wyposażenia autobusu / autokaru zwrócił Twoją uwagę?
- Kto miał największy plecak?
- Czy ktoś wykazał się na wycieczce jakimiś supermocami? W jakiej sytuacji z nich skorzystał?
- Czy był jakiś charakterystyczny dźwięk wycieczki, który można by oddać słowem lub krótkim wyrażeniem? Jakie to wyrażenie / słowo?
- Ddyby jeden kadr z wycieczki miał posłużyć za pamiątkową pocztówkę, to co by na nim było? Oowiedz o nim, jakby to był opis sytuacji utrwalonej na fotografii.

Za każdym razem poinformuj o czasie, który para ma na omówienie tematu (dopasuj go do treści pytania). Po kilku zmianach poproś, by po ostatnim „stop” uczestnicy uformowali trójki. W takich zespołach przejdziecie do kolejnej części zajęć.

5 min
2

TAKA HISTORIA! W OKIENKACH WSPOMNIEŃ

1. Wyjaśnij zespołom, że będą pracować ad stworzeniem komiksu z wycieczki. Ich zadaniem będzie opowiedzenie wybranej przygody / sytuacji z tej wyprawy w sześciu okienkach / kadrach. Zanim przystąpią do pracy przypomnij cechy komiksu:

- sekwencyjność, czyli porządek obrazków,

- towarzyszący obrazom zapisany w dymkach tekst,

- obecność tematu przewodniego,

- potoczny język,

- krótkie komunikaty bohaterów,

-  a także często – charakter komiczny.


2. Poproś, by zespoły rozpoczęły pracę od wyboru wydarzenia, o którym chcą opowiedzieć w formie komiksu. Następnie niech zdecydują, co powinno pojawić się w każdym z sześciu kadrów, by pomieścić w nich całą opowieść. Zachęć do odwołania się do skojarzeń z poprzedniego ćwiczenia podczas tworzenia poszczególnych okienek: pomoże to nadać poszczególnym elementom historii określony kolor, kształt – tożsamy z przywołanymi wspomnieniami.

Wariant: Możesz zaproponować, by w formie wizualnej komiksu zespół sięgnął po kolory, które jego członkowie podali w odpowiedzi na pytanie „Dzień miał kolor…”

25 min
3

KOMPONOWANIE HISTORII ALBO NASZA UKŁADANKA

1. Po ukończeniu komiksów poproś uczniów o umieszczenie ich na ścianach (możecie je łatwo przyczepić za pomocą taśmy malarskiej). Jeśli to niemożliwe, ułóżcie prace na podłodze lub na ławkach. W ten sposób powstanie klasowa galeria wycieczki  – wspólne zwiedzanie pozwoli Wam przywołać wspomnienia i wspólne doświadczenia.

 

2. Poproś, aby podczas oglądania prac, uczniowie zwracali uwagę na wspólne elementy, powtarzające się motywy. Niech osoby zwiedzające galerię pomyślą o niej jak o jednym zbiorze, który mógłby zostać wydany we wspólnym komiksowym zeszycie.


3. Usiądźcie w kręgu. Zachęć klasę do wymyślenia tytułu dla klasowego komiksu, który właśnie powstał. Wysłuchajcie wszystkich propozycji i wybierzcie tę, która najlepiej oddaje charakter Waszej wyprawy.

Wariant: Możecie zrobić zdjęcia pracom i połączyć w jedno cyfrowe dzieło.

4. Na koniec zapytaj grupę, czy tworzenie komiksu pozwoliło im zobaczyć coś nowego w klasowej wycieczce? W jaki sposób? Co to było?

To już koniec. Możecie  podziękować sobie za wspólną wyprawę zabarwioną wspomnieniami i związanymi z nimi emocjami.

15 min