Konspekt zajęć

Zostań detektywem! Poznajemy detektywa Pozytywkę i jego metody

lekcja
Wiek 6-10 lat
26.05.2021 autor: Agata Łukaszewicz

tagi

rozmowa o filmie, wprowadzenie do lektury, teatr kamishibai

czas

90min

Uczniowie poznają postać detektywa Pozytywki z książek Grzegorza Kasdepkego. Wysłuchają kilku wybranych zagadek i poszukają ich wyjaśnienia. Opowiedzą o swoich rozwiązaniach w formie tearu kamishibai.

cele zajęć

  • rozwiązywanie zagadek detektywistycznych;
  • poznanie formy teatru kamishibai.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, performans

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kartki w dużym formacie (np. A3): po trzy sztuki dla każdego zespołu. Kredki lub flamastry. 

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń dla grup do tworzenia pracy plastycznej.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

Aby poprowadzić zajęcia online skorzystaj z Zooma. Pracę trzyosobowych grup poprowadź w pokojach (opcja Breakout Rooms). Wyjaśnij uczniom, aby przygotowali trzy obrazki, które będą potem pokazywać do kamery (jedna osoba w grupie przygotowuje jeden obrazek). Podczas prezentacji ramą kamishibai jest okienko zooma, uczniowie w pokojach przygotowują swoje alternatywne wersje historii. W trakcie prezentacji poproś uczniów, żeby wybrali opcję Speaker Viev - dzięki temu będą widzieć duży obraz mówiącej osoby.

przebieg zajęć

1

Poznajemy Pozytywkę

Usiądź z uczniami w kole, przeczytaj im wybrane dwie-trzy historie-zagadki z książki „Detektyw Pozytywka”. Poproś, by podczas słuchania Twoi uczniowie zapamiętali, jak najwięcej przedmiotów, stwórzcie ich bank (każdą nazwę zapiszcie na osobnej kartce i wrzućcie do jednego pojemnika). Nie ujawniaj wyjaśnienia zagadek! Przedyskutujcie „metody śledcze” detektywa Pozytywki – w jaki sposób działa, żeby rozwiązać sprawę?

20 min
2

Rysunkowa rozgrzewka detektywów

Poproś, aby uczniowie ustawili się w dwóch rzędach i zwrócili twarzami do siebie. Nadaj rzędom nazwy A i B. Wyjaśnij uczestnikom, że za chwilę osoby z rzędu A odwrócą się plecami do kolegów. Osoby z rzędu B dostaną kartkę z hasłem z banku przedmiotów. Ich zadaniem będzie narysować palcem na plecach kolegi ten przedmiot, a zadaniem osób z rzędu A – odgadnięcie, co to za rzecz. Losuj kolejne przedmioty – raz niech rysuje rząd A, drugim razem rząd B.

10 min
3

Poznajemy teatr kamishibai

Zaprezentuj uczniom zasadę działania teatru kamishibai – możesz pokazać przykładowy film lub samodzielnie pokazać kolejną historię Pozytywki. Zapytaj swoich uczniów czego potrzebują do tego, by go stworzyć? Poszukajcie wspólnie w klasie kształtu prostokąta, który mógłby być waszą ramą (okienkiem) teatru kamishibai, a jednocześnie miejscem prezentacji.

10 min
4

Podział na grupy

Stojąc w rzędzie, grupa ustawia się od najniższego detektywa do najwyższego. Podziel ją na trzy-czteroosobowe osobowe zespoły.

5 min
5

Rozwiązujemy zagadki!

Poproś, by każda grupa detektywów wybrała sobie jedną zagadkę, której wysłuchali na początku zajęć i zastanowiła się nad jej wyjaśnieniem. Co mogło się stać? Jak doszło zgłoszonej detektywowi Pozytywce sytuacji? Niech grupy przedyskutują w grupach swoje pomysły i ustalą wspólną wersję wydarzeń. Następnie niech zdecydują, jak opowiedzieć o tym na trzech obrazkach. Każdy zespół otrzymuje trzy kartki, na których rysuje swoje zakończenie (rozwiązanie) historii (trzy sekwencje jak w teatrze kamishibai).

Uwaga: jeśli Twoja grupa potrafi sprawnie poradzić sobie z napisaniem tekstu, poproś, by zapisała go na odwrocie rysunków (mogą wtedy jednocześnie pokazywać obrazek i czytać).

25 min
6

Prezentacje i podsumowanie

Zaprezentujcie wyniki swoich śledztw w wybranym wcześniej miejscu w klasie – niech każda grupa opowie o wyjaśnieniu zagadki, prezentując kolejne obrazki. Przedyskutujcie, na ile prawdopodobne są zaproponowane przez detektywów rozwiązania.

20 min

Zobacz także

  • Wybrana książka z serii o detektywie Pozytywce Grzegorza Kasdepkego.