Konspekt zajęć

Bądźmy razem bezpieczni

lekcja
Wiek 10-13 lat
25.11.2019 autor: Maria Babicka, Justyna Czarnota, Joanna Krukowska-Gulik

tagi

bezpieczeństwo, komunikacja miejska, tworzenie spotu reklamowego

czas

90min

Celem zajęć jest podjęcie tematu bezpieczeństwa w środkach komunikacji, szczególnie w tramwajach. Uczniowie w grupach tworzą sceny lub spoty reklamowe, których bohaterem jest wymyślona przez klasę postać. Uczniowie są traktowani jako eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa, dzięki czemu mogą przedstawić rówieśnikom w przystępnej i atrakcyjnej formie zarówno wzorcowe, jak i niebezpieczne sytuacje, które wiążą się z poruszaniem się komunikacją miejską. Scenariusz lekcji przygotowany we współpracy z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o. o. w ramach programu Bądźmy Razem Bezpieczni. 

cele zajęć

  • twórcze działanie stwarzające okazję do rozmowy o temacie bezpieczeństwa w transporcie publicznym.

Metody pracy

rozmowa , pokaz, improwizacje ruchowe, ćwiczenia dramaturgiczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Taśma malarska. Duży arkusz papieru, kartki (farby, kredki) – jeżeli zdecydujecie się na komiksy. Telefony komórkowe z opcją nagrywania - jeśli wybierzecie film.

aranżacja przestrzeni

Sala z rozsuniętymi ławkami (duża wolna przestrzeń na środku klasy).

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie

Usiądź z uczniami w kręgu. Zapowiedz, że tematem dzisiejszego warsztatu będzie bezpieczne podróżowanie tramwajem/autobusem (w zależności od środków komunikacji w Waszym miejscu zamieszkania). Dowiedz się, czy i jak często korzystają z publicznych środków komunikacji miejskiej, czy podróżują sami, czy z kimś, jaką trasę przemierzają najczęściej?

10 min
2

Co się wydarza w komunikacji miejskiej?

Przy użyciu taśmy papierowej wyklejcie w klasie podłużny prostokąt dużych rozmiarów – tak, żeby można było działać w jego wnętrzu. To tramwaj/autobus, który na dalszych etapach zajęć stanie się Waszą sceną.

Jeżeli pracujesz z nieliczną grupą to poproś, by każdy po kolei wchodził do prostokąta, wyobrażając sobie, że jest pasażerem i w stopklatce pokazał jakiś rodzaj zachowania pasażerów w transporcie publicznym: np. czytanie książki, słuchanie muzyki, kasowanie biletu, trzymanie się poręczy, jedzenie kanapki, granie na telefonie, rozmawianie itp.). Jeśli pracujesz z całą klasą to uczniowie mogą wchodzić w trzyosobowych grupach, tym samym może pojawią się relacje pomiędzy pasażerami.

 

Na tym etapie chodzi o pokazanie szerokiego spektrum czynności, które podróżni robią zazwyczaj w tramwajach. Możecie po tym ćwiczeniu porozmawiać o różnych typach zachowań, które się pojawiły.

15 min
3

Nasz bohater

Zapowiedz dzieciom, że Waszym klasowym tramwajem ruszy dziś w trasę wyjątkowy BOHATER. To postać, którą za chwilę wspólnie stworzycie. W widocznym miejscu umieść plakat z sylwetką bohatera i miejscem na jego cechy. Podziel dzieci w pary lub trójki i poproś każdy z zespołów o wylosowanie jednej z poniższych kategorii:

 

- PŁEĆ

- WIEK

- WYGLĄD – cechy charakterystyczne

- WŁOSY

- STYL UBIERANIA

- CEL PODRÓŻY

- CECHY CHARAKTERU

- HOBBY/PASJA

- PRZEDMIOTY, KTÓRE MA PRZY SOBIE

 

Poproś, by zespoły zapisały swoje pomysły na małych kartkach i umieściły w odpowiednim miejscu na plakacie. Możesz też po kolei zebrać pomysły dzieci i zapisać w widocznym miejscu. Jeśli klasa jest liczna, możesz powtórzyć dla kilku grup trzy ostatnie kategorie. Odczytajcie wspólnie wszystkie informacje, które macie teraz o bohaterze. Poproś uczniów, żeby wstali i każdy na „trzy-cztery” staje się tym bohaterem, pokazując swoim ciałem, jak wygląda.

 

Zapytaj dzieci, co o nim sądzą; jakie wyobrażenia i wrażenia pojawiają im się na jego temat. Znacie już cel podróży bohatera, wspólnie ustalcie teraz, skąd rusza. Może to być dom, szkoła, praca, a może konkretne miejsce w Waszym mieście?

 

20 min
4

Spoty o bezpieczeństwie

Podziel uczestników na cztero-pięcioosobowe zespoły. Zadaniem każdej z grup będzie wymyślenie spotu reklamowego o bezpiecznym podróżowaniu, którego bohaterem jest wspólnie wymyślona postać. Do pracy nad spotem niech posłużą im sytuacje, w których nasz bohater uczestniczy/jest świadkiem. Możesz każdej grupie rozdać inną sytuację (przykłady znajdziesz poniżej) lub wyłonić je w trakcie burzy mózgów (jakie niebezpieczne sytuacje mogą wydarzyć się w czasie podróży transportem publicznym?. Ważne, by każda grupa pracowała nad czymś innym i nasz bohater miał różne doświadczenia.

Przykładowe sytuacje:

Niebezpieczne zdarzenie na przystanku.

Niebezpieczna sytuacja przy drzwiach.

Bohater pomaga innemu pasażerowi.

Złamanie zasad w tramwaju/autobusie.

Konflikt z innym pasażerem.

 

Poproś, by każda grupa wymyśliła historię, która mogłaby być jednocześnie spotem reklamowym. Każdy zespół powinien określić, jaki jest początek, rozwinięcie i zakończenie tej historii oraz jaka będzie w niej rola wymyślonego wspólnie bohatera. Poproś, by każdy spot kończyło hasło, charakterystyczne dla reklam, które będzie przekazywało myśl związaną z bezpieczeństwem.

Spoty mogą mieć dowolną formę – pomyśl jaką chcesz zaproponować swoim uczniom, uwzględniając ich wiek, zainteresowania i potrzeby. Grupy mogą tworzyć komiksy, plakaty. Możesz poprosić o przygotowanie krótkich scenek w przestrzeni Waszego tramwaju/autobusu, o uchwycenie w stop-klatce sytuacji, która się wydarzyła i opisanie jej przez chętną osobę z grupy. Możecie pójść o krok dalej i nagrać filmy.

 

25 min
5

Prezentacja i podsumowanie

Obejrzyjcie spoty przygotowane przez wszystkie zespoły. Porozmawiajcie w całej grupie o tym, co powstało, a w szczególności o sytuacjach, które się pojawiły i o tym, jak reagować w każdej z nich/co możecie zrobić, by uniknąć takich sytuacji? Może gotowe odpowiedzi pojawiły się wymyślonych historiach? Pomyślcie, w jaki sposób możecie podzielić się efektami Waszej pracy na forum szkoły!

20 min