Konspekt zajęć

Ania, czyli kto? (Na podstawie "Ani z Zielonego Wzgórza")

lekcja
Wiek 10-13 lat
09.07.2020 autor: Aleksandra Drzazga

tagi

język polski, analiza postaci, praca z ciałem, relacje między postaciami, dorastanie

czas

80min

Zajęcia dotyczą lektury "Ania z Zielonego Wzgórza" i przeznaczone są na dwie godziny języka polskiego. Podczas pierwszej z nich uczniowie przyglądają się Ani jako bohaterce w okresie dorastania i z tej perspektywy analizują jej przygody. Druga godzina przeznaczona jest na zastanowienie się, jakie relacje łączą Anię z dorosłymi postaciami.

 

cele zajęć

  • analiza postaci: przyjrzenie się Ani jako bohaterce w okresie dorastania;
  • przyjrzenie się relacjom główne bohaterki z dorosłymi postaciami.

Metody pracy

rozmowa kierowana, rozmowa , improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Sala z rozsuniętymi ławkami.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie

1. Poproś uczniów, aby dobrali się w grupy czteroosobowe. Powiedz, że dziś zajmiecie się bohaterką książki „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Poleć uczniom, żeby zastanowili się, na jakim etapie życia znajduje się Ania? Jak by go nazwali? Co na to wskazuje?

2. Poproś każdą grupę o krótkie zaprezentowanie swoich przemyśleń.

Nawiązując do głosów, które padną powiedz, że podczas dzisiejszych zajęć chcesz zaproponować rozmowę o Ani jako bohaterce w okresie dorastania.

10 min
2

Rozmowy o Ani

1. Powiedz uczniom, że teraz będziecie pracować w nowych grupach (np. czteroosobowych) i lepiej przyprzyjcie się Ani. Za chwilę podasz pięć kolejnych pytań – po odpowiedzi na każde z nich uczniowie będą mieć czas na rozmowę, a potem usłyszą następne pytanie. Poproś, aby w rozmowach zwracali uwagę, na te elementy, które wydają im się bliskie charakterystycznym elementom dorastania. 

Pierwsza runda: opisz Anię w trzech słowach.

Druga runda: Co dla Ani jest trudne w dorastaniu?

Trzecia runda: Co dla Ani jest najlepszą rzeczą w dorastaniu? 

Czwarta runda: Czego dorośli mogliby się nauczyć od Ani?

Piąta runda: Jakie wydarzenie z życia Ani utkwiło Ci najbardziej w pamięci, dlaczego?

2. Spotkajcie się na forum i zaprezentujcie innym Wasze przemyślenia. Jaki obraz dorastającej osoby wyłania się z książki W czym Ania jest do was podobna, a w czym inna?

20 min
3

Ania i dorośli

1. Powiedz uczniom, że chcesz ich zaprosić do rozmowy o dorosłych w życiu Ani. Wskażcie wspólnie dorosłych bohaterów, z którymi łączą Anię ważne relacje bądź wydarzenia (prawdopodobnie będą to: Mateusz, Maryla, Małgorzata Linde, Muriel Stacy, Józefina Burry).

2. Podziel klasę ponownie na kilka grup i rozlosuj między nie podanych przez uczniów bohaterów. Niech w zespołach ich członkowie zastanowią się:

– Jakie wartości reprezentuje dany dorosły?

- Co kieruje tym dorosłym w relacji z Anią?

- Czego Ania szuka w relacji z tą osobą?

3. Następnie poproś każdą grupę aby stworzyła rzeźbę, która zobrazuje relację Ani i wybranego dorosłego bohatera. Jaka postawa odda nastawienie danego dorosłego do Ani? Jaka postawa obrazuje stosunek Ani do tej osoby?

Wariant: Możecie uzupełnić Wasze rzeźby o element teatralny i nieco je ożywić – niech każda z figur w rzeźbie wypowie jedno zdanie, w którym zwraca się do drugiej postaci. Co by sobie mogli nawzajem powiedzieć? 

Pozwól uczniom popracować 15 minut. 

W tym czasie wyklej taśmą klejącą na podłodze duży prostokąt. Kiedy zespoły zakończą pracę, poproś, aby reprezentanci grup - każda para weszła w wyznaczone pole,prostokąt jak na stronę książeczki lub scenę i zastygła w rzeźbie. Możesz puścić muzykę. W momencie zatrzymania muzyki posągi wymieniają się przygotowanymi zdaniami.

 

 

 

Podsumowanie ćwiczenia

Kom są dorośli w życiu Ani?Jaką pełnią rolę? Czego Ania uczy się od dorosłych, a czego dorośli uczą się od Ani? Co ważnego dla Ani/ dla młodego człowieka jest w tych relacjach?

40 min
4

Podsumujcie zajęcia 

Co ważnego dla Ciebie jako młodego człowieka pojawiło się dzisiaj na zajęciach? Które z doświadczeń Ani  wydaje Ci się kluczowe dla zrozumienia etapu dorastania przez dorosłych?

Czy opowieść o Ani jest aktualna? Czy dorastanie kiedyś i dziś to inne dorastanie?

10 min