Konspekt zajęć

Nastolatek, czyli kto? O relacjach nastolatków z dorosłymi

pozalekcyjne
Wiek 10-13 lat
09.07.2020 autor: Aleksandra Drzazga

tagi

praca z ciałem, tworzenie monologu postaci, relacje między postaciami, dorastanie

czas

45min

Podczas zajęć uczniowie zastanawiają się nad swoim postrzeganiem okresu dorastania oraz rozmawiają o tym, co wpływa na relacje młodych ludzi z dorosłymi i jak budować międzypokoleniową komunikację.

Lekcja może być kontynuacją pracy z konspektem zajęć "Ania, czyli kto?".

cele zajęć

  • rozmowa o relacjach nastolatków z dorosłymi;
  • namysł nad specyfiką okresu dorastania.

Metody pracy

rozmowa , improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozawalająca na ruch i pracę w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rozmawiamy o dorastaniu

Poproś uczniów, aby dobrali się w grupy czteroosobowe. Zapowiedz, że uczniowie będą rozmawiać o tematach podanych przez Ciebie. Po każdym pytaniu daj chwilę na wymianę myśli w grupie. 

Pierwszy temat: Opisz siebie w trzech słowach.

Drugi temat: Co jest trudne w dorastaniu?

Trzeci temat: Co jest najlepszą rzeczą w dorastaniu?

Czwarty temat: Czego dorośli mogliby się nauczyć od nastolatków?

15 min
2

Co inni nastolatkowie myślą o dorastaniu?

Możesz poprosić nauczyciela języka angielskiego o obejrzenie i językowe omówienie filmu na lekcji poprzedzającej godzinę wychowawczą.

Obejrzyjcie wspólnie film. Poproś, aby uczestnicy zwrócili uwagę na mowę ciała osób, które się wypowiadają, na emocje, które okazują. Spytaj uczniów, co zauważylii? Zapytaj, czy w ich rozmowach pojawiły się podobne wątki? A może zupełnie inaczej postrzegali tematy?

 

10 min
3

Dorośli i nastolatkowie

1. Podziel uczniów na dwie równe grupy. Zadaniem uczniów z pierwszej grupy jest zastanowienie się nad tym, w jaki sposób komunikują się z dorosłymi, jak się do nich zwracają. Druga grupa rozmawia o tym, w jaki sposbób dorośli zwracają się do nastolatków i jak reagują na komunikaty ze strony młodych. Chodzi o zastanowienie się nad formą tej komunikacji: językiem, tonem, postawą wobec rozmówcy. To przestrzeń do tego, by podzielić się różnymi obserwacjami i doświadczeniami. Obie grupy mogą utworzyć mniejsze zespoły, w których będą rozmawiać.

2. Poproś o utworzenie par, w których znajdzie się jedna osoba z grupy pierwszej i jedna z grupy drugiej. Niech spróbują zaimprowizować dowolny dialog dorosłego i nastolatka. 

Poproś pary, by porozmawiały o swoich wymianach zdań. Co się tam pojawiło? 

3. Podsumujcie ćwiczenia na forum. Czego potrzebuje od dorosłego nastolatek? Czego od nastolatka oczekuje dorosły? Co ułatwia, a co utrudnia komunikację między tymi dwiema grupami?

10 min
4

O komunikacji w relacji

1. Niech uczniowie wrócą do grup, w których pracowali w pierwszym etapie. Poproś uczniów, by zastanowili się, co dorośli powinni wiedzieć, żeby było łatwiej razem funkcjonować? Następnie ich zadaniem będzie stworzenie wiadomości od Nastolatka do Dorosłego, w której zawrą swoje przemyślenia i przekażą dorosłym różne informacje o swoim świecie i o tym, jak ich postrzegają.

2. Kiedy teksty będą gotowe, poproś, by uczniowie zastanowili się, jaki rodzaj przekazu pozwoli ich zdaniem dotrzeć do Dorosłych? W jaki sposób dorośli mogliby się dowiedzieć, co jest dla nich, młodych, ważne?

Podsumujcie wnioski różnych grup w rozmowie na forum.

Podczas kolejnych zajęć możecie zaprezentować powstałe teksty i porozmawiać o nich.

 

10 min