Konspekt zajęć

My jako wspólnota (na podstawie „Chłopców z Placu Broni")

lekcja
Wiek 10-13 lat
23.10.2020 autor: Nikolett Gábri

tagi

język polski, praca z ciałem, tworzenie instalacji, relacje między postaciami

czas

45min

Podczas zajęć uczniowie przyjrzą się dwóm grupom opisanym w utworze Ferenca Molnára: chłopcom z Pacu Broni i chłopcom z Ogrodu Botanicznego (Czerwonoskórym). Zastanowią się, co stanowi o ich wspólnocie i porozmawiają o tym, co sprawia, że ludzie stanowiący wspólnotę, czują sie ze sobą dobrze.

cele zajęć

  • analiza znaczenia Placu Broni jako symbolu w lekturze;
  • rozmowa o wspólnocie na przykładzie grup opisanych w utworze.

Metody pracy

rozmowa kierowana, rozmowa , gry i zabawy teatralne, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kilka kłębków sznurka. 

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w grupach (ruch, praca plastyczna).

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wspólnota – wprowadzenie i gest

Poproś uczniów, aby w grupach cztero-pięcioosobowych stworzyli pomniki o tytule: „Grupa przyjaciół”.

Niech każda z grup przedstawi pozostałym swoje pomniki. Zatrzymajcie się na chwilę przy każdej z prac i potem porozmawiajcie o tym, co w danym pomniku podkreśla więź między członkami grupy.

10 min
2

Analiza

Zapowiedz uczniom, że na tym etapie będziecie się przyglądać grupom przyjaciół opisanym w utworze, który omawiacie – tytułowym chłopcom z Placu Broni i Czerwonoskórym. Podziel uczniów na cztery grupy. Niech każda wylosuje jedno pytanie dotyczące pojęcia wspólnoty w kontekście omawianej lektury. Rozdaj uczniom karteczki i duże arkusze papieru. Powiedz im, by zastanowili się nad wylosowanym pytaniem i zapisali swoje odpowiedzi, dzieląc arkusz na dwie części – po lewej stronie zapisują odpowiedzi dotyczące chłopców z Placu Broni, a po prawej chłopców z Ogrodu Botanicznego (Czerwonoskórych).

Pytania dla poszczególnych grup:

  • Jakie są zewnętrzne oznaki przynależności do grupy chłopców z Placu Broni, a jakie do chłopców z Ogrodu Botanicznego? Zastanówcie się, jakie znaczenie mają poszczególne elementy. Jakie są podobieństwa i różnice w znakach, jakimi posługują się obie grupy?
  • Jak działa wspólnota chłopców z Placu Broni a jak Czerwonoskórych? Jakimi kierują się zasadami?
  • Jakie są mocne strony obu tych wspólnot? Podajcie konkretne przykłady z lektury.
  • Co okazało się słabą stroną każdej z tych grup, kiedy napotkała na trudności? Podajcie konkretne przykłady z lektury.

Poproś, aby z każdej grupy jedna osoba przedstawiła odpowiedzi grupy na forum.

15 min
3

Obraz wspólnot z lektury oraz wizja idealnej wspólnoty

Niech uczniowie zostaną w tych samych cztero-pięcioosobowych zespołach. Zapowiedz im, że w tym etapie zastanowią się nad relacjami wewnątrz grup opisanych w lekturze. Swoje wnioski uczniowie wyrażą w formie plastycznej. Niech dwa zespoły pracują nad grupą chłopców z Placu Broni, a kolejne dwa – nad Czerwonoskórymi.

Wszystkim zespołom rozdaj przygotowane wcześniej fragmenty sznurka. Niech sznurek posłuży do zobrazowania więzi pomiędzy członkami grupy.

Każdą z grup po kolei zaproś do zaprezentowania swojej instalacji. W trakcie tego ćwiczenia, po kolejnych prezentacjach, zapytaj obserwujących uczniów o ich wrażenia: co dany obraz mówi o funkcjonowaniu danej wspólnoty? Na zakończenie zastanówcie się nad tym, co jest ważne w funkcjonowaniu różnych grup? Co sprawia, że ich członkowie odczuwają, że tworzą ze sobą wspólnotę? Możesz zaprosić grupy do stworzenia nowych instalacji, które pokażą, jak wyglądałaby wspólnota, w której wszyscy czuliby się dobrze. Czy taki model jest możliwy do stworzenia?

Wariant: Możecie instalację dotyczącą wymarzonej wspólnoty tworzyć wspólnie jako klasa. Zapewnij wówczas uczniom przestrzeń do eksperymentowania, wymiany zdań i dyskusji.

 

20 min

Zobacz także

  • Ferenc Molnár, „Chłopcy z Placu Broni", Warszawa 2019.