Konspekt zajęć

Muzeum – przestrzeń poznawania

lekcja
Wiek 13-16 lat
28.08.2017 autor: Aleksandra Drzazga

tagi

historia, język polski, społeczeństwo obywatelskie, muzeum, tworzenie projektu

czas

80min

Po co ludziom muzea? Jaki powinien byc ich kształt i czy społeczeństwo może o nich decydować? Co chcielibyśmy przechować dla nastepnych pokoleń? Na te pytania uczniowie próbują sobie odpowiedzieć w trakcie zajęć poświeconych przygotowaniu młodzieży do wyjścia do muzeum.

cele zajęć

  • uruchomienie myślenia o instytucji jaką jest muzeum;
  • zachęcenie uczniów do refleksji i formułowania własnego stanowiska na tematy poruszane na zajęciach;
  • przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania decyzji co do obywatelskich wyborów.

Metody pracy

rozmowa , gry i zabawy teatralne, dyskusja, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Taśma malarska, kartki, długopisy, dostęp do internetu (może być za pomocą telefonu).

aranżacja przestrzeni

Sala ze stolikami ustawionymi do pracy w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rozgrzewka

1. Podziel tablicę na trzy części. Poproś uczniów o podanie muzeów, w których byli i wypisz je na tablicy w pierwszej rubryce (nie więcej niż pięć propozycji). Nastęnie poproś o podanie takich, o których słyszeli, ale nie byli, szczególnie te dziwne i zapisz w drugiej kolumnie (maksymalnie pięć propozycji). Można skorzystać z podpowiedzi internetu. W trzeciej części tablicy zapisz dziesięć propozycji muzeów wymyślonych przez uczniów.

Zaproś uczniów do dyskusji: po co ludzie tworzą muzea i co w nich umieszczają.

2. Podziel klasę na grupy i poproś, by każda wybrała jedno wymyślone muzeum, następnie niech stworzy jedną-dwie rzeźby ze swoich ciał przedstawiające eksponaty opowiadajce tematyką wybranemu muzeum. Reszta grup ogląda rzeźbę/y jako zwiedzający.

Omów z uczniami zadanie: Poproś uczniów, aby zastanowili się nad wizytą w muzeum. Niech przypomną sobie, jak zazwyczaj można/należy zachowywać się w muzeum, a jak chcieliby, żeby takie zwiedzanie wyglądało. Niech zastanowią się, jakie mechanizmy muszą uruchomić zwiedzający, żeby ich zwiedzanie było aktywne i wartościowe.

10 min
2

Co warto zachować dla przyszłych pokoleń?

1. Podziel uczniów na kilka  grup. Poproś każdą, aby wybrała temat, który jest na tyle dla uczniów istotny, aby w przyszłości poznały go ich własne dzieci/kolejne pokolenia. Daj zespołom czas na przedyskutowanie wszystkich propozycji, ale zaznacz, że mają zdecydować się na jeden. W razie potrzeby wspieraj zespoły w demokratycznym wyborze głównego tematu.

 

2. Kiedy grupy określą swoje tematy, zapowiedz, że ich zadaniem podczas dzisiejszych zajęć będzie stworzenie koncepcji muzeum upamiętniającego wybrany obszar. Nim jednak to się stanie, muszą pozyskać zainteresowanie i wsparcie władz/inwestorów podczas konsultacji społecznych. Zapytaj uczniów, czy wiedzą, czym są i na czym polegają takie konsultacje. W razie potrzeby uzupełnij tę wiedzę. Zapowiedz, że już za chwilę odegrają sytuację, w której jako lokalna społeczność spotkają się z przedstawicielem władz, który postanowił stworzyć w ich miejscowości nowe muzeum. Poproś grupę o zebranie argumentów przemawiających za ważnością ich wyboru, które przedstawią w rozmowie.

