Stacja odpoczynek
Karolina Pluta

Stacja odpoczynek

Uczennice i uczniowie w trakcie zajęć zastanawiają się nad znaczeniem odpoczynku. Czym jest odpoczynek w świecie, w którym z idea slow life stała się kolejnym obowiązkiem? Podczas spotkania młodzież mapuje i tworzy miejsca odpoczynku w szkole.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć plastyka / sztuka / wiedza o kulturze, godzina wychowawcza, koło teatralne, przygotowanie wydarzenia szkolnego / klasowego
 • Miejsce sala lekcyjna, budynek szkoły, sala gimnastyczna / duża przestrzeń, korytarz szkolny
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • analiza pojęcia odpoczynek;
  • refleksja dotycząca indywidualnych potrzeb związanych z odpoczynkiem;
  • uwrażliwienie na to, jakie potrzeby związane z odpoczynkiem mają inni.
 • Metody pracy ćwiczenia konstruktorskie i manualne , burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Na wcześniejszych zajęciach poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie przedmioty, materiały, formy kojarzą im się z wypoczynkiem. Poproś o przyniesienie ich na kolejne spotkanie. 

Podkreśl, że chodzi o materiały, które mogą udostępnić na potrzeby zajęć.

Aranżacja przestrzeni

Duża pusta przestrzeń.

Środki dydaktyczne

Papier, flamastry, repozytorium różnorodnych przedmiotów, które mogą kojarzyć się z odpoczynkiem (z różnymi formami odpoczynku): poduszka, słuchawki, książka, krzesło, talerz, walizka, im bardziej różnorodny zestaw przedmiotów, obiektów tym lepiej, mogą też być różnorodne materiały – szary papier, tkanina, folia, tektura, sznurek, styropian itp. 

Przebieg zajęć

1. Tu i teraz 5 min.

Wspólne działanie zacznijcie od krótkiego wyciszenia. Poproś o znalezienie wygodnej pozycji (stańcie w kole, usiądźcie na krzesłach lub na podłodze). Niech uczestnicy zamkną oczy i wezmą trzy głębokie, spokojne oddechy. Po otwarciu oczu daj im chwilę na przeciągnięcie się. Poproś uczniów, by na tyle, na ile to możliwe, zostawili wszystkie swoje sprawy poza salą warsztatową i skupili swoją uwagę na temacie Waszego spotkania.

2. Mapa myśli 10 min.

Rozdaj czyste kartki i poproś każdą osobę o stworzenie własnej mapy skojarzeń i haseł wokół pojęcia odpoczynek. Można zapisywać wszystko, co w danym momencie przychodzi do głowy. Po kilku minutach podziel uczniów i uczennice na kilkuosobowe zespoły i poproś, by w grupach wymienili się swoimi spostrzeżeniami. Poproś też, by każda ekipa stworzyła wspólną mapę, zaznaczając hasła powtarzające się i hasła pojedyncze.

Podsumuj efekty tego ćwiczenia na forum. Na koniec dyskusji zapytaj uczniów, kiedy potrzebują odpoczynku?

3. Projektowanie stacji odpoczynku 30 min.

Podziel uczniów na kilkuosobowe zespoły (mogą pracować w grupach z poprzedniego ćwiczenia lub – jeśli zależy Ci na większej dynamice i integracji grupy – stworzyć nowe zespoły). Poproś, by każda grupa wybrała wspólnie dwa-trzy hasła z etapu burzy mózgów, które posłużą jako inspiracja do dalszych działań.

Zadanie polega na zaprojektowaniu stacji odpoczynku. Stacja może być zarówno miejscem, z którego można skorzystać, lub jakimś prostym działaniem, które pozwala się zrelaksować.

Wskaż kilka obszarów, na które należy zwrócić uwagę przy realizacji zadania:

- jaki rodzaj odpoczynku przygotowujecie – aktywny/pasywny itp.?

- jakie uczucia, emocje, myśli chcecie wywołać u osób/osoby korzystającej z tego miejsca?

- czy w stacji odpoczynku mają pojawić się dźwięki, kolory?

 

Do projektowania stacji uczniowie mogą użyć przygotowanych przez Ciebie materiałów oraz przedmiotów, które sami przynieśli na zajęcia.

 

4. Testowanie stacji, czyli odpoczynek 30 min.

Gdy wszystkie grupy są gotowe, poproś uczniów i uczennice o przetestowanie stacji. Wcześniej ustal, czy zaprojektowane przez uczniów stacje odpoczynku wymagają ich obecności, czy można z nich korzystać bez udziału osób trzecich. Dostosuj plan testowania do pomysłów uczniów. Zarezerwuj na tę część minimum 30 minut. Testowanie – jest jak działanie w laboratorium – ma dać jedynie wyobrażenie odpoczynku.

Poproś, by każda osoba zaopatrzyła się w kartki/notes i coś do pisania i po każdej stacji zapisała swoje myśli i wrażenia np. odpowiadając na pytania: jak się czułam/czułem w tym miejscu? Czy taki odpoczynek jest dla mnie, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach chciałbym z niego skorzystać?

5. Moja mapa odpoczynku 10 min.

Zapowiedz, że teraz będzie czas na pracę indywidualną. Na podstawie notatek każda osoba przygotowuje własną mapę odpoczynku. Inspiracją mogą być poniższe pytania:

- kiedy potrzebuję odpoczynku?

- jaki odpoczynek jest dla mnie najlepszy?

- jak odpocząć, kiedy mam tylko 15 minut?

- dlaczego potrzebuję odpoczynku?

 

W przedstawionym układzie zajęć etap testowania stacji wypoczynku służy badaniu swoich potrzeb związanych z relaksem i pozwala na stworzenie indywidualnej mapy wypoczynku. Istnieje możliwość innego rozłożenia akcentów podczas zajęć: mapy wypoczynku można stworzyć już po drugim etapie  [po mapie myśli]. W ten sposób uczniowie najpierw podejmują refleksję na temat własnych sposobów wypoczynku, a na kolejnym etapie (może to być kolejne spotkanie), wchodzą w dialog o sposobach odpoczywania z koleżankami i kolegami z klasy, zastanawiają się wspólnie, jak stworzyć w przestrzeni szkoły miejsca odpowiadające potrzebom, które namierzyli wcześniej.

6. Wymiana i zakończenie 5 min.

Podziel klasę na pary i poproś, by zaprezentowali sobie mapy i porozmawiali o nich. Jeśli macie czas, możesz kilkukrotnie powtórzyć zadanie w różnych parach.

Na zakończenie stańcie lub usiądźcie w kole i tak jak na początku spotkania, weźcie wspólne trzy głębokie, spokojne oddechy.

O autorach

Karolina Pluta

Trenerka, performerka, pedagożka teatru, certyfikowana tutorka Szkoły Liderów, prezeska zarządu Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz roczny kurs terapii tańcem i ruchem. Absolwentka Laboratorium Nowych Praktyk na Uniwersytecie SWPS oraz International Summer School on Theatre in Social Context w Archa Theatre w Pradze. Członkini kolektywu Laboratorium Teatralno-Społeczne, z którym od 2016 roku realizuje spektakle i akcje performatywne. Zawodowo zajmuje się też tematyką przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Lubi chodzić po lesie i pisać wiersze.

Karolina Pluta

Podobne konspekty