Konspekt zajęć

Wpisani w obraz

lekcja
Wiek 16-19 lat
27.08.2020 autor: Malina Barcikowska

tagi

sztuka, praca z ciałem, praca z obrazem, interpretacja obrazu

czas

45min

Uczniowie przekonają się, jak zmienia się odbiór prac plastycznych, kiedy w tę czynność angażowane jest całe ciało. Podczas zajęć w oparciu o obrazy powstaną indywidualne choreografie.

cele zajęć

  • pogłębiony i zaangażowany odbiór dzieł sztuki;
  • umiejętność analizy odczuć cielesnych;
  • praca z ciałem jako odpowiedź na bodźce wzrokowe;
  • umiejętność wyrażania słowami odczuć estetycznych.

Metody pracy

rozmowa , improwizacje ruchowe, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Prezentacja, przybory do pisania, kartki, wydruki wybranych obrazów lub zdjęcia.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na swobodny ruch.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Ciało w muzeum / galerii

Podziel grupę na zespoły czteroosobowe. Poproś, aby ich członkowie przypomnieli sobie swoją ostatnią wizytę w muzeum lub galerii. Jak ona wyglądała? Co robili w jej trakcie? Następnie poproś, by zastanowili się, jak zachowuje się ich ciało podczas takich wizyt. Czy wyraża ono emocje na widok konkretnych dzieł sztuki? Z jakiego powodu tak / nie? Jeśli tak – w jaki sposób?

 

5 min
2

Prezentacja i wybór pracy

Zaprezentuj uczniom na rzutniku kilka obrazów (wykorzystaj obrazy, do których linki znajdziesz w bibliografii na dole). Zaproś uczniów do określenia nastroju każdego z nich. Daj prawo do swobodnego dzielenia się skojarzeniami. Pytaj uczniów o to, jaki element obrazu wpływa na taki odbiór (np. barwa, jakiś symbol, kształty etc.).

Zapowiedz uczniom, że obejrzycie wszystkie prace jeszcze raz, jednak tym razem poproś uczniów, aby stanęli w sali w odstępach od siebie i reagowali na obraz we wskazany przez Ciebie sposób (jedna praca – jedna reakcja). Możesz wracać do poszczególnych dzieł, zmieniając polecenie dla grupy:

- oddech;

- dźwięk;

- słowo;

- okrzyk,

- mina;

- gest;

- postawa ciała;

- taniec/sekwencja ruchowa.

10 min
3

Tekst towarzyszący, korespondujący z obrazem

Teraz zaprezentuj uczniom rysunek Leonarda da Vinci „Człowiek witruwiański”. Niech przyjrzą się uważnie obrazowi, a następnie staną znów w przestrzeni, przybierając pozycję z obrazu. Poproś, by zamknęli oczy i uważnie wysłuchali wypowiedzianego przez Ciebie tekstu.

Stojąc, wyobraź sobie, że twoje ciało wpisane jest w okrąg, którego środek wyznacza punkt ciężkości twojego ciała tj. miejsce znajdujące się trochę poniżej twojego pępka. Twoje uniesione ręce i rozstawione nogi dotykają brzegów koła. Stojąc, jesteś w stanie odczuć proporcje ciała: wysokość, która w przybliżeniu równa się szerokości twoich ramion i odległości pomiędzy rozstawionymi stopami, która równa jest czterem łokciom. Wychodząc z jednej z pozycji mandali, stań w pozycji pionowej. Poczuj mocny kontakt z ziemią, ukorzenienie. Trwaj tak przez dłuższą chwilę, spokojnie oddychając. Postaraj się spokojnie oddychać, prowadząc oddech od brzucha do klatki piersiowej przy wdechu i ze szczytów płuc do brzucha przy wydechu. Oddech głęboko oddziałuje na twoje ciało. Po pewnym czasie będziesz w stanie głębiej odczuć wyciszenie i harmonię.

10 min
4

Praca z ciałem w grupach

1. Poproś uczniów aby dobrali się w czteroosobowe grupy i w nich wybrali jeden z obrazów z prezentacji (przygotuj wcześniej wydrukowane kopie wszystkich obrazów dla każdej grupy). Powiedz, że zadaniem jest przygotowanie opisu dzieła – niech zawrą w nim to, jak postrzegają daną pracę, a osią opisu niech będzie wpisana w obraz postać.

2. Niech grupy przekażą sobie opisy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na tym etapie zadaniem zespołów jest opracowanie choreografii inspirowanych otrzymanym opisem.

3. Zaproś zespoły do prezentacji przygotowanych choreografii. Tłem występu może być wyświetlony na rzutniku obraz, który był punktem wyjścia do działań. Po każdej z nich porozmawiajcie o Waszych wrażeniach i relacji choreografii z obrazem oraz tekstem mu towarzyszącym i odnieść się do niego w twórczy sposób.

 

15 min
5

Rozmowa

Na podsumowanie zajęć zaproś uczestników do koła i zapytaj o ich wrażenia z pracy. Jak się czuli podczas ruchu? Jak te działania wpłynęły na ich odbiór obrazów?

5 min