Rapowane szelmostwa
Dagmara Żabska

Rapowane szelmostwa

Celem zajęć jest zbudowanie rytmicznej etiudy teatralnej, w której uczniowie zaprezentują galerię lisów rzezimieszków z bajki o Lisie Witalisie. W trakcie pracy dzieci będą uczyły się rytmu, interpretacji tekstu, budowania postaci scenicznej (charakterystyka bohatera gestem, postawą ciała, kostiumem). Tekst bajki będzie rapowany – indywidualnie lub zbiorowo.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane, koło teatralne, koło recytatorskie
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • stworzenie rytmicznej etiudy teatralnej o Lisie Witalisie;
  • rozwijanie umiejętności rytmicznych;
  • twórcza interpretacja tekstu Jana Brzechwy pt. „Szelmostwa Lisa Witalisa".
 • Metody pracy praca z tekstem, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia muzyczne, ćwiczenia głosowe, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

Środki dydaktyczne

Opcjonalnie: zestaw rekwizytów i śmiesznych ubrań, w które dzieci mogą się przebrać – kapelusze, kaszkiety, okulary, chustki, stare krawaty, przyklejane wąsy.

Dodatkowy opis

Przed zajęciami trzeba wydrukować tekst z podziałem na role (każde dziecko dostaje jeden lub dwa wersy).

Opcjonalnie – nagrać wyklaskany rytm.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie 15 min.

Czytamy wspólnie tekst bajki. Wypisujemy na tablicy wszystkie lisy, które pojawiają się w bajce (pospolity lisek rudy, lis przechera itp.). Rozmawiamy o nich – jakie są, dobre czy złe, jak wyglądają, jak się mogą poruszać, mówić, patrzeć.

Ochotnicy odgrywają przed klasą daną postać – np. jak chodzi Ancymon Łysy? Jak popisuje się Lis Mikita – pręży muskuły? Grozi pięścią? Można również wykorzystać rekwizyty i kostiumy – jakie ubranie pasuje do poszczególnego bohatera?

2. Rozgrzewka rytmiczna 10 min.

Siadamy w kole. Zaproponuj dzieciom prosty rytm (np. dwa uderzenia w uda, jedno w dłonie, jak z utworu The Queen We will rock you).

Zaproponuj dzieciom – trzymając cały czas rytm – improwizację dźwiękową (tamtakataka taka/nanana) – po kolei dzieci powtarzają ją. (5 min)

Następnie, utrzymując rytm, spróbuj „wyrapować” pierwsze wersy bajki ‒ wszyscy powtarzają. Przy kolejnych wersach zmieniamy tempo, głos, głośność (można groźnie szeptać lub krzyczeć). Jeśli nie jest to dla grupy trudne, można w trakcie zabawy dodawać gesty (np. te, które wymyśliły dzieci w poprzednim ćwiczeniu).

3. Wprowadzenie tekstu 20 min.

Rozdaj dzieciom role. W zależności od liczebności grupy i charakteru dzieci mogą to być role indywidualne lub grupowe. Czytamy cały tekst z podziałem na role. Za drugim razem zacznij cichutko wystukiwać rytm.

Następnie dzieci próbują zaśpiewać swój wers. Jeśli będzie to dla nich trudne, podaj im frazę rytmiczną lub sposób interpretacji (tak jak wcześniej – staccato, cicho, groźnie itp.).

Na koniec wstajemy i to samo zadanie wykonujemy, ruszając się rytmicznie, machając rękoma, ruszając głową (jak w tańcu lub na koncercie).

Materiały do pobrania

Zobacz też

Jan Brzechwa, „Szelmostwa Lisa Witalisa", Poznań 2001.

O autorach

Dagmara Żabska

Dagmara Żabska

Podobne konspekty