15 min
3

Konsultacje społeczne

1. Zaproś zespoł do zaimprowizowania sytuacji, w której ich zadaniem będzie przekonanie inwestora do swojego pomysłu. Wejdź w rolę inwestora i uruchom sytuację dyskusji, co do słuszności wyboru danego muzeum. Zadawaj grupom pytania i z zainteresowaniem przepytaj wszystkie grupy pod kątem stworzenia muzeum. Powiedz im w roli, że aby wybrać, w co chcesz zainwestować, potrzebujesz zobaczyć więcej, a mianowicie siedem podstawowych eksponatów oraz koncepcję miejsca.

2. Daj każdej grupie taśmę malarską, kartki i pisaki. Niech zespoły wydzielą przy pomocy taśmy przestrzeń swojego muzeum. Powiedz im, że nie ma ograniczenia co do kształtu przestrzeni wymyślonego przez grupę muzeum. Niech każda grupa usiądzie w przestrzeni swojego muzeum.

 

3. Porozmawiaj z uczniami o tym, czym jest przestrzeń muzeum? Jaka przestrzeń sprzyja zwiedzającym? Zapytaj także klasę, czym jest eksponat muzealny, skorzystaj z ich i swojego doświadczenia, przywołując przykłady znanych Wam elementów wystaw muzealnych.

15 min
4

Budowanie muzeum

Po dyskusji, daj grupom czas na zmianę wyznaczonej wcześniej przestrzeni jeśli uznają, że to ważne. Poproś uczniów,żeby rozplanowali na kartce wygląd muzeum tak, aby dało się je zobaczyć na powierzchni dwóch stolików. Poproś, aby na dużym arkuszu narysowali mapę swojego muzeum, rozmieszczenie sal i rozmieścili w nim siedem wymyślonych eksponatów, w formie plastycznych symboli. Wszystkie eksponaty niech opiszą w kilku słowach, tak jakby chcieli, aby były opisane w muzeum.

Niech uczniowie rozmieszczą w przestrzeni muzeów zaplanowane eksponaty i ich opisy.

Ważne: Powiedz uczniom, żeby pozwolili wypowiedzieć się wszystkim członkom grupy, tak aby ten etap pracy odwoływał się d idei konsultacji społecznych i zasad demokratycznych wyborów.

15 min
5

Zwiedzanie

1. Każda grupa zwiedza rozmieszczone po sali muzea, po kolei przechodząc od jednego do drugiego według czasu, który im przeznaczysz. Wracają następnie do swojej przestrzeni.

 

2. Zapytaj uczniów czy wiedzą, kim jest kim jest kurator wystawy. Jeśli nie, poproś uczniów, aby poszukali informacji w internecie.

Poproś ich następnie, żeby zaprezentowali pozyskane informacje na forum. Zweryfikuj pozyskane przez uczniów informację i wspólnie ustalcie profil kuratora, wypisując w widocznym miejscu cechy i zadania kuratora.

Poproś uczniów, żeby wybrali spośród siebie kuratora. Niech grupa wspólnie przygotuje informacje, które kurator będzie miał do przekazania zwiedzającym muzeum danej grupy.

d) Zaproponuj uczniom ponowne zwiedzanie muzeów, ale już z oprowadzaniem kuratorskim.

15 min
6

Podsumowanie

Poproś uczniów, żeby opowiedzieli, jak postrzegają zwiedzanie muzeum z i bez  kuratora. Jaka jest rola eksponatu muzealnego? Jaką rolę społeczną pełnią muzea? Czy muzea powinny spełniać czyjeś indywidualne oczekiwania, czy też są przestrzenią wspólnotowych wizji i wartości?

 

Zaproponuj uczniom, żeby wyszukali muzeum w waszej najbliższej okolicy, którego nie znają/w którym nie byli. Zorganizujcie wyjście do tego muzeum. Po powrocie porozmawiajcie, jak wygląda porównanie odwiedzonego muzeum z wizjami uczniów. Zastanówcie się wspólnie, jakie są jego mocne strony i co należałoby w nim zmienić, żeby było one atrakcyjniejsze dla zwiedzających - szczególnie młodzieży.

 

*Możesz jako edukator/nauczyciel podjąć rozmowę z władzami muzeum i przekazać im oczekiwania/wizje młodzieży.

10 min